فرهنگ مصادیق:فهرست الفبایی مصادیق منکر

از پژوهشکده امر به معروف
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ شهریور ۱۳۹۷، ساعت ۱۱:۰۸ توسط Shirzad (نظرات | مشارکت‌ها)

پرش به: ناوبری، جستجو
فهرست الفبایی مصادیق منکر
 1. آدم ربایی
 2. آرایش زن برای نامحرم
 3. آرزوهای حرام
 4. آرزوی طولانی
 5. آزار جانوران
 6. آزار همسایه
 7. آزار والدین
 8. آموزش لهو و لعب
 9. آموزش مجسمه سازی
 10. آمیزش با حیوان
 11. آمیزش هنگام حیض
 12. آمیزش هنگام نفاس
 13. آوازه خوانی
 14. اتلاف انرژی
 15. اتلاف عمدی عمر خود
 16. اتلاف عمدی عمر دیگران
 17. اتلاف مال
 18. اتلاف منابع عمومی (انفال)
 19. اتلاف مواد غذایی
 20. اجاره به قصد کارحرام
 21. اجاره دادن مکان برای فعل حرام
 22. اجاره وسیله برای کار حرام
 23. اجرای قوانین نامشروع
 24. همکاری با ربا خواران
 25. احتکار در بخش خصوصی
 26. احتکار در بخش دولتی
 27. اختلاس از بیت المال
 28. اختلاس
 29. اختلاط زن و مرد در مجالس
 30. ادعای امامت
 31. ادعای خدائی
 32. ادعای نبوت
 33. ادعای نیابت خاص
 34. ارائه آمار دروغ
 35. ارتباط حرام با نامحرم
 36. ارتداد
 37. ارتکاب گناهان صغیره
 38. ارتکاب گناهان کبیره
 39. ازدواج با بیش از چهار زن
 40. ازدواج با دختر همسر (ربیبه)
 41. ازدواج با محارم
 42. ازدواج دختر بدون اذن ولی
 43. ازدواج دائم مرد مسلمان با بهائی
 44. ازدواج دائم مرد مسلمان با فرق انحرافی
 45. ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار
 46. ازدواج در حال عده
 47. ازدواج زن مسلمان با کفار
 48. ازدواج زن مسلمان با نواصب
 49. ازدواج و معاشرت با شرابخوار
 50. ازدواج های حرام
 51. اسارت بی گناهان
 52. استبداد رأی
 53. استخدام برای کار حرام
 54. استخدام کفار
 55. استخدام مشاور کافر
 56. استخدام مشاور منافق
 57. استراق سمع
 58. استشهاء زنان
 59. استعمال زیورآلات طلا برای مرد
 60. استعمال و اعتیاد به دخانیات
 61. استعمال و اعتیاد به مواد مخدر
 62. استغفار برای کفار
 63. استغفار برای منافقان
 64. استفاده از بازی رایانه ای گمراهگر
 65. استفاده از ظروف طلا
 66. استفاده از ظروف نقره
 67. استفاده شخصی از امکانات دولتی
 68. استفاده شخصی از امکانات عمومی
 69. استمناء (خود ارضائی)
 70. استهزاء احکام الهی
 71. استهزاء احکام تکلیفی
 72. استهزاء امامان
 73. استهزاء پیامبران
 74. استهزاء تصویری
 75. استهزاء احکام وضعی
 76. استهزاء خدا
 77. استهزاء دیگران
 78. استهزاء قیامت
 79. استهزاء کتبی و شفاهی
 80. استهزاء مؤمنین
 81. استهزاء مردم
 82. اسراف
 83. اسراف در اموال اداری
 84. اسراف در اموال شخصی
 85. اسراف در بیت المال
 86. اشاعه افکار انحرافی
 87. اشاعه فحشاء
 88. اشتغال در مراکز تولید کالای حرام
 89. اشتغال در مراکز لهو و لعب
 90. اشتغال در مراکز مجسمه سازی
 91. اشتغال و کسب درآمد از کار حرام
 92. اصرار بر گناه
 93. اطاعت از ظالمان
 94. اطاعت از کفار
 95. اطاعت از منافقان
 96. اطاعت از هوای نفس
 97. اظهار نظر بدون آگاهی
 98. اعتقاد به امامت حکام باطل
 99. اعتقاد به تفویض
 100. اعتقاد به جبر
 101. اعتماد به کفار
 102. اعتماد به منافقان
 103. اعراض از قرآن
 104. اعراض از یاد خدا
 105. اعمال نفوذ نامشروع
 106. افتخار به گناه
 107. افتراء بر پیامبر و اهل بیت (ع)
 108. افتراء بر خدا
 109. افتراء بر رهبری عادل
 110. افتراء بر مدیران جامعه
 111. افتراء بر مردم
 112. افراط و تفریط در اموال اداری
 113. افراط و تفریط در زندگی
 114. افساد میان مردم
 115. افشای آمار و اطلاعات امنیتی
 116. افشای اسرار اقتصادی نظام اسلامی
 117. افشای اسرار امنیتی نظام اسلامی
 118. افشای اسرار سیاسی نظام اسلامی
 119. افشای اسرار مردم
 120. افشای اسرار معصومین(ع)
 121. افشای اسرار نظامی کشور اسلامی
 122. افشای عیب مسلمین
 123. اقرار به گناه نزد مردم
 124. اقرار به گناه نزد حاکم
 125. اکل مال به باطل
 126. التقاط فکری
 127. امتناع از پرداخت حق الناس
 128. امر به منکرات
 129. خودکشی
 130. انتقاد ناپذیری
 131. انتقام بیش از میزان شرعی
 132. انجام دادن کار شخصی در وقت اداری
 133. انحصار حق توزیع
 134. انحصار حق تولید
 135. انحصار در بخش خصوصی
 136. انحصار در بخش دولتی
 137. انحصار منابع طبیعی
 138. انحراف اخلاقی
 139. انحراف اعتقادی
 140. انحراف اقتصادی
 141. انحراف سیاسی
 142. انحراف جنسی
 143. انحراف فکری
 144. انزواگرایی
 145. انکار احکام تکلیفی
 146. انکار احکام وضعی
 147. انکار افعال الهی
 148. انکار امامت
 149. انکار بدهی به مردم
 150. انکار بهشت
 151. انکار جهنم
 152. انکار حق
 153. انکار صفات جلال
 154. انکار صفات جمال
 155. انکار ضروری دین
 156. انکار کتب آسمانی
 157. انکار معاد و قیامت
 158. انکار نبوت
 159. انکار وجود خدا
 160. انکار ولایت
 161. اهانت به اولیاء الله
 162. اهانت به قرآن کریم
 163. اهانت به عالمان
 164. اهانت به کعبه
 165. اهانت به مراقد امامان و اهل بیت (ع)
 166. اهانت به مرقد پیامبر (ص)
 167. اهانت به مساجد
 168. اهانت به مقدسات
 169. اهانت به مواد غذایی مثل نان
 170. اهانت و تحقیر دیگران
 171. اهمال در یادگیری امور شغلی
 172. ایجاد مراکز فساد جنسی
 173. ایذاء بی گناهان
 174. ایذاء پیامبر (ص)
 175. ایمن دانستن خود از مکر خدا
 176. باج گرفتن «عشاری»
 177. بارگذاری نرم افزارهای لهو و لعب
 178. بازداشتن از راه خدا
 179. بازی با ابزار قمار
 180. برگزاری مراسم چهارشنبه سوری
 181. باطل کردن روزه عمداً و از روی اختیار
 182. باطل کردن نماز عمداً و از روی اختیار
 183. بت پرستی
 184. بخل در آموزش مهارت
 185. بخل در انجام واجبات مالی
 186. بخل در نشر علوم الهی
 187. بخل در نشر علوم
 188. بد حجابی
 189. بد خلقی با مردم
 190. بد گمانی به مردم
 191. بدبین کردن به نظام
 192. بدبین کردن به مسئولان
 193. بدبین کردن به انقلاب اسلامی
 194. بدبین کردن به دین
 195. بدبین کردن به دولت اسلامی
 196. بدبین کردن به شورای نگهبان
 197. بدبین کردن به عالمان
 198. بدبین کردن به مردم
 199. بدبین کردن به رهبری
 200. بدعت
 201. بردگی
 202. برد و باخت
 203. بردن طفیلی به مهمانی
 204. برگزاری مجالس گناه
 205. برگزاری جشنواره های زاید
 206. برگزاری جلسات بی فایده
 207. به کارگیری کارکنان در امور غیر اداری
 208. استخدام منشی نامحرم و بدحجاب
 209. بهره برداری ظالمانه از محیط زیست
 210. بی اعتمادی به خدا
 211. بی تابی در مصیبت
 212. بی تفاوتی در برابر گناه
 213. بی حجابی
 214. بی اعتنایی به قرآن
 215. پارتی بازی (میانجی گری در باطل)
 216. پخش موسیقی حرام در مراکز عمومی
 217. پذیرش ذلّت
 218. پذیرش ولایت کفار
 219. پرخوری از غذای حلال
 220. پرداخت ربا
 221. پرداخت رشوه
 222. پرونده سازی (ثبت و نگهداری عیوب مسلمان)
 223. پناه دادن به مجرم
 224. پناه دادن به محارب
 225. پناهندگی به بلاد کفر
 226. پوچ گرایی
 227. پوشیدن ابریشم خالص برای مرد
 228. پوشیدن لباس دوخته بر مرد محرم
 229. پوشیدن زربافت برای مرد
 230. پوشیدن لباس شهرت
 231. پولشویی
 232. پیمان شکنی با دولت های اسلامی
 233. پیمان شکنی با دولت های غیر مسلمان
 234. پیمان شکنی با مسلمین
 235. پیمان شکنی با کفار
 236. تأخیر در انجام واجبات فوری
 237. تأخیر در تحویل امانت
 238. تأخیر کارمند بدون مجوز
 239. تاخیر توبه
 240. تاخیر در پرداخت بدهی
 241. تأسیس مراکز آموزش غنا
 242. تازیانه زدن بی گناهان
 243. تبانی برای افزایش قیمت (نَجش)
 244. تبذیر در اموال بیت المال
 245. تبذیر در اموال دیگران
 246. تبذیر در اموال شخصی
 247. تبرّج و خودنمائی
 248. تبعید بی گناهان
 249. تبعیض اقتصادی
 250. تبعیض نژادی
 251. تبلیغ ادیان و فرق غیراسلامی
 252. تبلیغ اشخاص ناصالح
 253. تبلیغ بت پرستی
 254. تبلیغ بت‌ سازی
 255. تبلیغ بت‌ فروشی
 256. تبلیغ ربا
 257. تبلیغ علیه احکام اسلامی
 258. تبلیغ علیه اسلام
 259. تبلیغ علیه تشیع
 260. تبلیغ علیه عالمان دین
 261. تبلیغ علیه قرآن
 262. تبلیغ فرق انحرافی
 263. تبلیغ قوانین نامشروع
 264. تبلیغ کارهای حرام
 265. تبلیغ کالای حرام
 266. تبلیغ گناه
 267. تبلیغ مراکز گناه
 268. تبلیغ مواد روان گردان
 269. تبلیغ مواد مخدر
 270. تبلیغ و تشویق غنا
 271. تبلیغ و تشویق همجنس گرایی
 272. تجسس در رفتار دیگران
 273. تجسس در افکار دیگران
 274. تجسس در اقوال دیگران
 275. تجسس در امور شخصی دیگران
 276. تجمل گرایی
 277. تحجّر در فهم دین
 278. تحریش (به جان هم انداختن حیوانات)
 279. تحریف اسلام
 280. تحریف اندیشه عالمان
 281. تحریف سخن پیامبر (ص)
 282. تحریف سخن دیگران
 283. تحریف سیره ائمه (ع)
 284. تحریف سیره پیامبر (ص)
 285. تحریف سیره عالمان
 286. تحریف سیره انبیاء
 287. تحریف لفظی احادیث معصومین (ع)
 288. تحریف لفظی قرآن
 289. تحریف معنوی احادیث معصومین (ع)
 290. تحریف معنوی قرآن کریم
 291. تحریم حلال بر خود
 292. تحریم حلال بر دیگران
 293. تحریم روابط اقتصادی علیه مسلمین
 294. تحقیر دیگران
 295. تحقیر مؤمن
 296. تخریب اموال عمومی
 297. تخریب دیگران
 298. تخریب قبر مسلمان
 299. تخریب قبور انبیاء و معصومین (ع) و شهدا
 300. تخریب مساجد
 301. تخریب معابد اهل کتاب
 302. تخصیص ظالمانه بیت المال
 303. تخلّی رو به قبله و پشت به آن
 304. فریب و تدلیس در ازدواج
 305. تراشیدن ریش
 306. تردید در عقاید قرآنی
 307. ترک دعا از روی تکبر
 308. ترک واجبات
 309. ترویج تساهل و تسامح
 310. ترویج خرافات
 311. ترویج سبک زندگی غیر اسلامی
 312. ترویج مصرف گرایی
 313. تسخیر جن از راه نامشروع
 314. تسلیم در برابر هوای نفس دیگران
 315. تشبه به جنس مخالف
 316. تشبه به کفار و فرق ضالّه
 317. تشبه به منافقان
 318. تشبیه خدا به خلق
 319. تشریح بدن مسلمان
 320. تشکیک در ارزشهای اخلاقی
 321. تشکیک در عقاید اسلامی
 322. تشکیک در قوانین الهی
 323. تشویق اسراف و تبذیر
 324. تشویق به گناه
 325. تشویق گناهکار
 326. تصدیق دروغ گویان
 327. تصرف بی جا در اموال ایتام
 328. تصرف در رهن
 329. تصرف در مال سفیهان
 330. تصرف در مال و حق ضعیفان
 331. تضعیف نظام اسلامی
 332. تطفیف (کم فروشی)
 333. تطمیع نامشروع
 334. تظاهر به گناه
 335. تعاون بر گناه
 336. تعصب حزبی
 337. تعصب نژادی
 338. تعطیل کردن مساجد
 339. تعمیر ابزار گناه
 340. تغییر وصیت مؤمن
 341. تفاخر به امور دنیوی
 342. تفرقه افکنی
 343. تفسیر حدیث به رأی
 344. تفسیر قرآن به رای
 345. تفسیق مؤمن
 346. تقلب در امتحان
 347. تقلید از اهل بغی
 348. تقلید از کفار (غرب زدگی)
 349. تقلید از گروه های انحرافی
 350. تقلید در اصول دین
 351. تقلید در ضروریات دین
 352. تقلید مجتهد در احکام
 353. تکاثر و ثروت اندوزی
 354. تکبر
 355. تکبر در برابر زیردستان
 356. تکبر در برابر مراجعان
 357. تکثیر بازی‌ رایانه ای گمراهگر
 358. تکثیر فیلمهای فسادانگیز
 359. تکثیر نرم افزارهای لهو و لعب
 360. تکدی
 361. تکذیب آیات الهی
 362. تکذیب امامان
 363. تکذیب اولیاء الله
 364. تکذیب پیامبران
 365. تکذیب راستگویان
 366. تکریم کفار
 367. تکفیر افراد
 368. تکفیر گروه ها
 369. تمرد از قانون شرعی
 370. تکلف
 371. تملک اشیاء پیدا شده
 372. تملک ظالمانه انفال
 373. تملیک، تخصیص و توزیع ظالمانه انفال
 374. تنبلی در انجام واجبات
 375. تنبیه (زدن) کودکان
 376. تهدید دیگران
 377. تهمت اخلاقی به دیگران
 378. تهمت اعتقادی به دیگران
 379. تهمت اقتصادی به دیگران
 380. تهمت به خدا، پیامبران و امامان
 381. تهمت به زنان
 382. تهمت به مسئولان
 383. توزیع ابزار لهو و لعب
 384. توزیع مواد مخدر
 385. توقف جنب و حائض و زائو در حرم امامان
 386. توقف جنب و حائض و زائو در مساجد
 387. تولی دشمنان خدا
 388. تولی دشمنان دین
 389. تولید ابزار لهو و لعب
 390. تولید و توزیع اسباب بازی گمراهگر
 391. تولید بازی‌ رایانه ای گمراهگر
 392. تولید فیلم های فساد انگیز
 393. تولید مواد مخدر
 394. تولید و تکثیر ویروس نرم افزاری
 395. تولید و توزیع بت
 396. تولید و نگهداری مسکرات
 397. ثنا جویی(حبّ مدح)
 398. جاسوسی علیه مسلمین
 399. جاه طلبی
 400. جدال و مراء رسانه ای
 401. جدال و مراء
 402. جریمه کردن بی جا
 403. جعل مدارک
 404. جلوگیری از اقامه نماز
 405. جلوگیری از انجام وظایف
 406. جلوگیری از گفتن اذان
 407. جنگ با بی گناهان
 408. جنگ در ماه حرام
 409. چاپلوسی
 410. چشم چرانی
 411. حب دنیا
 412. حبس بی گناهان
 413. حرام خواری از اموال مردم
 414. حرام خواری از بیت المال
 415. حرص بر دنیا
 416. حسادت
 417. حسادت به همکاران و رقبا
 418. حسد به ثروت دیگران
 419. حسد به دانش دیگران
 420. حسد به مقام دیگران
 421. حسن ظن به کفار
 422. حسن ظن به منافقان
 423. حضور بی دعوت در مهمانی
 424. حضور در مجالس استهزاء دین
 425. حضور در مجالس گناه
 426. حلال کردن حرام
 427. حمایت از اندیشه باطل
 428. حمایت از باطل
 429. حمایت از کار باطل
 430. حمایت از کفار
 431. حمایت از گناه
 432. حمایت از منافقان
 433. حمل و نقل کالای حرام
 434. حمل و نقل مواد مخدر
 435. خدعه و فریب دادن
 436. خروج بدون مجوز در ساعات اداری
 437. خرید و فروش مواد مخدر
 438. خرید و فروش آبزیان حرام گوشت
 439. خرید و فروش آنتن ماهواره
 440. خرید و فروش اعیان نجس
 441. خرید و فروش ابزار لهو و لعب
 442. خرید و فروش اسپرم
 443. خرید و فروش اکانت بازی
 444. خرید و فروش اماکن برای ربا خواری
 445. خرید و فروش اموال غصبی
 446. خرید و فروش اموال مسروقه
 447. خرید و فروش اموال موقوفه
 448. خرید و فروش انسان
 449. خرید و فروش بت
 450. خرید و فروش پایان نامه
 451. خرید و فروش حشرات
 452. خرید و فروش حرام
 453. خرید و فروش خرچنگ ، مارمولک ، لاک پشت
 454. خرید و فروش خوک
 455. خرید و فروش خون
 456. خرید و فروش رای
 457. خرید و فروش ربوی
 458. خرید و فروش سیگار
 459. خرید و فروش سگ
 460. خرید و فروش صلیب
 461. خرید و فروش فیلمهای فساد انگیز
 462. خرید و فروش قاچاق
 463. خرید و فروش کالای خارجی
 464. خرید و فروش کتب و مجلات ضالّه
 465. خرید و فروش مسجد
 466. خرید و فروش مسکرات
 467. خرید و فروش مواد محترقه
 468. خرید و فروش مردار
 469. خسارت زدن به دیگران
 470. خشم بی جا
 471. خشونت بی جا
 472. خلف وعده
 473. خلوت با نامحرم
 474. خواستگاری پس از اقدام دیگران
 475. خواستگاری حرام
 476. خواندن سوَر عزائم قبل از غسل واجب
 477. خود ستایی
 478. خورانیدن اشیاء حرام به دیگران
 479. خورانیدن اشیاء نجس به دیگران
 480. خوردن آب انگور جوشیده قبل از تبخیر دو سوّم آن
 481. خوردن از ظروف طلا و نقره
 482. خوردن از غذای مردم بدون دعوت
 483. خوردن اشیاء کثیف و نفرت زا
 484. خوردن اشیاء متنجس
 485. خوردن اشیاء نجس
 486. خوردن خمر و نبیذ و مسکر
 487. خوردن حشرات بجز ملخ
 488. خوردن خزندگان
 489. خوردن خرچنگ
 490. خوردن خون
 491. خوردن خون حیوان حرام گوشت
 492. خوردن دنبلان
 493. خوردن غذای معطر بر محرِم
 494. خوردن فراورده های حرام از حلال گوشت
 495. خوردن فراورده های حیوان حرام گوشت
 496. خوردن قورباغه
 497. خوردن گوشت درندگان
 498. خوردن گوشت شکار بر محرِم
 499. خوردن گوشت صدف
 500. خوردن مردار
 501. خوردن آبزیان حرام
 502. خوردن مسکرات
 503. خیانت در امانت
 504. خیانت در امانت کفّار
 505. خیانت در اموال دولتی
 506. خیانت در اموال مردم
 507. خیانت در عاریه
 508. درمان به وسیله امور حرام
 509. دروغ
 510. دروغ بستن بر امامان
 511. دروغ بستن بر پیامبران
 512. دروغ بستن بر خدا
 513. دروغ بستن بر عالمان دین
 514. دروغ بستن بر غیر مسلمان
 515. دروغ بستن بر مسلمان
 516. دروغ دانستن سخن معصومین (ع)
 517. دروغ در اعلام نیازمندی
 518. دروغ عملی
 519. دروغ گفتن
 520. دروغ نوشتن
 521. دریافت اضافه کاری نابجا
 522. دریافت حق السکوت
 523. دریافت ربا از مسلمان
 524. دریافت رشوه
 525. دریافت شیربها
 526. دریافت مالیات ظالمانه
 527. دریافت مزد برای تبلیغ و تعلیم واجبات
 528. دریافت مزد برای واجبات عینی
 529. دست دادن با نامحرم
 530. دشمنی با پیامبران و امامان (ع)
 531. دشمنی با صالحان
 532. دشمنی با مؤمن
 533. دشنام به معصومین (ع)
 534. دعاکردن ظالمان
 535. دعوت به شرک
 536. دعوت به کفر
 537. دعوت دیگران به بخل
 538. دفن اموات در مسجد
 539. دفن کافر در گورستان مسلمین
 540. دفن مسلمان در گورستان کفار
 541. دلالی برای فعالیت های حرام
 542. دلالی ربا
 543. دلالی کالاهای حرام
 544. دلالی مواد مخدر
 545. دلالی بین رشوه گیر و رشوه دهنده
 546. دوستی با دشمنان اهل بیت (ع)
 547. دوستی با کفّار
 548. دوستی با منافقان
 549. دوستی دختر و پسر نامحرم
 550. دوشیدن حیوان در حد اضرار
 551. دیوث بودن (بی غیرتی ناموسی)
 552. ذلیل کردن خود
 553. ذلیل کردن دیگران
 554. رای دادن به اشخاص ناصالح
 555. رای دادن به قانون نامشروع
 556. ربا خواری با حیله های شرعی
 557. رجوع به پزشک نامحرم
 558. رجوع به حاکم ظالم در اختلافات
 559. رجوع به طاغوت‌ برای داوری
 560. رجوع به قاضی غیر مسلمان در دعاوی مسلمین
 561. رد احکام قرآن
 562. رد داوری حاکم اسلامی
 563. رشوه خواری برای ترک وظایف قانونی
 564. رشوه خواری در انجام وظایف قانونی
 565. رقص (آموزش، تبلیغ، نمایش رقص)
 566. روابط جنسی حرام
 567. روزه سکوت
 568. روزه عید فطر
 569. روزه عید قربان
 570. روزه وصال
 571. ریا در انفاق
 572. ریا در عبادات
 573. ریاست طلبی
 574. زراندوزی
 575. زنا
 576. زنا با اقلیت ها
 577. زنا با کفار
 578. زنا با مسلمان
 579. زنای به عنف
 580. زینت کردن مسجد با طلا
 581. ساخت و پاخت به زیان بیت المال
 582. ساخت و پاخت به زیان پرسنل اداری
 583. سازش با کفار
 584. سبک شمردن نماز
 585. سپر قرار دادن بی گناهان در جنگ (تَتَرُّس)
 586. ستم پذیری و انظلام
 587. ستیزه جویی و عداوت بی جا
 588. سحر و جادو (آموزش، تبلیغ و اقدام به سحر و جادو)
 589. سخن چینی
 590. سخن چینی نزد حاکم
 591. سد معبر
 592. سرزنش گرفتاران
 593. سرزنش گنهکاران
 594. سرقت
 595. سرقت از بیت المال
 596. سفر برای انجام گناه
 597. سفر منجر به آزار والدین
 598. سفرهای بی مورد داخلی و خارجی
 599. سفرهای مسرفانه داخلی و خارجی
 600. سقط جنین
 601. سکوت در برابر بدعت
 602. سکوت در برابر ظلم
 603. سکوت در برابر گناه
 604. سنگسار بی گناهان
 605. سهل انگاری در حفظ امکانات دولتی
 606. سهل انگاری در دفاع و جهاد
 607. سهل انگاری در عمل به واجبات
 608. سهل انگاری در وظایف اداری
 609. سوء استفاده از بیت المال
 610. سوء ظن به اولیاء خدا
 611. سوء ظن به خدا
 612. سوء ظن به مؤمنین
 613. سوء ظن
 614. شایعه پراکنی
 615. شعبده بازی
 616. شراب خواری
 617. شرط خلاف قرآن در معاملات
 618. شرط بندی در مسابقات
 619. شرک در اطاعت
 620. شرک در افعال الهی
 621. شرک در حاکمیت الله
 622. شرک در ذات خدا
 623. شرک در صفات خدا
 624. شرک در عبادت خدا
 625. شرک در مالکیت خدا
 626. شطرنج بازی
 627. شکار برای تفریح و سرگرمی
 628. شکایت از خدا
 629. شماتت مؤمن
 630. شنود و ضبط مکالمات دیگران
 631. شهادت دروغ
 632. شهادت ناحق
 633. شهرت طلبی
 634. شوخی با نامحرم
 635. صدور مجوز مراکز فساد جنسی
 636. صلح با کفار
 637. صلیب سازی
 638. ضرب و جرح بی گناهان
 639. طعن بر مؤمنین
 640. ظلم
 641. ظلم بر حیوان
 642. ظلم بر زیردستان
 643. ظلم بر مسؤولان
 644. ظلم بر همکاران
 645. ظلم به خود
 646. ظلم در وصیت
 647. ظهار (نوعی طلاق جاهلی)
 648. عجب به زیبایی ظاهری
 649. عجب به علم و دانش
 650. عجب به مال و ثروت
 651. عجب به مقام و شهرت
 652. عجب به نسب و نژاد
 653. عجله در داوری
 654. عدم حضور برای شاهد شدن
 655. عدم رعایت مراتب اداری
 656. عدم وفای به عهد
 657. عزل صالحان بدون جهت
 658. عضویت در پیمان های اقتصادی نامشروع
 659. عضویت در پیمان های سیاسی نامشروع
 660. عضویت در پیمان های علمی و فرهنگی نامشروع
 661. عضویت در پیمان های نظامی نامشروع
 662. عضویت در پیمان های ورزشی نامشروع
 663. عطر زدن برای جذب نامحرم
 664. عقوق والدین
 665. عقیم سازی خود
 666. عقیم سازی دیگران
 667. عمل نکردن به وصیت
 668. عهد شکنی با خدا
 669. عیب جویی
 670. غرور
 671. غش در ثمن
 672. غش در قرارداد
 673. غش در کالا
 674. غصب اموال
 675. غصب حقوق دیگران
 676. غفلت از آیات خدا
 677. غفلت از خدا
 678. غفلت از قیامت
 679. غفلت از واجبات
 680. غلو درباره انبیاء و اولیای الهی
 681. غنا (آموزش و تبلیغ غنا)
 682. غنا (تولید، ضبط، پخش غنا)
 683. غنا (شنیدن)
 684. غیبت مسلمان
 685. غیبت شفاهی (شنیدن، گفتن، پخش کردن)
 686. فتنه انگیزی
 687. فتوا دادن بدون علم
 688. فتوا دادن ناصالحان
 689. فحش دادن به سران کفر و شرک و نفاق
 690. فحش دادن به عامه مردم
 691. فحش دادن به مؤمنین
 692. فخر فروشی
 693. فرار از جبهه
 694. فرار از جهاد
 695. فرار از دفاع
 696. فرار از قانون
 697. فرار از مالیات مشروع
 698. فرو رفتن در باطل
 699. فروختن سلاح به دشمن
 700. فروش کالا برای مصرف حرام
 701. فروش لوازم کار به مجسمه سازان
 702. فروش مصالح و ابزار به بت سازان
 703. فروش و اجاره فیلم های فساد انگیز
 704. فروش و اجاره مکان برای لهو و لعب
 705. فساد اخلاقی
 706. فساد اعتقادی
 707. فساد سیاسی
 708. فساد مالی
 709. فسق
 710. حمایت از دولت های ظالم
 711. فکر گناه
 712. قبول اموال مجهول المالک از سلطان جائر
 713. قبول اموال معلوم المالک از سلطان جائر
 714. قبول مسئولیت از طرف دولت های ظالم
 715. قتل بی گناهان
 716. قتل حیوان
 717. قذف کافر و منافق
 718. قذف مؤمن
 719. قسم دروغ
 720. قصاص قبل از جنایت
 721. قضاوت بدون تحقیق
 722. قضاوت ناصالحان
 723. قضاوت نامشروع
 724. قطع ارتباط مدیران با مردم
 725. قطع رحم
 726. قطع طریق و راهزنی
 727. قطع نماز
 728. قمه زنی
 729. قهر و جدائی
 730. قوادی (دلالی برای روابط جنسی نامشروع)
 731. قیاس در احکام دین
 732. کاستن و افزودن بر اجرای حدود
 733. کاشت مواد مخدر
 734. کاغذ بازی غیر ضروری
 735. کتمان حق
 736. کتمان شهادت
 737. کرایه دادن خودرو برای انجام گناه
 738. کرایه دادن لوازم برای انجام گناه
 739. کرایه دادن مکان برای انجام گناه
 740. کشتن از روی ترحم (اتانازی)
 741. کشتن پیامبران
 742. کشتن عدالت خواهان
 743. کشتن فرزند
 744. کفر به پیامبران
 745. کفر به خدا
 746. کفر به کتب آسمانی
 747. کفران خدمت دیگران
 748. کفران نعمت الهی
 749. کلاه برداری
 750. کم کاری
 751. کم کاری در وظایف اداری
 752. کندن گیاه و درختان حرم
 753. کهانت و پیشگویی
 754. کینه و دشمنی با مؤمنین
 755. کینه ورزی با بی گناهان
 756. گذاشتن چیزی در مسجد توسط جنب
 757. گران فروشی
 758. گردنکشی در برابر رهبر عادل
 759. گرفتن ربا
 760. گرفتن غرامت ناحق
 761. گزارش دروغ
 762. گزارش کار دروغین
 763. گناه
 764. گوش دادن به صدای نامحرم
 765. لجاجت
 766. لعب
 767. لعن صالحان و مؤمنین
 768. لمس اسامی مقدسه بدون طهارت
 769. لمس بدن نامحرم
 770. لمس خط قرآن بدون وضو
 771. لمس خطوط قرآن بدون غسل واجب
 772. لهو
 773. لواط
 774. مأموریت های بی مورد
 775. مال دوستی
 776. مجالست با اشرار
 777. مجسمه سازی
 778. محاربه با خدا ، رسول خدا و امام
 779. محاربه با رهبر عادل
 780. مداهنه با اهل معصیت
 781. مداهنه با کفار
 782. مداهنه با مشرکان
 783. مدح بی جا
 784. مدح ظالم
 785. مدح کفار
 786. مدح منافقان
 787. رجوع به کفار در اختلافات
 788. مردم آزاری
 789. مساحقه
 790. مشارکت در سهام بنگاه های ربوی
 791. مشارکت در سهام بنگاه های قمارآلود
 792. مشاوره با کفار
 793. مشاوره با منافقان
 794. مشاوره دادن به ربا خواران
 795. مشاوره گرفتن از دشمن
 796. مصرف مواد مخدر
 797. معامله با کفار
 798. معاملاتِ غَرری
 799. معاونت در جرم
 800. مکالمه غیر ضروری با تلفن اداره
 801. مکر و خدعه با مؤمنین
 802. مکر و فریب غیر مؤمنین
 803. سرزنش مسلمان
 804. ملی گرایی
 805. منت گذاری بر خدا و رسول(ص)
 806. منت گذاری بر مردم
 807. نا امیدی از آمرزش الهی
 808. نا امیدی از یاری خدا
 809. نابود کردن محصولات کشاورزی
 810. نابود کردن نسل
 811. نافرمانی از دستور مشروع والدین
 812. نافرمانی از رهبری عادل
 813. نافرمانی زن از شوهر
 814. نام بردن با القاب زشت (تنابز)
 815. نبش قبر امام زادگان
 816. نبش قبر مسلمان
 817. نپرداختن حق مردم از بیت المال
 818. نپرداختن حق مساکین
 819. نپرداختن خمس
 820. نپرداختن زکات فطره
 821. نپرداختن زکات مال
 822. نپرداختن کفارات واجب
 823. نپرداختن مهریه همسر
 824. نجس کردن مسجد و حرم امامان
 825. نجوا در حضور دیگران
 826. نرخ گذاری (تحمیل نرخ بر اموال دیگران)
 827. نصب ناصالحان
 828. نفاق و دو رویی
 829. نفرین کردن صالحان
 830. نقاشی و عکاسی تصاویر غیر اخلاقی
 831. نقض امان و آتش‌بس
 832. نکاح شغار (ازدواج تبادلی)
 833. نکوهش صالحان
 834. نگاه به داخل خانه دیگران
 835. نگاه به زنان آرایش کرده
 836. نگاه به عورت دیگران
 837. نگاه به فیلم های فساد انگیز
 838. نگاه به نامحرم با دوربین
 839. نگاه به نامحرم به قصد گناه
 840. نگرفتن جزیه از اهل کتاب
 841. نگهداری ابزار گناه
 842. نگهداری مواد مخدر
 843. نگهداری و پروار گراز و خوک
 844. نماز خواندن بر کفار
 845. نمایش فیلمهای فساد انگیز
 846. نمایش فیلمهای مفسده انگیز
 847. نهی از معروف
 848. نوشیدن آبجو (فقاع)
 849. نوشیدن خبائث
 850. هجرت به سرزمین کفر و شرک
 851. هجو مؤمن
 852. همراه داشتن سلاح برای محرم
 853. همکاری با ظالمان در ظلم
 854. همکاری با ظالمان در غیر ظلم
 855. همکاری در انجام گناه
 856. همکاری در ایجاد مراکز گناه
 857. واداشتن به قضای حاجت رو یا پشت به قبله
 858. ورزش های حرام و استعماری
 859. ورود بدون اجازه به منزل دیگران
 860. ورود بدون اجازه به محل کار دیگران
 861. ورود به مسجد الحرام و مسجدالنّبی بدون غسل واجب
 862. ورود به مکه بدون احرام
 863. ورود کفار به حرم
 864. ورود کفار به مساجد
 865. ورود کفار به مسجد الحرام
 866. وساطت در انجام گناه
 867. وساطت در دوستی های نامشروع
 868. وضع قوانین نامشروع
 869. وکالت و دفاع از مجرمان
 870. پذیرش ولایت منافقان
 871. یأس آفرینی برای دیگران
 872. یأس از رحمت خدا
 873. یادگیری و آموزش قوانین نامشروع
 874. یاری ظالمان
 875. یاری نکردن مظلوم