حضور امن: تفاوت بین نسخه‌ها

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
(اصلاح ارقام، اصلاح املا، اصلاح نویسه‌های عربی)
 
سطر ۲: سطر ۲:
  
 
پوشش صحیح زنان یکی از عوامل مؤثر صیانت از کیان خانواده است.
 
پوشش صحیح زنان یکی از عوامل مؤثر صیانت از کیان خانواده است.
 +
 
در جامعه‌ای که زنان بدون جاذبه های جنسی در آن به فعالیت بپردازند، مردان و جوانان هم با خاطری آرام به کار و زندگی خود مشغول می‌شوند و دور از هر گونه تحریک و خیال پردازی، در زمان مناسب، با رضایت و خرسندی به تشکیل خانواده اقدام می کنند.
 
در جامعه‌ای که زنان بدون جاذبه های جنسی در آن به فعالیت بپردازند، مردان و جوانان هم با خاطری آرام به کار و زندگی خود مشغول می‌شوند و دور از هر گونه تحریک و خیال پردازی، در زمان مناسب، با رضایت و خرسندی به تشکیل خانواده اقدام می کنند.
 +
 
جلوه‌گری زنان، آتش هوسرانان را می‌افروزد و چشم و دل سبک‌سران را بی‌اختیار به دنبال خود می کشاند و گاهی موجب اذیت و آزار آنان می شود.
 
جلوه‌گری زنان، آتش هوسرانان را می‌افروزد و چشم و دل سبک‌سران را بی‌اختیار به دنبال خود می کشاند و گاهی موجب اذیت و آزار آنان می شود.
 +
 
هزاران پرونده اختلافات خانوادگی، حتی خیانت و جنایت، از عواقب تلخ بلای خودآرایی است که گریبان دنیای امروز را گرفته است.
 
هزاران پرونده اختلافات خانوادگی، حتی خیانت و جنایت، از عواقب تلخ بلای خودآرایی است که گریبان دنیای امروز را گرفته است.
 +
 
قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد لزوم حجاب و حرمت نگاه به نامحرم دارد؛ از جمله آیه ۵۹ سوره احزاب: "ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مؤمنین بگو خود را بپوشانند تا به حرمت شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند و خداوند بخشنده مهربان است." در آیه فوق از حجاب به واژه جلباب یاد شده است که به معنای پوشش بلندتر از روسری است.  
 
قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد لزوم حجاب و حرمت نگاه به نامحرم دارد؛ از جمله آیه ۵۹ سوره احزاب: "ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مؤمنین بگو خود را بپوشانند تا به حرمت شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند و خداوند بخشنده مهربان است." در آیه فوق از حجاب به واژه جلباب یاد شده است که به معنای پوشش بلندتر از روسری است.  
 +
 
حجاب در لغت به معنای مانع و پرده آمده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است که البته هر پوششی حجاب نیست. حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که به زن شخصیت و احترام می‌بخشد.
 
حجاب در لغت به معنای مانع و پرده آمده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است که البته هر پوششی حجاب نیست. حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که به زن شخصیت و احترام می‌بخشد.
 +
 
همچنین در آیه ۳۱ سوره مبارک نور، علاوه بر وجوب پوشش برای زنان در مورد حرمت نگاه به نامحرمان سخن رفته است.
 
همچنین در آیه ۳۱ سوره مبارک نور، علاوه بر وجوب پوشش برای زنان در مورد حرمت نگاه به نامحرمان سخن رفته است.
 +
 
در واقع عفاف، پاکدامنی و حفظ حریم زن و مرد دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی و نگاه به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا فلسفه حجاب اسلامی محقق شود.
 
در واقع عفاف، پاکدامنی و حفظ حریم زن و مرد دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی و نگاه به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا فلسفه حجاب اسلامی محقق شود.
 +
 
مرحله بالاتر حجاب، نگهبانی فکری است که در آن ذهن از خیالات ناروای جنسی باز داشته می شود، اعتقاد به معارف اسلامی مانند توحید و معاد، عفاف روحی را تقویت کرده و این دو عقیده سازنده به ویژه ذکر، نماز و راز و نیاز با خداوند بی‌نیاز، در برخی از آیات قرآن، به عنوان نگه دارنده از لغزش ها معرفی شده است.
 
مرحله بالاتر حجاب، نگهبانی فکری است که در آن ذهن از خیالات ناروای جنسی باز داشته می شود، اعتقاد به معارف اسلامی مانند توحید و معاد، عفاف روحی را تقویت کرده و این دو عقیده سازنده به ویژه ذکر، نماز و راز و نیاز با خداوند بی‌نیاز، در برخی از آیات قرآن، به عنوان نگه دارنده از لغزش ها معرفی شده است.
 +
 
امروز مسئله حجاب علاوه بر موارد پیش گفته، بُعد مبارزاتی به خود گرفته است، مبارزه با بی‌حجابی در واقع مبارزه با تهاجم فرهنگی است در چنین شرایطی کسانی که تحت عنوان بحث فقهی به نفی قانون حجاب می پردازند، هر چند یک واجب مسلم قرآن را نفی می کنند خطای بزرگتر آنها این است که هماهنگ با تهاجم فرهنگی دشمن سخن می گویند.
 
امروز مسئله حجاب علاوه بر موارد پیش گفته، بُعد مبارزاتی به خود گرفته است، مبارزه با بی‌حجابی در واقع مبارزه با تهاجم فرهنگی است در چنین شرایطی کسانی که تحت عنوان بحث فقهی به نفی قانون حجاب می پردازند، هر چند یک واجب مسلم قرآن را نفی می کنند خطای بزرگتر آنها این است که هماهنگ با تهاجم فرهنگی دشمن سخن می گویند.
 +
 
اگر چه این روزها در رسانه های فارسی زبان بیگانه، حرکت یک زن حقیر روان پریش را رواج می دهند، اما بنابر آنچه که در شبکه های مجازی مشاهده شده است بی اعتنایی مردم به این ناهنجاری و تنها ماندن آنان، نشان می دهد که این تفکر در میان مردم جایگاهی ندارد.
 
اگر چه این روزها در رسانه های فارسی زبان بیگانه، حرکت یک زن حقیر روان پریش را رواج می دهند، اما بنابر آنچه که در شبکه های مجازی مشاهده شده است بی اعتنایی مردم به این ناهنجاری و تنها ماندن آنان، نشان می دهد که این تفکر در میان مردم جایگاهی ندارد.
 +
 
در حقیقت پروژه ای که غرب به دنبال آن است، مبارزه با اسلام است که در شرایط فعلی، حجاب زنان را سمبل آن یافته است. این در حالی است که به رغم میل آنان، در میان مردم کشورهای غربی نیز حجاب به عنوان نماد دین اسلام در حال گسترش است. زن ایرانی توانسته است هویت فرهنگی و دینی خود را به دنیا صادر کند و امروز زنان جهان با تأسی به بانوان ایران فهمیده اند، حضور در اجتماع، نه تنها با حفظ عفاف و کیان خانواده منافات ندارد، بلکه باعث حضوری امن و تأثیرگذار خواهد شد.  
 
در حقیقت پروژه ای که غرب به دنبال آن است، مبارزه با اسلام است که در شرایط فعلی، حجاب زنان را سمبل آن یافته است. این در حالی است که به رغم میل آنان، در میان مردم کشورهای غربی نیز حجاب به عنوان نماد دین اسلام در حال گسترش است. زن ایرانی توانسته است هویت فرهنگی و دینی خود را به دنیا صادر کند و امروز زنان جهان با تأسی به بانوان ایران فهمیده اند، حضور در اجتماع، نه تنها با حفظ عفاف و کیان خانواده منافات ندارد، بلکه باعث حضوری امن و تأثیرگذار خواهد شد.  
 +
 
در زمینه این تأثیرگذاری بانوان انقلابی ایران، رهبر مقتدر و عزیز انقلاب فرموده اند: «امروز پرچمِ استقلالِ هویّتی و فرهنگیِ زنان در دست زنان ایرانی است؛ امروز بانوان ایرانی با حفظ حجاب، استقلال هویّتی خودشان و استقلال فرهنگی خودشان را دارند اعلام می‌کنند و به دنیا صادر می‌کنند؛ یعنی دنیا سخن جدیدی دارد می‌شنود. زن می‌تواند در میدان‌های اجتماعی حضور فعّال داشته باشد، تأثیرگذاری اجتماعی عمیق داشته باشد. امروز زنان کشور ما در بخش‌های مختلف چنین تأثیرگذاری‌ای دارند؛ درعین‌حال حجاب و عفاف و وجه تمایز میان زن و مرد، فاصله‌ی میان زن و مرد، در معرض سوء استفاده‌ی مردان قرار نگرفتن، خود را در حدّ وسیله‌ی التذاذ مردان بیگانه و زیاده‌طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، جزو خصوصیّات زن ایرانی و زن مسلمانِ امروز است. » (بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، ۱۷ / ۱۲ / ۹۶)
 
در زمینه این تأثیرگذاری بانوان انقلابی ایران، رهبر مقتدر و عزیز انقلاب فرموده اند: «امروز پرچمِ استقلالِ هویّتی و فرهنگیِ زنان در دست زنان ایرانی است؛ امروز بانوان ایرانی با حفظ حجاب، استقلال هویّتی خودشان و استقلال فرهنگی خودشان را دارند اعلام می‌کنند و به دنیا صادر می‌کنند؛ یعنی دنیا سخن جدیدی دارد می‌شنود. زن می‌تواند در میدان‌های اجتماعی حضور فعّال داشته باشد، تأثیرگذاری اجتماعی عمیق داشته باشد. امروز زنان کشور ما در بخش‌های مختلف چنین تأثیرگذاری‌ای دارند؛ درعین‌حال حجاب و عفاف و وجه تمایز میان زن و مرد، فاصله‌ی میان زن و مرد، در معرض سوء استفاده‌ی مردان قرار نگرفتن، خود را در حدّ وسیله‌ی التذاذ مردان بیگانه و زیاده‌طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، جزو خصوصیّات زن ایرانی و زن مسلمانِ امروز است. » (بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، ۱۷ / ۱۲ / ۹۶)

نسخهٔ ‏۲۶ فروردین ۱۳۹۷، ساعت ۱۶:۱۰

حضور امن

پوشش صحیح زنان یکی از عوامل مؤثر صیانت از کیان خانواده است.

در جامعه‌ای که زنان بدون جاذبه های جنسی در آن به فعالیت بپردازند، مردان و جوانان هم با خاطری آرام به کار و زندگی خود مشغول می‌شوند و دور از هر گونه تحریک و خیال پردازی، در زمان مناسب، با رضایت و خرسندی به تشکیل خانواده اقدام می کنند.

جلوه‌گری زنان، آتش هوسرانان را می‌افروزد و چشم و دل سبک‌سران را بی‌اختیار به دنبال خود می کشاند و گاهی موجب اذیت و آزار آنان می شود.

هزاران پرونده اختلافات خانوادگی، حتی خیانت و جنایت، از عواقب تلخ بلای خودآرایی است که گریبان دنیای امروز را گرفته است.

قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد لزوم حجاب و حرمت نگاه به نامحرم دارد؛ از جمله آیه ۵۹ سوره احزاب: "ای پیامبر، به زنان و دخترانت و نیز به زنان مؤمنین بگو خود را بپوشانند تا به حرمت شناخته شوند و مورد اذیت قرار نگیرند و خداوند بخشنده مهربان است." در آیه فوق از حجاب به واژه جلباب یاد شده است که به معنای پوشش بلندتر از روسری است.

حجاب در لغت به معنای مانع و پرده آمده است. این کلمه از آن جهت مفهوم پوشش می‎دهد که پرده، وسیله‎ی پوشش است که البته هر پوششی حجاب نیست. حجاب، حصار و حریم عفت زن و سنگر محکمی است که به زن شخصیت و احترام می‌بخشد.

همچنین در آیه ۳۱ سوره مبارک نور، علاوه بر وجوب پوشش برای زنان در مورد حرمت نگاه به نامحرمان سخن رفته است.

در واقع عفاف، پاکدامنی و حفظ حریم زن و مرد دارای دو بُعد ایجابی و سلبی است. بُعد ایجابی آن، وجوب پوشش بدن و بُعد سلبی آن، حرام بودن خودنمایی و نگاه به نامحرم است؛ و این دو بُعد باید در کنار یکدیگر باشد تا فلسفه حجاب اسلامی محقق شود.

مرحله بالاتر حجاب، نگهبانی فکری است که در آن ذهن از خیالات ناروای جنسی باز داشته می شود، اعتقاد به معارف اسلامی مانند توحید و معاد، عفاف روحی را تقویت کرده و این دو عقیده سازنده به ویژه ذکر، نماز و راز و نیاز با خداوند بی‌نیاز، در برخی از آیات قرآن، به عنوان نگه دارنده از لغزش ها معرفی شده است.

امروز مسئله حجاب علاوه بر موارد پیش گفته، بُعد مبارزاتی به خود گرفته است، مبارزه با بی‌حجابی در واقع مبارزه با تهاجم فرهنگی است در چنین شرایطی کسانی که تحت عنوان بحث فقهی به نفی قانون حجاب می پردازند، هر چند یک واجب مسلم قرآن را نفی می کنند خطای بزرگتر آنها این است که هماهنگ با تهاجم فرهنگی دشمن سخن می گویند.

اگر چه این روزها در رسانه های فارسی زبان بیگانه، حرکت یک زن حقیر روان پریش را رواج می دهند، اما بنابر آنچه که در شبکه های مجازی مشاهده شده است بی اعتنایی مردم به این ناهنجاری و تنها ماندن آنان، نشان می دهد که این تفکر در میان مردم جایگاهی ندارد.

در حقیقت پروژه ای که غرب به دنبال آن است، مبارزه با اسلام است که در شرایط فعلی، حجاب زنان را سمبل آن یافته است. این در حالی است که به رغم میل آنان، در میان مردم کشورهای غربی نیز حجاب به عنوان نماد دین اسلام در حال گسترش است. زن ایرانی توانسته است هویت فرهنگی و دینی خود را به دنیا صادر کند و امروز زنان جهان با تأسی به بانوان ایران فهمیده اند، حضور در اجتماع، نه تنها با حفظ عفاف و کیان خانواده منافات ندارد، بلکه باعث حضوری امن و تأثیرگذار خواهد شد.

در زمینه این تأثیرگذاری بانوان انقلابی ایران، رهبر مقتدر و عزیز انقلاب فرموده اند: «امروز پرچمِ استقلالِ هویّتی و فرهنگیِ زنان در دست زنان ایرانی است؛ امروز بانوان ایرانی با حفظ حجاب، استقلال هویّتی خودشان و استقلال فرهنگی خودشان را دارند اعلام می‌کنند و به دنیا صادر می‌کنند؛ یعنی دنیا سخن جدیدی دارد می‌شنود. زن می‌تواند در میدان‌های اجتماعی حضور فعّال داشته باشد، تأثیرگذاری اجتماعی عمیق داشته باشد. امروز زنان کشور ما در بخش‌های مختلف چنین تأثیرگذاری‌ای دارند؛ درعین‌حال حجاب و عفاف و وجه تمایز میان زن و مرد، فاصله‌ی میان زن و مرد، در معرض سوء استفاده‌ی مردان قرار نگرفتن، خود را در حدّ وسیله‌ی التذاذ مردان بیگانه و زیاده‌طلب پایین نیاوردن و تحقیر نکردن، جزو خصوصیّات زن ایرانی و زن مسلمانِ امروز است. » (بیانات در دیدار مداحان اهل‌بیت علیهم‌السلام، ۱۷ / ۱۲ / ۹۶)