فرهنگ مصادیق:۴۰ گناه بزرگ زبان

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از ۴۰ گناه بزرگ زبان)
پرش به: ناوبری، جستجو
40 گناه بزرگ زبان

۱- دروغ گفتن
۲- وعده دروغ
۳- قسم دروغ
۴- شهادت ناحق
۵- خبری را ندانسته گفتن
۶- تحریف مسائل دینی
۷- حکم ناحق
۸- لعنت کردن مردم
۹- طعنه زدن
۱۰- عیب جویی از دیگران
۱۱- دل شکستن
۱۲- سرزنش بیجا
۱۳- امر به منکر
۱۴- نهی از معروف
۱۵- رنجاندن مومن
۱۶- بدخلقی کردن
۱۷- تصدیق کفر و شرک
۱۸- غیبت کردن
۱۹- مسخره کردن
۲۰- شایعه پراکنی
۲۱- به نام بد صدا زدن
۲۲- تملق و چاپلوسی
۲۳- با مکر و حیله سخن گفتن
۲۴- مزاح زیاد
۲۵- تهمت زدن
۲۶- زخم زبان زدن
۲۷- آبروریزی
۲۸- تقلید صدای کسی را کردن
۲۹- کبر در گفتار
۳۰- بدعت در دین
۳۱- اظهار بخل و حسد
۳۲- بدزبانی در معاشرت
۳۳- خشونت در گفتار
۳۴- فحش و ناسزا گفتن
۳۵- سخن چینی کردن
۳۶- نا امید کردن
۳۷- شوخی با نامحرم کردن
۳۸- ریا در گفتار
۳۹- فریاد زدن بیجا
۴۰- فاش کردن اسرار مردم

منبع: انجمن گفتگوی دینی - تاریخ برداشت: 95/04/13