گلشن شعر

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
شعر
 • عنوان شعر
  • شاعر : بخشی از«حدیث منظوم معراج»
  • موضوع : امر به معروف و نهی از منکر

  گفت با فرزند لقمان حکیم
  مشعل افروز صراط مستقیم
  کای پسر! نزد خدای بی نیاز
  رستگاری گر به پا داری نماز
  امر بر نیکی کن و نهی از بدی
  تا شوی مقبول ذات سرمدی
  بنده ی آگاه با پرهیز باش
  بر مصیبتها شکیبا نیز باش
  هست در نزد خداوند غفور
  این چنین اعمال «من عزم الامور»
  خواند ایزد مسلمین را درجهان
  بهترین امت میان مردمان
  بهترین امت از آن رو بوده ایم
  که صراط راست را پیموده ایم
  هر نفس فرمان به نیکی داده ایم
  پای حرف خویشتن استاده ایم
  گمرهان را با نویدی چاره ساز
  داشتیم از کار ناشایست باز
  تا که آوردیم ایمان بر خدا
  داد ما را رتبه والاتر خدا
  گفت مولانا علی روحی فداه
  آن به نفس خود مسلط پادشاه
  خالق سبحان که جان پرورده است
  لعن امتهای پیشین کرده است
  زان که آنان سخت بی باورشدند
  تارکان نهی از منکر شدند
  با جهانی ادعای فهم و درک
  امر بالمعروف را کردند ترک
  گر به دنیا آمر و ناهی شوی
  صاحب روح خدا خواهی شوی
  کوشی اول در پی اصلاح خویش
  نفس را قانع کنی زالحاح خویش
  امر و نهی از فرد ناصالح خطاست
  چون که ناصالح به امرونهی خاست
  می شود چوب گرانی بر سرش
  امر بالمعروف و نهی از منکرش...
 • عنوان شعر
  • شاعر :(سیّدمرتضی نوری‌خراسانی)
  • موضوع : نماز و امر به معروف

  برای حفظ قوانین محکم داور
  برای جلب رضای خدا و پیغمبر
  برای کسب مشرف در میان بشر
  به این سه فرع بکوش ای برادر و خواهر
  نماز و امر به معروف و نهی از منکر
  اگر که عاشق و دلبسته به قرآنی‌
  اگر که مؤمن مسئولی و مسلمانی‌
  ازین سه حکم مپیچ سرآنی‌
  که سربلند شوی نزد خالق اکبر
  نماز و امر به معروف و نهی از منکر
 • خیر-شر
  • شاعر : م - طلوع
  • موضوع : امر به معروف و نهی از منکر

  اهل ستم و گناه و منکر شده ایم
  ما خوب نگشتیم، که بدتر شده ایم
  از خیر ، ندیده ایم خیری انگار
  گفتند به ما بشر ولی شر شده ایم
 • اشتباه
  • شاعر : م - طلوع
  • موضوع : امر به معروف و نهی از منکر

  انگار که با گناه، الفت داریم
  با منکر و اشتباه، الفت داریم
  از این همه رنگ های زیبا، تنها
  با قهوه ای و سیاه، الفت داریم
 • ما - خدا
  • شاعر : م - طلوع
  • موضوع :امر به معروف و نهی از منکر

  ای کاش دل از راه خطا بر گردد
  از هرزگی و جور و جفا بر گردد
  عمری ست من و دل از خدا برگشتیم
  ای وای اگر خدا از ما بر گردد
 • بد، بد، بد
  • شاعر : م - طلوع
  • موضوع :امر به معروف و نهی از منکر

  از بس به گناه و فسق مایل شده ایم
  خود،بین خدا و خویش حائل شده ایم
  تا دیده به روی خوب و خوبی بستیم
  بد سیرت و بد صورت و بد دل شده ایم