فرهنگ مصادیق:پوشیدن ابریشم خالص برای مرد

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
پوشیدن ابریشم خالص برای مرد

حکم پوشیدن لباس ابریشم چیست

پرسش ۱۵۲. حکم پوشیدن لباس ابریشم برای زن و مرد چیست؟

همه مراجع: اگر ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام است؛ ولی برای زن اشکال ندارد.[۱]

پرسش ۱۵۳. آیا پوشیدن لباسی که آستر آن ابریشم است، برای مرد جایز است؟

همه مراجع (به جز بهجت): خیر، جایز نیست.[۲]

آیه اللّه بهجت: بنابر احتیاط واجب، جایز نیست.[۳]

پرسش ۳۶. آیا خریدن پارچه و لباس ابریشم خالص برای داماد [آقایان]، از سوی خانواده دختر جایز است؟

همه مراجع: اگر آن را به منظور پوشیدن برای داماد می‌خرند، جایز نیست.[۴]

ز) از ابریشم خالص نباشد لباس مرد نمازگزار حتی چیزهایی مانند عرقچین و جوراب و آستر لباس و امثال آن باید از ابریشم خالص نباشد. در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مرد حرام است، ولی دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد و نماز را باطل نمی‌کند. رساله آموزشی.

مسأله ۷۶۳ـ پوشیدن لباس از ابریشم خالص برای مردان حرام است، حتّی عرقچین و بند شلوار و نماز با آن باطل است، حتّی آستر لباس نیز نباید از ابریشم خالص باشد، امّا برای زنان همه اینها چه در حال نماز و چه در غیر نماز جایز است.

مسأله ۷۶۴ـ لباسی که معلوم نیست از ابریشم خالص است یا چیز دیگر پوشیدن آن اشکال ندارد و نماز با آن صحیح است.

مسأله ۷۶۵ـ اگر دستمال ابریشمی و مانند آن در جیب مرد باشد حرام نیست و نماز را باطل نمی‌کند.

مسأله ۷۶۶ـ هرگاه لباس مخلوط از ابریشم و غیر آن باشد اشکالی برای هیچ کس ندارد، امّا اگر غیر ابریشم بقدری کم باشدکه به حساب نیاید برای مرد جایز نیست.

مسأله ۷۶۷ـ در حال اضطرار و ناچاری پوشیدن لباس ابریشمی خالص و طلا بافت یا غصبی و یا لباسی که از مردار تهیّه شده مانعی ندارد و می‌تواند با آن نماز بخواند.

مسأله ۷۶۸ـ اگر غیر از لباس نجس و ابریشمی و طلا بافت یا لباسی که از مردار یا حیوان حرام گوشت تهیّه شده لباس دیگری ندارد باید با همان نماز بخواند، ولی اگر لباس او منحصر به غصبی است و می‌تواند برهنه نماز بخواند باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد عمل کند.

مسأله ۷۶۹ـ هرگاه لباسی که نماز در آن جایز است در اختیار ندارد اگر می‌تواند باید بخرد یا کرایه کند واگر دیگری به او ببخشد یا عاریه دهد چنانچه منّت و ناراحتی زیادی نداشته باشد باید قبول کند.

مسأله ۷۷۰ـ بنابر احتیاط واجب باید انسان از پوشیدن لباس شهرت خودداری کند، منظور از لباس شهرت لباسی است که جنبه ریاکاری دارد و می‌خواهد به وسیله آن مثلاً به زهد و ترک دنیا مشهور شود، خواه از جهت پارچه یا رنگ آن باشد یا دوخت آن، امّا اگر واقعا قصدش ساده پوشیدن است و جنبه ریا کاری ندارد نه تنها جایز است بلکه عملی است شایسته و اگر کسی با لباس شهرت نماز بخواند نماز او باطل نیست.

مسأله ۷۷۱ـ پوشیدن لباسی که مایه هتک و بی آبرویی انسان یا منشأ فساد می‌شود اشکال دارد.

مسأله ۷۷۲ـ احتیاط آن است که مرد لباس مخصوص زنان و زن لباس مخصوص مردان را نپوشد، ولی نماز با آن اشکال ندارد.

مسأله ۷۷۳ـ کسی که باید خوابیده نماز بخواند هرگاه برهنه باشد، بنابر احتیاط واجب باید لحاف یا تشک او نجس یا ابریشم خالص و مانند آن که در بالا گفته شد نباشد، مگر در حالت اضطرار.رساله توضیح المسائل.

لباس احرام ابریشمی برای زنان

پرسش :آیا زنان می‌توانند در لباس ابریشمی محرم شوند؟

پاسخ :تمام چیزهایی که در لباس نمازگزار شرط است در دو جامه احرام نیز شرط است؛ بنابراین لباس‌های احرام باید پاک باشد و از اجزای حیوان حرام گوشت یا ابریشم خالص و زربفت نباشد. در این حکم، بنابر احتیاط واجب، فرقی میان زن و مرد نیست (هر چند در نماز در مورد پارچه ابریشم و زربفت، میان زن و مرد تفاوت است). وجود تارهای ابریشم در لباس نمازگزار

پرسش :اگر در لباس نمازگزار مرد از ابریشم (فقط به صورت خطوط روی پیراهن) استفاده شود نماز چه حکمی دارد؟

پاسخ :اشکالی ندارد.

استفاده از شال گردن ابریشم برای مردان

پرسش :حکم استفاده مرد از شال گردن ابریشم ( یک طرف ابریشم، یک طرف پشم ) چیست؟

پاسخ :جایز نیست.

مسأله ـ پوشیدن لباسی که از ابریشم خالص است برای مردان حرام است، حتّی عرقچین و بند شلوار، و نماز با آن باطل است. حتّی آستر لباس نیز نباید از ابریشم خالص باشد، امّا همه اینها برای خانمها، چه در حال نماز و چه در غیر نماز، جائز است. سؤال ـ چرا استفاده از طلا و ابریشم در نماز و غیر آن، برای مردان ممنوع و برای خانمها جایز است؟ فلسفه آن را بیان فرمائید.

جواب : زینت جزئی از زندگانی زنان است، و به همین دلیل اسلام اجازه استفاده از زینت حتّی طلا و لباس ابریشمی (در حدّ معقول و دور از اسراف) را به آنها داده است.احکام بانوان. آیت الله مکارم شیرازی.

مسأله ۸۲۱ ـ شرط ششم: لباس مرد نمازگزار که به تنهائی می‌توان با آن عورت را پوشاند باید ابریشم خالص نباشد، و در غیر نماز هم پوشیدن آن برای مردان حرام است.

مسأله ۸۲۲ ـ اگر تمام آستر لباس یا مقداری از آن ابریشم خالص باشد، پوشیدن آن برای مرد حرام، و نماز در آن باطل است.

مسأله ۸۲۳ ـ لباسی را که نمی‌داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر، جایز است بپوشد و نماز در آن نیز اشکال ندارد.

مسأله ۸۲۴ ـ دستمال ابریشمی و مانند آن اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد، و نماز را باطل نمی‌کند.

مسأله ۸۲۵ ـ پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد.

مسأله ۸۲۶ ـ پوشیدن لباس ابریشمی خالص و طلا باف در حال ناچاری مانعی ندارد، و نیز کسی که ناچار است لباس بپوشد و لباس دیگری غیر از اینها ندارد، می‌تواند با این لباس‌ها نماز بخواند.

مسأله ۸۲۷ ـ اگر غیر از لباس غصبی یا ابریشمی خالص یا طلا باف لباس دیگری ندارد، و ناچار نیست لباس بپوشد، باید به دستوری که برای برهنگان گفته شد نماز بخواند. مسأله ۵۶۸ ـ کفن کردن میت با چیز نجس و با پارچه ابریشمی خالص ـ و بنا بر احتیاط واجب ـ با پارچه‌ای که با طلا بافته شده، جایز نیست، ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. رساله توضیح المسائل آیت الله سیستانی.

پرسش: برخی شرکت‌ها روی برخی پارچه‌ها و منسوجات خود می‌نویسند «ابریشم خالص» با این وجود، ما در صحت چنان چیزی، شک داریم چون بهای آنها خیلی ارزان است و حریر و ابریشم به آن ارزانی نیست، پوشیدن آنگونه لباسها چگونه است و می‌توان با آنها نماز خواند؟ پاسخ: با وجود شک، می‌توان آنها را پوشید و نماز هم خواند.


پرسش: فقها به حرمت پوشیدن حریم و ابریشم طبیعی خالص برای مردان فتوا می‌دهند، آیا یک مرد می‌تواند حریر و ابریشم آمیخته به جز آن را بر تن کند مثل کراوات. وانگهی بستن کراوات برای مردان به طور کلی آن هم از حریر خالص چطور است؟ پاسخ: بستن کراوات حتی اگر ابریشم و حریر خالص هم باشد حرام نیست زیرا به آن، لباس صدق نمی‌کند و ستر عورت با آن ممکن نیست و اما آنچه حریر و ابریشم خالص نیست و به غیر آن آمیخته است و حریر به آن گفته نمی‌شود، پوشیدن آن جایز است هر چند که با آن ستر عورت ممکن باشد.

پرسش: آیا استفاده از دستمال گردن ابریشم حرام است ؟ پاسخ: اشکال ندارد. استفتائات آیت الله سیستانی.


پا نویس

  1. توضیح المسائل مراجع، م 834 و 836؛ وحید، توضیح المسائل، م 840 و 844 و دفتر: خامنه‌ای.
  2. توضیح المسائل مراجع، م 835 ؛ وحید، توضیح المسائل، م 841 و دفتر: خامنه‌ای.
  3. بهجت، توضیح المسائل مراجع، م 835.(احکام نگاه و پوشش، پرسمان).
  4. توضیح المسائل مراجع، م 834 و 2068؛ وحید، توضیح المسائل، م 840 و 2096 و دفتر: خامنه‌ای.(احکام ازدواج،پرسمان).
منبع: سایت هدانا - تاریخ برداشت: 95/04/25