منکر سیاسی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
منکر سیاسی

ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار
ازدواج زن مسلمان با کفار
ازدواج زن مسلمان با نواصب
استخدام کفار
استخدام مشاور کافر
استخدام مشاور منافق
استغفار برای کفّار
استغفار برای منافقان
استهزاء امامان
استهزاء پیامبران
اطاعت از ظالمان
اطاعت از کفار
اطاعت از منافقان
اعتماد به کفار
اعتماد به منافقان
افتراء بر رهبری عادل
افتراء بر مدیران جامعه
افشای اسرار سیاسی نظام اسلامی
افشای اسرار معصومین(ع)
افشای اسرار نظامی کشور
انحراف سیاسی
انکار ولایت
اهانت به اولیاء الله
بدبین کردن به نظام
بدبین کردن به رهبری
بدبین کردن به مسئولان
بدبین کردن به انقلاب اسلامی
بدبین کردن به دولت اسلامی
بدبین کردن به شورای نگهبان
بدبین کردن به عالمان
پذیرش ولایت کفار
پناه دادن به مجرم
پناه دادن به محارب
پناهندگی به بلاد کفر
پیمان شکنی با دولت های اسلامی
پیمان شکنی با دولت های غیر مسلمان
پیمان شکنی با مسلمین
پیمان شکنی با کفار
تبلیغ علیه عالمان دین
تضعیف نظام اسلامی
تعصب حزبی
تعطیل کردن مساجد
تفرقه افکنی
تقلید از کفار (غرب زدگی)
تکذیب پیامبران
تکذیب امامان
تکریم کفار
تکفیر گروه ها
تهمت به مسئولان
تولی دشمنان خدا
تولی دشمنان دین
جاسوسی علیه مسلمین
جلوگیری از اقامه نماز
حسن ظن به کفار
حسن ظن به منافقان
حمایت از کفار
حمایت از منافقان
خرید و فروش رای
دروغ بستن بر امامان
دروغ بستن بر پیامبران
دروغ بستن بر خدا
دروغ بستن بر عالمان دین
دریافت حق السکوت
دشمنی با پیامبران و امامان (ع)
دشنام به معصومین (ع)
دعاکردن ظالمان
دفن کافر در گورستان مسلمین
دفن مسلمان در گورستان کفار
دوستی با دشمنان اهل بیت (ع)
دوستی با کفّار
دوستی با منافقان
رای دادن به اشخاص ناصالح
رای دادن به قانون نامشروع
رجوع به حاکم ظالم در اختلافات
رجوع به طاغوت برای داوری
رجوع به قاضی غیر مسلمان در دعاوی مسلمین
رد داوری حاکم اسلامی
سازش با کفار
سکوت در برابر ظلم
شرک در حاکمیت الله
صلح با کفار
عزل صالحان بدون جهت
عضویت در پیمان های سیاسی نامشروع
فساد سیاسی
حمایت از دولت های ظالم
قبول اموال مجهول المالک از سلطان جائر
قبول مسئولیت از طرف دولت های ظالم
کشتن عدالت خواهان
گردنکشی در برابر رهبر عادل
محاربه با خدا ، رسول خدا و امام
محاربه با رهبر عادل
مداهنه با کفار
مداهنه با مشرکان
مدح بی جا
مدح ظالم
مدح کفار
مدح منافقان
رجوع به کفار در اختلافات
مشاوره با کفار
مشاوره با منافقان
معامله با کفار
نافرمانی از رهبری عادل
نصب ناصالحان
نفاق و دو رویی
نقض امان و آتش‌بس
نگرفتن جزیه از اهل کتاب
نماز خواندن بر کفار
هجرت به سرزمین کفر و شرک
همکاری با ظالمان در ظلم
همکاری با ظالمان در غیر ظلم
ورود کفار به حرم
ورود کفار به مساجد
ورود کفار به مسجد الحرام
وضع قوانین نامشروع
پذیرش ولایت منافقان
یاری ظالمان