منکر جنسی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
منکر جنسی

آرایش زن برای نامحرم
آمیزش با حیوان
آمیزش هنگام حیض
آمیزش هنگام نفاس
اختلاط زن و مرد در مجالس
ارتباط حرام با نامحرم
ازدواج با بیش از چهار زن
ازدواج با دختر همسر (ربیبه)
ازدواج با محارم
ازدواج دختر بدون اذن ولی
ازدواج دائم مرد مسلمان با بهائی
ازدواج دائم مرد مسلمان با فرق انحرافی
ازدواج در حال عده
ازدواج زن مسلمان با نواصب
ازدواج های حرام
استشهاء زنان
استمناء (خود ارضائی)
انحراف جنسی
ایجاد مراکز فساد جنسی
بد حجابی
بی حجابی
تبرّج و خودنمائی
تبلیغ و تشویق همجنس گرایی
فریب و تدلیس در ازدواج
تشبه به جنس مخالف
چشم چرانی
خلوت با نامحرم
دست دادن با نامحرم
دوستی دختر و پسر نامحرم
رجوع به پزشک نامحرم
رقص (آموزش، تبلیغ، نمایش رقص)
روابط جنسی حرام
زنا
زنا با اقلیت ها
زنا با کفار
زنا با مسلمان
زنای به عنف
شوخی با نامحرم
عطر زدن برای جذب نامحرم
قوادی (دلالی برای روابط جنسی نامشروع)
گوش دادن به صدای نامحرم
لمس بدن نامحرم
لواط
مساحقه
نزدیکی با حیوان
نگاه به زنان آرایش کرده
نگاه به عورت دیگران
نگاه به فیلم های فساد انگیز
نگاه به نامحرم با دوربین
نگاه به نامحرم به قصد گناه