منکر بهداشتی درمانی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
منکر بهداشتی درمانی

استعمال و اعتیاد به دخانیات
استعمال و اعتیاد به مواد مخدر
پرخوری از غذای حلال
تبلیغ مواد روان گردان
تبلیغ مواد مخدر
تشریح بدن مسلمان
توزیع مواد مخدر
تولید مواد مخدر
حمل و نقل مواد مخدر
خرید و فروش مواد مخدر
خرید و فروش خون
خرید و فروش سیگار
خرید و فروش مواد محترقه
خورانیدن اشیاء نجس به دیگران
خوردن آب انگور جوشیده قبل از تبخیر دو سوم آن
خوردن اشیاء نجس
خوردن اشیاء متنجس
خوردن اشیاء کثیف و نفرت زا
خوردن خمر و نبیذ و مسکر
خوردن حشرات بجز ملخ
خوردن خزندگان
خوردن خرچنگ
خوردن خون حیوان حرام گوشت
خوردن خون حیوان دارای خون جهنده
خوردن دنبلان
خوردن فراورده های حرام از حلال گوشت
خوردن فراورده های حیوان حرام گوشت
خوردن قورباغه
خوردن گوشت درندگان
خوردن گوشت شکار بر محرِم
خوردن گوشت صدف
خوردن مردار
خوردن ماهی مرده در آب
خوردن مسکرات
درمان به وسیله امور حرام
شراب خواری
عقیم سازی خود
عقیم سازی دیگران
مصرف مواد مخدر
نگهداری و پروار گراز و خوک
نوشیدن آبجو (فقاع)
نوشیدن خبائث