منکر اقتصادی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
منکر اقتصادی

اتلاف انرژی
اتلاف مال
اتلاف منابع عمومی (انفال)
اتلاف مواد غذایی
اجاره به قصد کار حرام
همکاری با ربا خواران
احتکار در بخش خصوصی
احتکار در بخش دولتی
اختلاس از بیت المال
اختلاس
استفاده از ظروف طلا
استفاده از ظروف نقره
استفاده شخصی از امکانات دولتی
استفاده شخصی از امکانات عمومی
اسراف
اسراف در اموال اداری
اسراف در اموال شخصی
اسراف در بیت المال
اشتغال در مراکز تولید کالای حرام
اشتغال در مراکز لهو و لعب
اشتغال در مراکز مجسمه سازی
اشتغال و کسب درآمد از کار حرام
افشای اسرار اقتصادی نظام اسلامی
انحصار حق توزیع
انحصار حق تولید
انحصار در بخش خصوصی
انحصار در بخش دولتی
انحصار منابع طبیعی
انحراف اقتصادی
انکار بدهی به مردم
باج گرفتن «عشاری»
برد و باخت
بهره برداری ظالمانه از محیط زیست
پرداخت ربا
پرداخت رشوه
پولشویی
تاخیر در پرداخت بدهی
تبانی برای افزایش قیمت (نَجش)
تبذیر در اموال بیت المال
تبذیر در اموال دیگران
تبذیر در اموال شخصی
تبعیض اقتصادی
تبلیغ ربا
تبلیغ کالای حرام
تجمل گرایی
تحریم روابط اقتصادی علیه مسلمین
تخریب اموال عمومی
تخصیص ظالمانه بیت المال
ترویج مصرف گرایی
تشویق اسراف و تبذیر
تصرف بی جا در اموال ایتام
تصرف در رهن
تصرف در مال سفیهان
تصرف در مال و حق ضعیفان
تطفیف (کم فروشی)
تطمیع نامشروع
تعمیر ابزار گناه
تکاثر و ثروت اندوزی
تکثیر بازی‌ رایانه ای گمراهگر
تکثیر فیلمهای فسادانگیز
تکثیر نرم افزارهای لهو و لعب
تکدی
تملک اشیاء پیدا شده
تملک ظالمانه انفال
تملیک، تخصیص و توزیع ظالمانه انفال
توزیع ابزار لهو و لعب
توزیع مواد مخدر
تولید ابزار لهو و لعب
تولید و توزیع اسباب بازی گمراهگر
تولید بازی‌ رایانه ای گمراهگر
تولید فیلم های فساد انگیز
تولید مواد مخدر
تولید و تکثیر ویروس نرم افزاری
تولید و توزیع بت
جریمه کردن بی جا
جعل مدرک
حرام خواری از اموال مردم
حرام خواری از بیت المال
حمل و نقل کالای حرام
حمل و نقل مواد مخدر
خرید و فروش مواد مخدر
خرید و فروش آبزیان حرام گوشت
خرید و فروش آنتن ماهواره
خرید و فروش اعیان نجس
خرید و فروش ابزار لهو و لعب
خرید و فروش اسپرم
خرید و فروش اکانت بازی
خرید و فروش اماکن برای ربا خواری
خرید و فروش اموال مسروقه
خرید و فروش اموال موقوفه
خرید و فروش انسان
خرید و فروش بت
خرید و فروش حشرات
خرید و فروش حرام
خرید و فروش خرچنگ ، مارمولک ، لاک پشت
خرید و فروش خوک
خرید و فروش خون
خرید و فروش رای
خرید و فروش ربوی
خرید و فروش سیگار
خرید و فروش سگ
خرید و فروش صلیب
خرید و فروش فیلمهای فساد انگیز
خرید و فروش قاچاق
خرید و فروش کالای خارجی
خرید و فروش کتب و مجلات ضالّه
خرید و فروش مسکرات
خرید و فروش مواد محترقه
خوردن از ظروف طلا و نقره
خیانت در اموال دولتی
خیانت در اموال مردم
خیانت در عاریه
داد و ستد ربوی
دریافت ربا از مسلمان
دریافت رشوه
دریافت مالیات ظالمانه
دریافت مزد برای تبلیغ و تعلیم واجبات
دریافت مزد برای واجبات عینی
دلالی برای فعالیت های حرام
دلالی ربا
دلالی کالاهای حرام
دلالی مواد مخدر
دلالی بین رشوه گیر و رشوه دهنده
ربا خواری با حیله های شرعی
رشوه خواری برای ترک وظایف قانونی
رشوه خواری در انجام وظایف قانونی
ربا در انفاق
زراندوزی
زینت کردن مسجد با طلا
ساخت و پاخت به زیان بیت المال
سرقت
سرقت از بیت المال
سفرهای بی مورد داخلی و خارجی
سفرهای مسرفانه داخلی و خارجی
سهل انگاری در حفظ امکانات دولتی
سوء استفاده از بیت المال
شرط خلاف قرآن در معاملات
شرط بندی در مسابقات
شرک در مالکیت خدا
ظلم در وصیت
عجب به مال و ثروت
عضویت در پیمان های اقتصادی نامشروع
غش در ثمن
غش در قرارداد
غش در کالا
غصب اموال
غصب حقوق دیگران
فرار از مالیات مشروع
فروختن سلاح به دشمن
فروش لوازم کار به مجسمه سازان
فروش مصالح و ابزار به بت سازان
فروش و اجاره فیلم های فساد انگیز
فروش و اجاره مکان برای لهو و لعب
فساد مالی
قبول اموال مجهول المالک از سلطان جائر
قبول اموال معلوم المالک از سلطان جائر
قطع طریق و راهزنی
کاشت مواد مخدر
کرایه دادن خودرو برای انجام گناه
کرایه دادن لوازم برای انجام گناه
کرایه دادن مکان برای انجام گناه
کلاه برداری
کم کاری
گران فروشی
گرفتن ربا
گرفتن غرامت ناحق
مال دوستی
مشارکت در سهام بنگاه های ربوی
مشارکت در سهام بنگاه های قمارآلود
مشاوره دادن به ربا خواران
معامله با کفار
معاملاتِ غَرری
نابود کردن محصولات کشاورزی
نپرداختن حق مردم از بیت المال
نپرداختن حق مساکین
نپرداختن خمس
نپرداختن زکات فطره
نپرداختن زکات مال
نپرداختن کفارات واجب
نرخ گذاری (تحمیل نرخ بر اموال دیگران)
نگهداری و پروار گراز و خوک