منکر اجتماعی

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
منکر اجتماعی

آدم ربایی
آزار همسایه
اتلاف عمدی عمر دیگران
اسارت بی گناهان
استعمال زیورآلات طلا برای مرد
استهزاء تصویری
استهزاء دیگران
استهزاء کتبی و شفاهی
استهزاء مؤمنین
استهزاء مردم
افتراء بر مردم
افساد میان مردم
افشای اسرار مردم
افشای عیب مسلمین
امتناع از پرداخت حق الناس
انکار حق دیگران
اهانت به عالمان
اهانت به مساجد
اهانت و تحقیر دیگران
ایذاء بی گناهان
بد خلقی با مردم
بد گمانی به مردم
بدبین کردن به مردم
بردگی
برگزاری مجالس گناه
پارتی بازی (میانجی گری در باطل)
پرونده سازی (ثبت و نگهداری عیوب مسلمان)
تأخیر در تحویل امانت
تازیانه زدن بی گناهان
تجسس در رفتار دیگران
تجسس در افکار دیگران
تجسس در اقوال دیگران
تحریف سخن دیگران
تحریم حلال بر دیگران
تحقیر دیگران
تحقیر مؤمن
تخریب دیگران
تخریب قبر مسلمان
ترک واجبات
تظاهر به گناه
تعاون بر گناه
تفرقه افکنی
تکذیب راستگویان
تهدید دیگران
حبس بی گناهان
خسارت زدن به دیگران
خلف وعده
خورانیدن اشیاء حرام به دیگران
خیانت در امانت
خیانت در امانت کفّار
دروغ بستن برعالمان دین
دروغ بستن برغیر مسلمان
دروغ بستن بر مسلمان
دشمنی با صالحان
ذلیل کردن دیگران
سد معبر
سرزنش گرفتاران
سرزنش گنهکاران
سوء ظن به مؤمنین
شایعه پراکنی
شماتت مؤمن
شنود و ضبط مکالمات دیگران
طعن بر مؤمنین
ظلم
ظلم بر مسؤولان
عجب به نسب و نژاد
عدم وفای به عهد
عمل نکردن به وصیت
غصب حقوق دیگران
فتنه انگیزی
فحش دادن به عامه مردم
فحش دادن به مؤمنین
قتل بی گناهان
قذف کافر و منافق
قذف مؤمن
قطع ارتباط مدیران با مردم
قطع طریق و راهزنی
قمه زنی
قهر و جدائی
کفران خدمت دیگران
کینه و دشمنی با مؤمنین
لعن صالحان و مؤمنین
مجالست با اشرار
مدح بی جا
منت گذاری بر مردم
نابود کردن نسل
نجوا در حضور دیگران
ورود بدون اجازه به منزل دیگران
ورود بدون اجازه به محل کار دیگران
وساطت در انجام گناه
یاری نکردن مظلوم