فرهنگ مصادیق:ازدواج های حرام

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
ازدواج‌های حرام

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ ازدواج حرام - آیت الله العظمی مکارم شیرازی
۲ ازدواج حرام
۳ سوال درباره ازدواج‌های حرام-آیت الله مکارم شیرازی
۴ زنانی که ازدواج با آن‌ها حرام است
۵ گناه شناسی - ازدواج حرام
۶ نظر فقها در چه صورت زن و مرد به یکدیگر حرام ابدی می‌شوند؟
۷ ازدواج های حرام - مقاله
۸ عده‌ای از زنها که ازدواج با آنها حرام است
۹ اقسام نکاح باطل و حرام و تعریف آنها
۱۰ با چه زنان و مردانی نمی‌توان ازدواج کرد ؟
۱۱ ازدواج با خواهر زن چه حکمى دارد؟- آیت الله مکارم شیرازی
۱۲ ازدواج با خواهر زن در چه صورتی صحیح است؟
۱۳ ازدواج با دو خواهر؟!
۱۴ چرا ازدواج همزمان با دو خواهر حرام است؟!

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ ازدواج
۲ وساطت در ازدواج
۳ ازدواج با بیش از چهار زن
۴ ازدواج با دختر همسر (ربیبه)
۵ ازدواج با محارم
۶ ازدواج دختر بدون اذن ولی
۷ ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار
۸ ازدواج زن مسلمان با نواصب
۹ ازدواج زن مسلمان با کفار
۱۰ ازدواج در حال عدّه
۱۱ ازدواج دائم مرد مسلمان با فرق انحرافی
۱۲ نکاح شغار (ازدواج تبادلی)
۱۳ ازدواج دائم مرد مسلمان با بهائی‌

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

ازدواج‌های حرام کدامند ؟

مساءله ۳۱۱

ازدواج با زنهایی که به انسان ((مَحْرَم )) هستند مثل مادر و خواهر و مادر زن حرام است .

مساءله ۳۱۲

اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید اگر چه با او نزدیکی نکند، مادر و مادرِ مادر آن زن و مادر پدر او، و هر چه بالا روند به آن مرد مَحْرَم می‌شوند.

مساءله ۳۱۳

اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید، دختر و نوه دختری و پسری آن زن هر چه پایین آیند چه در وقت عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند، به آن مرد مَحرَم می‌شود.

مساءله ۳۱۴

اگر با زنی که برای خود عقد کرده نزدیکی هم نکرده باشد تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با دختر او ازدواج کند.

مساءله ۳۱۵

عمّه و خاله پدر، عمّه و خاله پدرِ پدر، عمّه و خاله مادر، عمّه و خاله مادرِ مادر هر چه بالا روند به انسان محرَم هستند.

مساءله ۳۱۶

پدر و جدّ مرد، هرچه بالا روند، پسر و نوه پسری و دختری او هر چه پایین آیند چه در موقع عقد باشند یا بعداً به دنیا بیایند به زن او مَحْرَم هستند.

مساءله ۳۱۷

اگر زنی را برای خود عقد کند دائم باشد یا غیر دائم تا وقتی که آن زن در عقد اوست نمی‌تواند با خواهر آن زن ازدواج نماید.

مساءله ۳۱۸

اگر انسان قبل از آن که دختر عمه یا دخترخاله خود را بگیرد. نعوذبالله با مادر آنان زنا کند، بنابراحوط، دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج کند.

مساءله ۳۱۹

اگر با دخترعمه یا دخترخاله خود ازدواج نماید و پیش از آن که با آنان نزدیکی کند، با مادرشان زنا نماید، عقد آنان اشکال ندارد.

مساءله ۳۲۰

اگر با زنی غیر از عمه و خاله خود زنا کند، بنابراظهر، می‌تواند با دختر او ازدواج نماید، ولی احتیاط در عدم ازدواج است ولی اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند بعد با مادر او زنا کند، آن زن بر او حرام نمی‌شود، و همچنین است اگر پیش از آن که با او نزدیکی کند با مادر او زنا نماید.

مساءله ۳۲۱

زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیر مسلمان ازدواج نماید و مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند ازدواج کند، ولی با زنانی که یهودی و یا نصرانی باشند، موقّتاً به صورت صیغه می‌تواند ازدواج نماید.

مساءله ۳۲۲

اگر با زنی که در عدّه طلاق رجعی است زنا کند، آن زن بر او حرام می‌شود، و اگر با زنی که در عدّه طلاق بائن ، یا عدّه وفات است زنا کند، بعداً می‌تواند او را عقد نماید.

مساءله ۳۲۳

اگر با زن بی شوهری که در عدّه نیست ، زنا کند، بنابراظهر مکروه است که بعداً آن زن را برای خود عقد نماید، بلکه احتیاط مستحب آن است که با او ازدواج ننماید، مگر این که زن از کار خود توبه نموده باشد.

مساءله ۳۲۴

اگر زنی را که در عدّه دیگری است برای خود عقد کند، چنانچه مرد و زن ، یا یکی از آنان بدانند که عدّه زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در عدّه حرام است ، آن زن بر او حرام می‌شود، اگر چه مرد بعد از عقد با آن زن نزدیکی نکرده باشد.

مساءله ۳۲۵

اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند، باید از او جدا شود و بعداً هم نمی‌تواند او را برای خود عقد کند، مگر این که نداند زن شوهر دارد و با او هم نزدیکی نکرده باشد، که در این صورت فقط عقد باطل است ، ولی بعد از طلاق او و تمام شدن ایّام عدّه ، ازدواج با آن زن ، بنابراظهر مانعی ندارد.

مساءله ۳۲۶

اگر مرد طواف نساء را که یکی از اعمال حج است بجا نیاورد، زنش که به واسطه مُحْرِم شدن بر او حرام شده بود حلال نمی‌شود.
ونیز اگر زن طواف نساء نکند، شوهرش بر او حلال نمی‌شود، ولی اگر طواف نساء را انجام دهند، به یکدیگر حلال می‌شوند.

مساءله ۳۲۷

مادر، خواهر، و دختری کسی که لواط داده ، بر لواط کننده حرام است ، اگر چه لواط کننده و لواط دهنده بالغ نباشند، ولی اگر گمان کند که دخول شده ، یا شک کند که دخول شده یا نه ، بر او حرام نمی‌شود.

منبع: سایت شیعه نیوز - تاریخ برداشت : 95/05/03