فرهنگ مصادیق:غسل میت

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از غسل میت)
پرش به: ناوبری، جستجو
غسل میت

محتویات

استفتائات غسل (آیت الله العظمی بهجت قدس سره)

نحوه غسل میّت

سؤال۱۱۹۶. غسل میّت چگونه است؟
پاسخ: واجب است میّت را سه غسل بدهند: اوّل غسل با آبی که به سدر مخلوط باشد. دوم غسل با آبی که به کافور مخلوط باشد. سوم غسل با آب خالص؛ و مراعات این ترتیب لازم است و در صورت به هم خوردن ترتیب، از همان جا که به هم خورده اعاده کنند.

عدم امکان غسل میّت

سؤال۱۱۹۷. در صورتی که غسل دادن میّت ممکن نباشد وظیفه چیست؟
پاسخ: باید بنابر احتیاط واجب میّت را سه تیمم بدهند و تیمم اوّل را به قصد مافی الذمه انجام دهند. و کسی که میّت را تیمم می‌دهد بنابراظهر باید دست خود را به زمین زده و به صورت و پشت دست‌های میّت بکشد؛ ولی احتیاط در این است که با دست خود میّت نیز او را تیمم بدهند. (جهت اطلاع بیشتر به مسأله‌های ۴۷۱ و ۴۷۲ و ۴۷۳ رساله مراجعه شود.)

ترتیب در غسل میّت

سؤال۱۱۹۸. در غسل میّت، ترتیب راست و چپ بدن معتبر است یا فقط احوط است؟
پاسخ: این ترتیب در غسل میّت مسلّم است که شستن سر مقدّم، و شستن طرف راست مقدّم بر طرف چپ است؛ اگرچه در غسل جنابت، این نحو یقینی نیست.

غسل میّت برای کودک

سؤال۱۱۹۹. غسل میّت برای کودک، در چه سنی واجب است؟
پاسخ: بچه سقط شده را، اگر چهار ماه یا بیشتر دارد، باید بنابر احتیاط واجب غسل بدهند و اگر چهار ماه ندارد، باید در پارچه‌ای بپیچند و بدون غسل دفن کنند.

غسل کسی که خون بدنش بند نمی‌آید

سؤال۱۲۰۰. شخصی در اثر حادثه ی رانندگی فوت شده و خون بدنش به هیچ وجه قطع نمی‌شود. وظیفه ی اطرافیان درباره او از نظر غسل و تکفین چگونه است؟
پاسخ: بعد از برطرف شدن عین خون و پاک کردن محلّ، یک لحظه ـ ولو به نحو استدامه ـ آب به قصد غسل جریان پیدا کند کافی است و با چیزهایی مثل پنبه از نجس شدن کفن محافظت می‌شود.

میّتی که بدن او پانسمان است

سؤال۱۲۰۱. اگر برای جلوگیری از خونریزی، زخم متوفّی را بسته‌اند، وظیفه در غسل چیست؟ آیا وظیفه جبیره است یا باید جبیره را بردارند؟ و اگر برداشتن جبیره ممکن نبود وظیفه چیست؟
پاسخ: تا ممکن است به صورتی که در سؤال قبل ذکر شد غسل دهند یا صبر نمایند که خونریزی متوقف شود و در صورت عدم تمکّن و یأس باید غسل جبیره بدهند.

کسی که سر و سینه و شکم او از بین رفته

سؤال۱۲۰۲. شخصی در اثر تصادف به کلّی سر و سینه و شکم او از بین رفته است. وظیفه از نظر غسل و نماز و کفن چیست؟
پاسخ: هر مقداری که از او باقیمانده است، همان را غسل و حنوط و کفن می‌کنند، و احتیاطا نماز می‌خوانند؛ مگر آن که سینه یا بعضی از سینه که محلّ قلب است موجود باشد هر چند له شده باشد، که در این صورت باید نماز بر او خوانده شود.

کسی که سر و تمام بدنش له شده است

سؤال۱۲۰۳. شخصی در یک حادثه ی رانندگی کشته شده و سر او از بین رفته و تمام بدنش له شده است و او را در کیسه‌ای گذاشته‌اند، وظیفه نسبت به غسل و کفن او چگونه است؟
پاسخ: هر چه مانده را غسل و کفن کنند و اگر هیچ محلّی برای ازار و قمیص (پارچه‌های مخصوص کفن) نمانده است، فقط لفّافه واجب است، و اگر امکان غسل نیست و تمایز اعضا به گونه‌ای از بین رفته که تیمّم هم ممکن نیست، ظاهرا ساقط است و وظیفه‌ای نیست.

جنینی که با قطعه قطعه شدن بیرون آورده شده

سؤال۱۲۰۴. جنینی که بیش از چهار ماه داشته را به ناچار قطعه قطعه کرده و از رحم خارج نموده‌اند، وظیفه از جهت غسل و کفن چه می‌باشد؟
پاسخ: همان را با جمع کردن اعضا، به نحو معهود، غسل و حنوط و کفن و دفن کنند.

کسی که مقداری از شکم او دوخته شده

سؤال۱۲۰۵. شکم شخصی در اثر تصادف پاره شده و بعد از فوت شکم او را دوخته‌اند، به صورت طبیعی، مقداری از ظاهر بدن بر اثر دوختن مخفی شده است. آیا وظیفه فقط غسل است یا تیمّم هم باید ضمیمه شود و یا این که لازم است دوخته شده را بشکافند و به نحو صحیح دوخته شود؟
پاسخ: ظاهر این است که اگر ظاهر بدن شسته شود، غسل کافی است، مثل انسان زنده.

فوت بچّه و مادر و مسأله ی غسل

سؤال۱۲۰۶. بچّه در شکم مادر بوده و هر دو فوت کرده‌اند. آیا لازم است بچّه را بیرون آورند و جدا غسل دهند؟ آیا فرقی بین مسلمان و کافر می‌باشد؟
پاسخ: خیر، لازم نیست.

فوت مادر و خروج نصف طفل و فوت وی

سؤال۱۲۰۷. خانمی در حین وضع حمل، در حالی که قسمتی از طفل از رحم خارج شده فوت کرده و بچّه هم در همان حال مرده است، وظیفه از جهت غسل و کفن و دفن چه می‌باشد؟
پاسخ: بعد از اخراج نصف دیگر، هر یک جداگانه غسل و کفن می‌شوند.

نبودن ولیّ شخص متوفّی هنگام غسل

سؤال۱۲۰۸. اگر ولیّ شخص متوفّی حاضر نیست و شاید حضور او تا نصف روز یا یکی دو روز طول بکشد، آیا می‌توان با اذن حاکم شرع و در صورت نبودن حاکم با اذن عدول مؤمنین او را غسل داد؟
پاسخ: اگر خوفی بر میّت نیست صبر کنند؛ اگرچه حرمت مسلّم از اولویت زمانی است که مزاحمت با ولیّ داشته باشد و وجوب اذن و اجازه گرفتن ـ که عمل بدون آن باطل است ـ مبنی بر احتیاط است.

اجساد یافت شده شهدا

سؤال۱۲۳۴. باقی مانده اجساد مطهر برخی از شهدای جنگ تحمیلی، پس از سال‌ها توسط گروه‌های تفحص پیدا می‌شوند و فقط مقداری استخوان از آنان به دست می‌آید، کیفیت غسل و کفن و نماز میّت آنان را بیان فرمایید؟ و آیا با مسّ آن‌ها غسل مسّ میت واجب می‌شود؟
پاسخ: استخوان آنان غسل و کفن و نماز دارد و مسّ آن هم موجب غسل مسّ میّت می‌شود، بنابر احوط.

غسل و تیمم میّت با بیماری مسری

سؤال۱۲۳۵. برخی از بیماری‌ها بسیار مهلک و مسری است، غسل و کفن کسانی که بر اثر چنین بیماری‌هایی مرده‌اند، با احتمال سرایت و ضرر جانی برای غسل دهنده، چه حکمی دارد؟
پاسخ: طوری با حائل و پوشش‌های حفاظتی غسل دهند که ضررآور نباشد و فرو بردن اعضای سه گانه غسل، در آب کثیر کافی است و هم چنین غسل ارتماسی بنابر اظهر کفایت می‌کند، هر چند مخصوص غسل ارتماسی خلاف احتیاط است

بارداری که جنین مرده در شکم او است

سؤال۱۲۱۲. زن بارداری که در شکم خود جنین مرده‌ای دارد، جهت انجام فریضه ی نماز آیا لازم است غسل مس میّت نماید و در صورت لزوم آیا باید برای هر نماز غسل به جا آورد یا یک غسل تا خارج شدن جنین کافی است؟
پاسخ: تا جنین مرده خارج نشود و بدن او با ظاهر بدن مادر تماس نگیرد و یا سنّ او بیش از چهار ماه نباشد، غسل لازم ندارد.

غسل و کفن اشراری که در درگیری‌های مسلّحانه کشته می‌شوند

سؤال۱۲۱۳. اشراری که در درگیری‌های مسلّحانه کشته می‌شوند، مانند قاچاق فروش، منافق، ضد انقلاب و غیره ـ که به عنوان محارب کشته می‌شوند ـ ، احکام اسلام از قبیل: تغسیل، تکفین و... ، شامل آن‌ها می‌شود؟
پاسخ: تا محکوم به کفر نباشند، این احکام ثابت است.

لزوم غسل محکومین به اعدام پیش از اجرای حکم

سؤال۱۲۱۴. آیا محکوم به مجازات اعدام یا قصاص نفس، پیش از اجرای مجازات نیاز به غسل میّت دارد؟
پاسخ: بله، نیاز به اغسال سه گانه دارد.

غسل ارتماسی

سؤال۱۲۱۵. آیا غسل میّت را هم مانند غسل‌های دیگر ـ مثل جنابت ـ می‌توانیم به صورت ارتماسی انجام دهیم؟
پاسخ: غسل میّت مثل غسل جنابت است، و احتیاط مستحب آن است که تا غسل ترتیبی ممکن است، میّت را غسل ارتماسی ندهند؛ و در صورت غسل ارتماسی، باید آب قلیل نباشد.

غسل حیض یا جنابت برای میّت

سؤال۱۲۱۶. شخصی که در حال جنابت یا در حال حیض بمیرد، غسل حیض یا جنابت بر او واجب است؟
پاسخ: کسی که در حال حیض یا جنابت مرده، لازم نیست غسل حیض یا جنابت بدهند، بلکه همان غسل میّت برای او کافی است، ولی بنابر احتیاط موقع غسل دادن میّت، نیّت غسل جنابت و یا حیض را نیز بنمایند.

نگاه به عورت میّت

سؤال۱۲۱۷. نگاه کردن به عورت میّت چه حکمی دارد و در صورت حرمت، آیا غسل باطل است؟
پاسخ: حرام است، و کسی که او را غسل می‌دهد، اگر نگاه کند معصیت کرده، ولی غسل باطل نمی‌شود.

غسل میّت دیوانه

سؤال۱۲۱۸. آیا غسل شخصی که از کودکی دیوانه بوده و با همین حالت هم بالغ شده واجب است یا خیر؟
پاسخ: چنان چه پدر و مادر او یا یکی از آنان مسلمان باشند، باید او را غسل داد و اگر هیچ کدام از آن‌ها مسلمان نباشند، غسل دادن او جایز نیست.

نیّت در غسل

سؤال۱۲۱۹. آیا در غسل میّت، نیّت هم لازم است و در صورت لزوم، آیا برای هر غسل باید تجدید نیّت نمود؟
پاسخ: کسی که غسل میّت را انجام می‌دهد باید قصد قربت داشته باشد ـ یعنی غسل را برای انجام فرمان خداوند عالم به جا آورد ـ و اگر به همین نیّت تا آخر غسل سوم باقی باشد، کافی است و تجدید نیّت لازم نیست، اگرچه احوط است.

ترتیب در غسل میّت

سؤال۱۲۲۲. ترتیب در غسل دادن با سدر و کافور و آب خالص کدام است و در صورت به هم خوردن این ترتیب، وظیفه چیست؟
پاسخ: غسل اوّل لازم است با آبی که به سدر مخلوط است باشد و غسل دوم با آبی که مخلوط با کافور است انجام شود و غسل سوم با آب خالص باشد و در صورت به هم خوردن ترتیب، از همان جا که ترتیب به هم خورده اعاده کنند.

قسمت جدا شده

سؤال۱۲۲۳. قسمتی از بدن شخصی در اثر تصادف از بدن وی جدا شده است، آیا آن قسمت جدا شده در غسل، حکم میّت را دارد؟
پاسخ: اگر آن قسمت دارای استخوان باشد، غسل آن واجب است.

لمس عورت میّت هنگام غسل

سؤال۱۲۲۴. اگر کسی هنگام غسل عورت میّت را لمس نماید، عمل حرامی مرتکب شده است؟
پاسخ: بله.

چسبیدن مانع به بدن میّت

سؤال۱۲۲۵. اگر به جاهایی از بدن میّت چیزی هم چون اثر چسب زخم و... مانده باشد و بر طرف کردن آن دشوار باشد، وظیفه چیست؟
پاسخ: باید غسل جبیره‌ای بدهند.

پوشش جسد

سؤال۱۲۲۶. در هنگام غسل دادن میّت، آیا پوشاندن تمام بدن یا بعضی از بدن میّت لازم است؟ اگر مماثل باشند چه طور؟
پاسخ: در مماثل پوشاندن غیر عورت لازم نیست، و توضیح بیشتر در مسایل ۴۶۳ و ۴۶۶ رساله ذکر شده است.

رعایت موالات در غسل

سؤال۱۲۲۷. آیا در غسل میّت موالات بین اعضا و موالات بین غسل‌های سه گانه شرط است؟
پاسخ: ظاهرا شرط نیست.

غسل و کفن فرد سنگسار شده

سؤال۱۲۲۹. نحوه غسل و کفن فردی که سنگسار می‌شود و یا محکوم به قصاص نفس است، چگونه می‌باشد؟
پاسخ: در صورتی که قبل از اجرای حکم به فرمان حاکم یا بدون آن، با غسل‌های سه گانه میّت، غسل نموده باشد، پس از اجرای حکم، غسل دادنش واجب نیست و بعد از آن می‌توانند او را تکفین و حنوط کنند.

غسل غیر شیعه

سؤال۱۲۳۰. آیا غسل دادن مسلمان غیر شیعه اثنی عشری واجب است؟
پاسخ: بله، واجب است.

اجساد یافت شده شهدا

سؤال۱۲۳۴. باقی مانده اجساد مطهر برخی از شهدای جنگ تحمیلی، پس از سال‌ها توسط گروه‌های تفحص پیدا می‌شوند و فقط مقداری استخوان از آنان به دست می‌آید، کیفیت غسل و کفن و نماز میّت آنان را بیان فرمایید؟ و آیا با مسّ آن‌ها غسل مسّ میت واجب می‌شود؟
پاسخ: استخوان آنان غسل و کفن و نماز دارد و مسّ آن هم موجب غسل مسّ میّت می‌شود، بنابر احوط.

غسل و تیمم میّت با بیماری مسری

سؤال۱۲۳۵. برخی از بیماری‌ها بسیار مهلک و مسری است، غسل و کفن کسانی که بر اثر چنین بیماری‌هایی مرده‌اند، با احتمال سرایت و ضرر جانی برای غسل دهنده، چه حکمی دارد؟
پاسخ: طوری با حائل و پوشش‌های حفاظتی غسل دهند که ضررآور نباشد و فرو بردن اعضای سه گانه غسل، در آب کثیر کافی است و هم چنین غسل ارتماسی بنابر اظهر کفایت می‌کند، هر چند مخصوص غسل ارتماسی خلاف احتیاط است

منبع: پورتال انهار - تاریخ برداشت :۹۵/۱/۳۰