دانشنامه:عناوین پیشنهادی برای رساله‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
عناوین پیشنهادی برای رساله‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیرامون امر به معروف و نهی از منکر

گردآورنده: محمود مهدی پور
پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

فهرست عناوین پیشنهادی

1. جایگاه فریضتین در دخالت‌های اجتماعی (حد و مرزها)
2. نظام و ساختار اقامه دو فریضه در قرآن (واجب فردی؟ اجتماعی؟ دولتی؟ مردمی؟ حوزوی؟)
3. معادل‌های دو فریضه در ادیان الهی دیگر
4. معادل‌های دو فریضه در مکاتب بشری
5. معادل‌های دو فریضه در کشورهای گوناگون
6. دو فریضه در حقوق بشر و قوانین و نهادهای بین المللی و تطبیق با نظر اسلام
7. دو فریضه در فقه شیعه
8. دو فریضه در فقه مذاهب اربعه
9. دو فریضه در دائرۀ المعارف‌ها و کتب مرجع عربی- فارسی، انگلیسی
10. دو فریضه در نگاه شرق شناسان
11. دو فریضه از نگاه مفسران شیعه
12. دو فریضه در تفسیر مفسران اهل سنت
13. دو فریضه در متون ادب فارسی، عربی، شعر، نثر، داستان
14. نهاد حسبه در قرون مختلف و کشورهای گوناگون اسلامی
15. نهاد امر به معروف در جهان اسلام امروز
16. نقش اصناف در اقامه دو فریضه
17. چگونگی بهره‌گیری از روان‌شناسی و جامعه‌شناسی در اقامه دو فریضه
18. نقش تشویق و تنبیه و قوانین نهادهای آن در اقامه دو فریضه
19. تحول جوهری در معروف‌ها و منکرها در گذر زمان و راه کار شناخت آن
20. نقد و بررسی آثار منتشره و تولیدات فرهنگی در سال‌های پس از انقلاب در باب دو فریضه
21. منکرات اقتصادی و شیوه‌های مبارزه با منکرات اقتصادی
22. منکرات سیاسی و شیوه‌های مبارزه با منکرات سیاسی
23. منکرات فرهنگی و شیوه‌های مبارزه با منکرات فرهنگی
24. منکرات در نظام قانون گذاری و شیوه‌های مبارزه با منکرات در نظام قانون گذاری
25. بررسی میزان مسئولیت دولت، مردم و خواص (روحانیت، فرهنگی و ...) در احیاء و اجرای دو فریضه.
26. شرایط وجوب و استحباب دو فریضه.
27. شیوه‌ها و مراحل اجرای دو فریضه
28. حکومت نبوی(ص) و شیوه اقامه دو فریضه
29. حکومت علوی(ص) و راهکارهای اجرای دو فریضه
30. بررسی دو فریضه در نهضت عاشورا
31. بررسی دو فریضه در حکومت مهدوی
32. دیدگاه‌های شخصیت‌های انقلاب در مورد دو فریضه
33. دیدگاه‌های متفکران اسلامی در مورد دو فریضه در قرن اخیر
34. تشکیلات پیشنهادی براین نهاد مسئول اجرای دو فریضه، سازمان، وزارتخانه یا نهاد وابسته به رهبری؟ وابسته به حوزه؟ وابسته به دولت؟ وابسته به شوراهای مردمی؟
35. خلأهای پژوهشی، آموزشی و رسانه‌ای در زمینه‌ی دو فریضه
36. وظیفه و نقش رسانه‌های جمعی در احیاء و گسترش دو فریضه
37. بررسی مصادیق منکر و معروف در رسانه‌های پس از انقلاب اسلامی
38. بررسی وظیفه و نقش بانوان در احیای دو فریضه در عصر رسالت
39. بررسی وظیفه و نقش بانوان در احیای دو فریضه در عصر علوی و مهدوی
40. بررسی وظیفه و عملکرد بانوان در عصر انقلاب اسلامی ایران (در زمینه دو فریضه)
41. وظیفه و نقش نهاد خانواده در احیای دو فریضه
42. بررسی سیرۀ شخصی معصومان در مراحل اجرای دو فریضه
43. بررسی سیرۀ صحابه پیامبر و ائمه در احیای دو فریضه
44. بررسی سیرۀ خلفا در احیاء و اجرای دو فریضه
45. عوامل فرهنگی مزاحم در برابر اقامه دو فریضه
46. موانع اقامه دو فریضه (قانونی، اجرایی، سیاسی و ...)
47. بررسی عوامل سستی و بی رغبتی افراد نسبت به اجرای دو فریضه
48. مبانی و دلایل فطری، عقلی، تجربی و قرآنی وجوب دو فریضه
49. بررسی کمیت، کیفیت، مفاد و محدودۀ احادیث مرتبط با این دو فریضه
50. روش برخورد حکومت‌های طاغوتی با دو فریضۀ در طول تارخ اسلام
51. دو فریضۀ بزرگ در سیرۀ ابرار
52. طرح‌های تاریخی متفکران مسلمان به منظور اقامه دو فریضه (نواب صفوی، انجمن ناصحین، سید جمال و ...)
53. نقش دو فریضه در تحولات جهان اسلام و قیام‌های تاریخی
54. بررسی قیام‌های اهل سنت برای اقامه دو فریضه و میزان موفقیت قیام گران (کواکبیان و ...)
55. بررسی منکرات (ده منکر مهم فرهنگی) و راهکار مبارزه با آن
56. بررسی مهم‌ترین منکرات سیاسی (ده منکر) و راهکار مبارزه با آن
57. بررسی تأثیر مراودات خارجی بر منکرات اجتماعی پس از انقلاب اسلامی (صنعت توریسم و ارتباطات)
58. بررسی معروف و منکر در حوزۀ ورزش و وظایف ملت و دولت
59. شناخت منکرات و درجه‌بندی آن و پیوند منکرات گوناگون با یکدیگر (ساختار درختی)
60. بررسی نهادهای اجتماعی مؤثر در اقامه معروف‌ها (ده نهاد)
61. بررسی نهادهای اجتماعی تأثیرگذار در تولید و تکثیر منکر (ده نهاد)
62. بررسی معیارها و راهکارهای تشخیص معروف و منکر (فطرت، وجدان، عقل، وحی، قانون، ولایت)
63. بررسی مصادیق معروف و منکر در قرآن
64. بررسی مصادیق معروف و منکر در احادیث نبوی(ص)
65. بررسی مصادیق امر به معروف و نهی از منکر در سیرۀ اهل بیت(ع) (14 معصوم)
66. دو فریضه در سیرۀ پیامبران
67. معروف و منکر بر اساس سیرۀ مستمرۀ مسلمین
68. معروف و منکرهای مورد وفاق خردمندان جهان
69. معروف و منکر در وبلاگ‌ها
70. بررسی معروف و منکر در فیلم‌های مورد حمایت دستگاه‌های دولتی
71. بررسی معروف و منکر در فیلم‌های سینمایی
72. بررسی معروف و منکر در جشنواره‌ها
73. بررسی راهکارهای اقامه دو فریضه از طریق اینترنت
74. بررسی راهکار انجام دو فریضه از طریق تلفن ثابت و همراه
75. بررسی روش‌های اجرای دو فریضه با استفاده از رسانه‌های مکتوب
76. شناسایی راهکارهای اجرای دو فریضه به صورت غیر مستقیم
77. راهکارهای امر به معروف و نهی از منکر در هر کدام از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران
78. نقد سایت‌های دولتی بر اساس دو فریضه
79. نقد و ارزیابی نشریات خصوصی
80. نقد و ارزیابی نشریات حوزوی بر اساس دو فریضه
81. نقد و ارزیابی نشریات دولتی بر اساس دو فریضه
82. نقد و ارزیابی برنامه‌های شبکه 1 دربازه زمانی خاص بر اساس دو فریضه
83. نقد و ارزیابی صدا و سیمای کشورهای اسلامی با تأکید بر دو فریضه الهی (عربستان، مصر، سوریه، ترکیه، عراق، افغانستان)
84. نقد و ارزیابی جلسات مذهبی و مجالس با تأکید بر دو فریضه
85. نقد و ارزیابی مرثیه سرایی و مداحی با تأکید بر اقامه دو فریضه
86. نقد و ارزیابی متون آموزشی مقطع ابتدائی با تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر
87. نقد و ارزیابی متون آموزشی مقطع راهنمایی با تأکید امر به معروف و نهی از منکر
88. نقد و ارزیابی متون آموزشی مقطع دبیرستان با تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر
89. نقد و ارزیابی متون آموزشی دانشگاه با تأکید بر امر به معروف و نهی از منکر
90. نقد و ارزیابی روزنامه‌های پر تیراژ کشور در سی سال انقلاب اسلامی بر اساس دو فریضه
91. نقد و ارزیابی خبرگزاری‌ها در سال‌های پس از انقلاب اسلامی بر اساس دو فریضه
92. نقد لوایح برنامه و بودجه هر سال بر اساس اقامه امر به معروف و نهی از منکر
93. نقد و بررسی آیین‌نامه‌های اختصاصی بودجه و تاخیر در پرداخت از نگاه دو فریضه
94. نقد و بررسی بازی‌های رایانه‌ای از نگاه دو فریضه الهی
95. بررسی معروف و منکر در مراسم عزا و سوگواری اموات
96. روش‌های مؤثر در امر به معروف و نهی از منکر در محیط‌های آموزشی مهد کودک‌ها، پیش دبستانی، مدارس و دانشگاه‌ها و آموزشگاه‌های آزاد
97. عوامل کم اثر بودن امر و نهی در سطح جامعه و کوچه و خیابان
98. نقد و بررسی نشریات (کتاب، مجله، بروشور) ستاد احیاء در سی سال انقلاب اسلامی
99. بررسی توانایی‌ها و نقش مساجد در احیای دو فریضه الهی
100. بررسی توانایی‌ها و نقش اماکن مذهبی از قبیل زیارتگاه‌ها و غیره
101. بررسی توانایی‌ها و نقش کتابخانه‌های عمومی در احیاء دو فریضه
102. بررسی نقش پارک‌ها و اماکن عمومی و تفریح‌گاه‌ها در احیای دو فریضه
103. بررسی مشاغل و حرفه‌های منکر آفرین (ده مورد) و راهکار پیشگیری
104. بررسی نقش تغذیه، میزان، نوع، کمیت و کیفیت آن در گرایش به معروف و منکر
105. بررسی نقش فروشگاه‌ها و پاساژها در احیای دو فریضه
106. بررسی نقش لباس، نوع و کمیت و کیفیت آن در پیدایش و گسترش معروف و منکر
107. بررسی معروف و منکر در استادیوم‌ها و باشگاه‌ها و مراکز ورزشی
108. بررسی معروف و منکر در بخش بهداشت و درمان و راهکارهای احیای دو فریضه
109. بررسی معروف و منکر در نظام استخدام کشور و راهکارهای اصلاح آن
110. بررسی منکرات ناشی از تعدد سمت‌ها و مسئولیت‌ها در کشور و راهکار پیشگیری
111. شناسایی معروف‌های تعطیل شده، عوامل آن و راهکار احیای آن‌ها
112. شناسایی معروف‌هایی که منکر تلقی می‌شود و راهکار اصلاح آنها
113. بررسی معروف و منکرها در جشن‌ها: عروسی، تولد، مولودی و راهکار پیشگیری
114. معروف و منکرها در نظام بانکداری- قرض الحسنه، سپرده و مضاربه‌ها