شهدا

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
شهدا
 • شهید عبدالحسین برونسی
  شهید عبدالحسین برونسی

  مشخصات شهید

 • شهید علی خلیلی
  شهید علی خلیلی

  مشخصات شهید

 • محمدابراهیم همت
  محمدابراهیم همت

  مشخصات شهید

 • شهید ابراهیم هادی
  شهید ابراهیم هادی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد: اول اردیبهشت سال ۱۳۳۶
  • تاریخ شهادت: ۲۲ بهمن سال ۶۱
  • محل شهادت: کانال های فکه
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • وصیت نامه
 • شهید رمضانعلی قصابی
  شهید رمضانعلی قصابی

  مشخصات شهید

 • شهید سید محمد سعید جعفری
  شهید سید محمد سعید جعفری

  مشخصات شهید

 • شهید عباسعلی فیض
  شهید عباسعلی فیض

  مشخصات شهید

 • شهیدعبدالرضا کرم الدین
  شهیدعبدالرضا کرم الدین

  مشخصات شهید

 • شهید محمدعبدی
  شهید محمد عبدی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : 1355/2/27
  • تاریخ شهادت: 1377/11/16
  • محل شهادت: سیستان و بلوچستان
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • وصیت نامه
 • شهید غلامشاه ذاکری
  شهید غلامشاه ذاکری

  مشخصات شهید

 • شهید بابا ساعی
  شهیدبابا ساعی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : 1333/03/01
  • تاریخ شهادت: 1361/12/24
  • محل شهادت: منطقه شرهانی
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدعلی ماهانی
  شهیدعلی ماهانی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال ۱۳۳۶
  • تاریخ شهادت: سال ۱۳62
  • محل شهادت: عملیات والفجر3
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • وصیت نامه
 • شهیدجمال محمدشاهی
  شهیدجمال محمد شاهی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد :سال 1340
  • تاریخ شهادت:پاییز 1362
  • محل شهادت: ارتفاعات کانی مانگا
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدحسن ترک
  شهید حسن ترک

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال 1341
  • تاریخ شهادت: 2/12/1364
  • محل شهادت:عملیات والفجر8
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدشاهرخ ضرغام
  شهیدشاهرخ ضرغام

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال ۱۳۲۸
  • تاریخ شهادت: هفدهم آذرماه 1359
  • محل شهادت:آبادان
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهید حاج کاظم نجفی رستگار
  شهید حاج کاظم نجفی رستگار

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال 1339
  • تاریخ شهادت: ۲۵ اسفند ماه ۱۳۶۳
  • محل شهادت:شرق دجله
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدعلی صیادشیرازی
  شهیدعلی صیاد شیرازی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : ۲۳ خرداد ۱۳۲۳
  • تاریخ شهادت: ۲۱ فروردین ۱۳۷۸
  • شهادت:ترور توسط سازمان مجاهدین خلق
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدعلی عباس حسین پور
  شهیدعلی عباس حسین پور

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد :مرداد سال 1345
  • تاریخ شهادت: 23 بهمن 64
  • محل شهادت:--------
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدمحمدعلی جهان آرا
  شهیدمحمدعلی جهان آرا

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال 1333
  • تاریخ شهادت: سال 1360
  • محل شهادت:کهریزک تهران
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدمهدی خندان
  شهیدمهدی خندان

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال ۱۳۴۱
  • تاریخ شهادت: ۲۸ آذر ۱۳۶۲
  • محل شهادت:والفجر4
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدمنوچهر مدق
  شهیدمنوچهر مدق

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال 1335
  • تاریخ شهادت: آذرماه سال 1379
  • محل شهادت:بیمارستان ساسان
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدمحمدرضا فراهانی
  شهیدمحمدرضا فراهانی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : هشتم اردیبهشت ۱۳۳۳
  • تاریخ شهادت:سوم مهر ۱۳۵۹
  • محل شهادت:سرپل ذهاب
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدعلی توحیدی
  شهیدعلی توحیدی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال 1344
  • تاریخ شهادت:سال 1360
  • محل شهادت:گیلان غرب
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدسید جواد حسینی
  شهیدسیدجواد حسینی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال 1331
  • تاریخ شهادت:سال 1374
  • محل شهادت:جنوب استان کرمان
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • شهیدحسن گودرزی
  شهیدحسن گودرزی

  مشخصات شهید

  • تاریخ تولد : سال ۱۳۳۸
  • تاریخ شهادت:هفتم آذر ۱۳۶۳
  • محل شهادت:جبهه جنوب
  • ----------------------

  • زندگی نامه
  • خاطرات
 • وصیتنامه های کوتاه امر به معروف