دانشنامه:سرفصل های پژوهشی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
سرفصل های پژوهشی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر

نویسنده: محمود مرادی

کلیات

شناخت معروف و شیوه های تشویق به انجام آنها در جامعه
ابعاد و گستره مفهوم امر به معروف و نهی از منکر
ظرفیتهای مدیریتِ ادارات در جلوگیری از منکر و ترویج معروف
تصویب قوانین بازدارنده از منکر در ادارات
شناخت منکرات و شیوه های مبارزه با هر منکر در جامعه

آثار فریضتین

تاثیر وعظ روحانیون در گسترش معروف ها و جلوگیری از گناه
بررسی آثار نهی از منکر و امر به معروف در نجات یافتگان از...
زندگی پاک خانوادگی به وسیله امر به معروف و نهی از منکر

علل و نقش ها و آسیب ها

آسیب شناسی برخوردهای با منکرات
آسیب شناسی عدم حمایت دستگاه های دولتی از ناهیان از منکر
آسیب های ناشی از برخوردهای خانواده در مقابل فرزندان تارک واجبات
بررسی الگوهای معروف و را ه های ترویج آنها
بررسی آسیب های احتمالی در پارک ها
تذکر لسانی (اعتراض) در پیشگیری از منکرات اقتصادی
دوستی و ترک فریضتین
علل ترک از فریضتین (امر به معروف و نهی از منکر) در محیط های اداری
علل ترک از فریضتین (امر به معروف و نهی از منکر) در محیط های آموزشی
نقش اساتید و فرهنگیان در امر به معروف و یا عکس آن
نقش تذکر لسانی در امربه معروف و نهی از منکر
نقش رسانه ها در زندگی آلوده با گناه و خیانت غربی
نقش گردشگری و مهاجرت در ترویج منکرات و شیوه های اسلامی نهی از آنها
نقش الگو سازی غربی در گسترش منکرات خانوادگی
نقش یأس از تاثیر در ترک فریضتین
نقش انقلاب اسلامی در احیایی فریضتین
نقش توسل به حضرات معصومین در جدیت بر انجام فریضتین
نقش هیئت های مذهبی در تحریف آموزه ها و ترویج خرافات (به عنوان دو منکر بزرگ دینی)
نقش هیئت های مذهبی در ترویج و تثبیت معروف ها

آمران و ناهیان

جایگاه و روش اعتراضات مردمی در مبارزه با مظاهر فساد اداری
نقش تذکر لسانی و نصیحتهای والدین در پیشگیری از انحراف فرزندان
نقش مقابله والدین با منکرات در محیط خانواده
نقش و وظیفه نیروی انتظامی در برخورد با مظاهر فساد و حریم شکنی ها
نقش روحانیون در احیای فرائض و ترک محرمات
نقش دانشگاهیان در احیای فرائض و ترک محرمات
شرایط و ویژگی های آمر و ناهی در جامعه کنونی
مقام و منزلت آمر و ناهی در آیات و روایات
جایگاه بسیج در امر به معروف و نهی از منکر

سیره معصومان و عالمان دینی

سیره پیامبر در مبارزه با منکرات عصر جاهلی
شیوه امام علی (ع) در مبارزه انحراف و بدعت
شیوه امام حسین (ع) در مبارزه با منکرات امویان (منکر اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی)
شیوه حضرت زینب (س) در ترویج حق مداری و مبارزه با منکرات امویان (منکر اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی و سیاسی)
سیره امام خمینی در احیای فریضتین
انقلاب فرهنگی ، زمینه ساز احیای فریضتین
بازشناسی وظائف ستاد امربه معروف و نهی از منکر (تشویق، تنبیه، نظارت، پیشگیری، پژوهش، آموزش، ترویج و اطلاع رسانی)
راه کارهای کاهش خطرات اقدام به فریضتین

مبانی

مبانی اجتماعی امر به معروف و نهی از منکر
مبانی سیاسی امر به معروف و نهی از منکر
مبانی فرهنگی امر به معروف و نهی از منکر
مبانی عقلانی امر به معروف و نهی از منکر
مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر
آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر

رابطه دو فریضه با مفاهیم دیگر

رابطه امر به معروف و نهی از منکر با انتظار مصلح
روشنفکری و پیامدهای آن بر گسترش مظاهر بی حیایی
اباحه گری، حربه جدید مبارزه با مسئولیت پذیری دینی (امر به معروف و نهی از منکر)
روشنفکری و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر
رابطه تقیه و امر به معروف و نهی از منکر
رابطه شهامت و امر به معروف و نهی از منکر
رابطه حیا و خجالت با امر به معروف و نهی از منکر
دخالت در امور دیگران و رابطه آن با امر به معروف و نهی از منکر