دانشنامه:ساختار اجرایی و آیین نامه پژوهش و نگارش مقالات فرهنگ مصادیق معروف و منکر

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو

باسمه تعالی

ساختار اجرایی فرهنگ مصادیق

1-مدیر طرح
2-دبیر طرح
3-شورای سه نفره یا پنج نفره ارزیابی مقالات (شورای علمی فرهنگ مصادیق)
4-ارزیابی کنندگان (به تناسب موضوع تغییر می کنند)
5-نویسندگان مقالات: نویسندگان لازم است حداقل دو سال درس خارج شرکت کرده یا در رشته خاص علوم حوزوی دارای اثر مکتوب یا سابقه تدریس باشند.)

وظایف مدیر طرح

نظارت و کنترل مراحل مختلف کار بر اساس اهداف.
شناسایی محقق و واگذاری عناوین مقالات بر اساس توانایی ها و تجارب محققان

وظایف دبیر طرح

1-تهیه پرونده علمی
2-پیگیری مراحل واگذاری
3-توجیه
4-ارزیابی
5-ویرایش
6-تایپ
7-پیگیری حقوق نویسندگان

وظایف شورای علمی

1-تصویب مدخل های پیشنهادی
2-تصویب عناوین و ریزموضوعات در نشست های طوفان فکری
3-تصویب کمیت مقالات
4-تعیین و تصویب نویسندگان
5-تصویب طرح نامه مقالات مفصل
6-داوری درباره ارزیابی ها
7-ارائه و تأیید اصلاحات الزامی در مقالات

وظایف نویسندگان

نویسندگان با توجه به آیین نامه پژوهش و نگارش، مقالات را تألیف و به مسوول دفتر طرح تحویل خواهند داد.

وظایف بخش ارزیابی

ارزیابان محترم، مقاله را بر اساس اصول مذکور در بخش وظایف نویسندگان ارزیابی و دیدگاه خود را در برگه مخصوص ثبت خواهند کرد.

آیین نامه پژوهش و نگارش مقالات فرهنگ مصادیق

1-طرح جامع مقاله باید توسط نویسنده تهیه و به تصویب شورای علمی پژوهشکده امر به معروف خواهد رسید.
2-حداکثر و حداقل صفحات هر مقاله بر اساس تصویب شورای علمی به مولفان محترم ابلاغ می شود.
3-ارجاعات و ارتباطات مقاله در پایان هر مقاله مشخص شود.
4-به هر مقاله یک شماره اختصاس می یابد تا ارجاعات آسان تر شود.
5-آیات مرتبط، فهرست وار اشاره شود و آیات صریح تا پنج مورد در متن مقاله بیاید.
6-لازم است مقالات مفصل به عناوین مستقل تفکیک شود (با هماهنگی مسوول طرح) و هر مقاله بیش از ده صفحه نباشد (سه صفحه ای/ پنج صفحه ای/ هفت صفحه ای/ ده صفحه ای).
7-روایات مرتبط با موضوع بر اساس آمار مشخص و مهمترین روایات در جایگاه مناسب بیاید.
8-هر موضوع (معروف یا منکر) در آینه فقه و فتاوای فقهای عظام مورد بررسی دقیق قرار گیرد.
9-موانع اجرای معروف و عوامل ترک آن، یادآوری گردد.
10-در هر مقاله، راهکارهای اجرای آن معروف یا ترک آن منکر مورد بررسی قرار گیرد. ریشه‌های پیدایش منکرها و اقسام آن و عوامل ترک معروف بررسی شود.
11-به درجه بندی معروف و منکر در حدّ یک تا چهار درجه توجه شود.
12-حداقل پیج مقاله یا اثر مفید و حداکثر ده اثر درباره موضوع به صورت کامل و توصیفی پیوست گردد.
13-مخاطبانِ مجموعه نسل جوان و عموم مردم هستند نه محققان و حتی الامکان مقاله به زبان قابل فهم و بدون اصطلاحات فنی نوشته شود و در صورت ضرورت در پاورقی توضیح داده شود.
14-اضداد معروف و منکر در تحقییق مورد توجه قرار گیرد و ارجاع داده شود.
15-تا آنجا که مقدور است مقاله مستند به آثار فقها و کارشناسان عالی موضوع باشد.
16-نویسندگان محترم، دیدگاه دو بررسِ مورد تأیید پژوهشکده را به طور کامل اعمال نمایند.
17-به شبهات مطرح شده درباره موضوع (معروف یا منکر) توجه شود.
18-به فردی، صنفی و دولتی بودن معروف ها و منکرها توجه گردد.
19-به تقسیم بندی های معروف و منکر از جهات دوازده گانه (اعتقادی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و...) اشاره شود.
20-هر مقاله از زمان قرارداد تا اعمال نظر ارزیابان حداقل یک ماه و حداکثر چهار ماه فرصت تألیف و تدوین دارد.
21-هر مقاله حداقل در سه صفحه و حداکثر در ده صفحه سیصد کلمه ای -غیر از پاورقی ها- تدوین خواهد شد.
22-تاریخچه و عوامل و روند پیدایشوگسترش هر معروف و منکر مورد توجه نویسندگان باشد.
23-از اصول حاکم بر کل مقالات، کوتاه بودن، عدم تکرار و استناد به منابع معتبر است.
24-حاصل جستجو، در پرونده علمی مقاله، ذخیره و همراه با اصل مقاله تحویل دفتر طرح شود.

راهنمای محققان مقالات

1-موضوع را در قرآن و نرم افزارهای تفسیری جستجو کنند.
2-موضوع را در احادیث و نرم افزارهای حدیثی جستجو کنند.
3-موضوع را در فقه و نرم افزارهای فقهی جستجو کنند.
4-موضوع را در صحیفه نور و آثار امام جستجو کنند.
5-موضوع را در آثار رهبری جستجو کنند.
6-موضوع را در آثار شهید مطهری جستجو کنند.
7-موضوع را در آثار سایر عالمان بزرگ جستجو کنند.

فرایند تولید مقالات فرهنگ مصادیقو مسوول هر مرحله

1-تصویب عنوان و کمیت مقاله توسط شورای علمی
2-تعیین و تأیید نویسنده توسط شورای علمی
3-واگذاری عنوان و انعقاد قرارداد توسط دفتر
4-توجیه نویسنده توسط مسوول طرح
5-تهیه طرح جامع مقاله توسط نویسنده
6-ارزیابی طرح اولیه مولف توسط مسوول طرح
7-اصلاح و تکمیل طرح توسط نویسنده
8-انجام پژوهش و نگارش توسط نویسنده
9-ارزیابی مقاله توسط بخش ارزیابی پژوهشکده
10-اعمال دیدگاه های بخش ارزیابی توسط نویسنده
11-ارزیابی نهایی مقاله توسط شورای علمی
12-پرداخت حقوق مالی نویسندگان
13-مراحل تایپ متن های دست نویس
14-ویرایش
15-کنترل پس از ویرایش توسط مسوول دفتر
16-انتشار در مجله، کتاب و سایت.

  • ارزیابی هر مقاله طی یک هفته و حداکثر در دو هفته انجام خواهد شد.
  • شورای علمی فرهنگ مصادیق به طور هفتگی تشکیل و حداقل سه مقاله را ارزیابی خواهد کرد.

نکات حقوقی مقالات

1-حق الزحمه تألیف مقالات بر اساس صفحات مصوب (سیصد کلمه ای) مبلغ حداقل ....... و حداکثر ....... پرداخت خواهد شد.
تبصره: پژوهشکده در قبال حجم بیش از مقدار مصوب (نهایتاً ده صفحه) تعهد پرداخت مالی ندارد.
2-مقالات به صورت خرید قطعی است و پژوهشکده از آن در دانشنامه، کتاب، نشریه و سایت به صورت مستقل استفاده خواهد کرد.
3-استفاده از مقالات در جای دیگر بدون هماهنگی با پژوهشکده ممنوع است.
4-نویسندگان مقالات مصوب در اولویت نگارش مقالات دانشنامه قرار خواهند گرفت.
5-هزینه تایپ و غلط گیری مقالات دست نویس بر عهده پژوهشکده نخواهد بود.
6-هزینه های ارزیابی بر عهده پژوهشکده امر به معروف خواهد بود.
7-هزینه اعمال ارزیابی ها بر عهده مولف آن است.
8-هزینه ویرایش بر عهده پژوهشکده می باشد.


شیوه نامه نگارش مقالات و کتب پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

پژوهشگر محترم، لطفاً بر اساس شیوه نامه زیر مقالات تکمیل شوند.

ا) منابع:

استفاده از نرم افزارهای مرکز نور (مانند جامع التفاسیر، فقه اهل بیت علیهم السلام، جامع الاحادیث و ...)

ب) استفاده از مطالب:

1. آیات و روایات با اعراب آورده شود.
2. آیات و روایات در صورتی که کمتر از یک خط باشند بلافاصله بعد از متن عربی، ترجمه آن آورده شود؛ و در صورتی که بیش از یک خط باشد در پاورقی آورده شود.
3. استفاده از منابع دست اول (کافی، محاسن، تهذیب، مفردات راغب ، معجم المقاییس اللغه و ...)
4. ذکر دقیق آدرس منبع مطالب استفاده شده.

ج) نحوه ارجاع مطالب در پاورقی

نام کتاب، نویسنده، جلد (ج)، صفحه (ص).
د) نحوه نگارش کتابنامه (منابع و مأخذ) در آخر مقاله
در آخر مقاله حتما باید کتابنامه به شیوه زیر آورده شود:
نام کتاب، نویسنده،مصحّح، محقّق، جلد، چاپ، انتشارات، تاریخ نشر، مکان نشر.

شیوه نامه‌ی تایپ مقالات و کتب پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر

نگارش متن باید در قالب word انجام شود؛ کاغذ متن از نوع A4 (21 * 5/29) باشد.

ا) فونت

برای شکل و اندازه‌ی فونت‌های مورد استفاده از استایل‌های زیر استفاده کنید (و برای فهرست گیری خودکار از متن، از استایل استفاده کنید)
فونت متن (استایل normal) B badr نازک 14 (برای متون فارسی و عربی- انگلیسی: Calibri)؛ عناوین اصلی (استایل heading 1) B titr بولد 16 ؛ عناوین فرعی تر (استایل heading 2) B titr بولد 14 ؛ عناوین درجه 3 با فونت B mitra بولد 14؛

ب) نکات

فاصله بین سطرها 1، و فاصله‌ی از حاشیه (از هر طرف) 5/2
لطفا برای عناوین معصومین و علما و ... از کلیشه استفاده نکنید، و متن کامل را داخل پرانتز بنویسید
به طور مثال:
امام صادق (علیه السلام) ، معصومین (علیهم السلام) ، حضرت زهرا (سلام الله علیها)
امام خمینی (رحمت الله علیه) و ...
ولی برای پیامبر از (ص) استفاده کنید کافی است.

ج) تذکرات

روش استفاده از علائم (.) (،) (:) ...
علائم باید بدون فاصله بعد از کلمه‌ی قبلی بیاید و با کلمه‌ی بعد خود (علائم) یک فاصله داشته باشد. (منظور از فاصله استفاده از کلید اسپیس Space bar می‌باشد)
به طور مثال: (.... است. اگر چه ....) (... است، اگر چه ...) و ...
روش استفاده از پرانتز و گیومه و ...
در جایی که قرار است از پرانتز یا گیومه و یا ... استفاده شود، باید یک فاصله بدهیم بعد پرانتز یا گیومه را باز کنیم و بدون فاصله بقیه جمله را نوشته و بعد بدون فاصله پرانتز یا گیومه را ببندیم و بعد از یک فاصله، بقیه‌ی عبارت را بنویسیم.
واحد تایپ پژوهشکده امر به معروف و نهی از منکر- 10/10/1394