فرهنگ مصادیق:روایت محافظ امام خمینی از صرفه جویی حضرت امام

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
روایت محافظ امام خمینی از صرفه جویی حضرت امام

امام وقتی وضو می‌گرفتند، برای مثال اگر کف آبی به دست راست شان می‌ریختند، شیر آب را می‌بستند و مشغول شستن می‌شدند و برای کف دوم، شیر را مجددا" باز می‌کردند و ما از صدای قطع و وصل آب همیشه پی می‌بردیم که امام این گونه عمل می‌کنند.
روایت محافظ امام خمینی از صرفه جویی حضرت امام
گروه سیاسی- نوشته ی زیر برشی است از کتاب خاطرات حاج حسین سلیمانی از محافظان امام خمینی (ره)که به بحث اهمیت امام خمینی به صرفه جویی اشاره دارد.
به گزارش افکارخبر، ( امام در صرفه جویی و پرهیز از اسراف شهره بودند. شنیده‌اید که ایشان لیوان آبی را که برایشان آورده می‌شد و نیمی از آن را مصرف می‌کردند، بقیه ی آب را دور نمی‌ریختند و روی لیوان کاغذی می‌گذاشتند و بعدا" بقیه ی آب را مصرف می‌کردند. بنده این صحنه را بارها و بارها مشاهده کردم.
امام وقتی وضو می‌گرفتند، برای مثال اگر کف آبی به دست راست شان می‌ریختند، شیر آب را می‌بستند و مشغول شستن می‌شدند و برای کف دوم، شیر را مجددا" باز می‌کردند و ما از صدای قطع و وصل آب همیشه پی می‌بردیم که امام این گونه عمل می‌کنند.
وقتی برای امام یک بشقاب غذا برده می‌شد، به قدر نیازشان، جدا می‌کردند و می‌خوردند و بقیه را دست نخورده می‌گذاشتند .
در موارد بسیاری ما ته مانده ی غذای امام را می‌خوردیم و معلوم بود که آن بخش از غذا که باقی مانده بود، دست نخورده بود.
در منزل مخصوص ملاقات‌های حضرت امام، در آن سوی حیاط، از طرف سپاه، یک پست نگهبانی در نظر گرفته بودند و برای اینکه دید مناسبی در شب داشته باشد، برای آن چراغ گذاشته بودند.یک بار که ایشان حدودا"در ساعت ۸ صبح در ایوان منزل ایستاده بودند، مشاهده می‌کنند یکی از لامپ‌های پست نگهبانی روشن است.سریعا" زنگ می‌زنند که آن لامپ چرا روشن است؟روز، احتیاج نیست.)

منبع: پایگاه خبری تحلیلی افکارنیوز - تاریخ برداشت : ۹۵/۲/۱۲