دروغ بستن بر خدا

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
دروغ بستن بر خدا

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ نگرشی نو به کذب و افتراء در حوزه حدیث

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ ادعای خدائی
۲ استهزاء خدا
۳ اعراض از یاد خدا
۴ انکار وجود خدا
۵ ایمن دانستن خود از مکر خدا
۶ بازداشتن از راه خدا
۷ بی اعتمادی به خدا
۸ تشبیه خدا به خلق
۹ تهمت به خدا، پیامبران و امامان
۱۰ تولی دشمنان خدا
۱۱ ارائه آمار دروغ
۱۲ سوء ظن به اولیاء خدا
۱۳ سوء ظن به خدا
۱۴ شرک در ذات خدا
۱۵ شرک در صفات خدا
۱۶ شرک در عبادت خدا
۱۷ شرک در مالکیت خدا
۱۸ شکایت از خدا
۱۹ عهد شکنی با خدا
۲۰ غفلت از آیات خدا
۲۱ غفلت از خدا
۲۲ کفر به خدا
۲۳ محاربه با خدا ، رسول خدا و امام
۲۴ منت گذاری بر خدا و رسول(ص)
۲۵ نا امیدی از یاری خدا
۲۶ یأس از رحمت خدا
۲۷ خیرخواهی نسبت به خدا
۲۸ ذکر خدا
۲۹ شکر خدا
۳۰ عبادت خدا
۳۱ معرفت آیات خدا
۳۲ معرفت خدا
۳۳ معرفت صفات خدا
۳۴ معرفت نعمت های خدا
۳۵ وفا به عهد با خدا
۳۶ یاری رسول خدا (ص)
۳۷ اطاعت از خدا
۳۸ اقرار به گناه نزد خدا
۳۹ امید به فضل خدا
۴۰ ایمان به خدا
۴۱ ایمان به یگانگی خدا
۴۲ توکل بر خدا
۴۳ حسن ظن به خدا
۴۴ تسبیح خداوند
۴۵ حمد خداوند
۴۶ دروغ
۴۷ گزارش دروغ
۴۸ قسم دروغ
۴۹ دروغ گفتن
۵۰ دروغ بستن بر امامان
۵۱ تصدیق دروغ گویان
۵۲ دروغ بستن بر پیامبران
۵۳ دروغ بستن بر عالمان دین
۵۴ دروغ بستن بر غیر مسلمان
۵۵ دروغ بستن بر مسلمان
۵۶ دروغ دانستن سخن معصومین (ع)
۵۷ دروغ در اعلام نیازمندی
۵۸ دروغ عملی
۵۹ دروغ نوشتن
۶۰ شهادت دروغ

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

دروغ بستن- بر خدا

دروغ بستن بر خدا، چیزی را به ناحق به خدا نسبت دادن، این مفهوم با عبارت اِفتراءً عَلَی الله و نظایر آن ۲۳ بار و کذَبَ عَلی الله و نظایر آن ۳ بار و آیاتی که این معنا را دارد، آمده است.
چکیده:دروغ بستن بر خدا حرام و وسوسه شیطان است. شریک و فرزند قرار دادن برای خدا، پاک و بهشتی دانستن خود، حلال و حرام کردن به دروغ و … از مصادیق دروغ بستن به خداست. کسانی که به خدا دروغ می‌بندند، روسیاه، گمراه، ستمکار، ظالم و مجرم معرفی شده‌اند. آنان رستگار نمی‌شوند و عذابِ خوار کننده خواهند داشت.
شیطان فقط شما را به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و این که چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت دهید[۱]. بگو، پروردگار من فقط زشتکاری‌ها را چه آشکار و چه پنهان و گناه و ستم ناحقّ را حرام کرده است و این که چیزی را شریک خدا گردانید که دلیلی بر آن نازل نکرده است و این که چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت دهید [۲].
بی گمان کسانی که از روی سفاهت و نادانی فرزندان خود را کشتند و آن چه خدا روزی آنها کرده بود از روی افترا بر خدا حرام کردند، سخت زیان کردند. به راستی آنها گمراه شدند و راه یافته نبودند [۳]. کسانی که ایمان نمی‌آورند، چون کار زشتی می‌کنند، می‌گویند: پدران خود را بر آن یافتیم و خدا ما را به آن فرمان داده است. بگو، قطعاً خدا به کار زشت فرمان نمی‌دهد. آیا چیزی را که نمی‌دانید به خدا نسبت می‌دهید [۴]؟
برای آن چه زبان شما به دروغ می‌پردازد، نگویید این حلال است و آن حرام تا بر خدا دروغ بندید زیرا کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند، رستگار نمی‌شوند. بهره‌ای اندک دارند و برای آنها عذابی دردناک است [۵].
مشرکان به پندار خود گفتند: این‌ها، دام‌ها و کشتزارهای ممنوع است جز کسی که ما بخواهیم، نباید از آن بخورد. دام‌هایی است که [سوار شدن بر] پشت آنها حرام است. دام‌هایی که به صرف افترا بر خدا [هنگام ذبح] نام او را بر آنها نمی‌بردند. به زودی خدا آنها را برای آن چه افترا می‌بستند، جزا می‌دهد. گفتند: آن چه در شکم این دام هاست فقط از آنِ مردان ماست و بر زنان ما حرام است. اگر مرده باشد همه در آن شریک هستند. به زودی خدا توصیف آنها را جزا خواهد داد زیرا او حکیم داناست [۶]. خدا [چیزهای ممنوعی چون] بَحیره، سائبه، وَصیله و حام قرار نداده است ولی کسانی که کفر ورزیدند بر خدا دروغ می‌بندند و بیشتر آنها نمی‌اندیشند [۷]. هشت نر و مادّه را [بر شما حلال کرده است]. از گوسفند دو تا، از بز دو تا [۸]، از شتر دو تا و از گاو دو تا [۹]. بگو، آیا [خدا] نرهای آنها را حرام کرده یا مادّ ه‌ها را؟ یا آن چه را رحم آن دو مادّه در بر گرفته است [۱۰]؟ اگر راست می‌گویید از روی علم به من خبر دهید [۱۱]. آیا وقتی خدا شما را به این [تحریم] سفارش کرد، حاضر بودید؟ کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بندد تا از روی نادانی مردم را گمراه کند؟ خدا گروه ستمکار را هدایت نمی‌کند[۱۲]بگو، به من خبر دهید آن چه از روزی که خدا برای شما فرود آورده [چرا] بخشی از آن را حرام و بخشی را حلال گردانیده‌اید؟ بگو، آیا خدا به شما اجازه داده است یا بر خدا دروغ می‌بندید [۱۳]؟ گفتند: خدا فرزندی برای خود اختیار کرده است. او منزّه است. او بی نیاز است. آن چه در آسمان‌ها و زمین است از آن اوست. شما را بر این حجّتی نیست. آیا چیزی را که نمی‌دانید به دروغ بر خدا می‌بندید؟ بگو، بی تردید کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند، رستگار نمی‌شوند. بهره‌ای [اندک] در دنیا دارند سپس بازگشت آنها به سوی ماست. آنگاه به سزای آن که کفر ورزیدند، عذاب سخت به آنان می‌چشانیم[۱۴].
آیا به کسانی که خود را پاک می‌شمرند، ننگریسته‌ای؟ این خداست که هر کس را بخواهد پاک می‌گرداند و به اندازهٔ نخ هستهٔ خرمایی ستم نمی‌بینید. ببین چگونه بر خدا دروغ می‌بندند. همین به تنهایی یک گناه آشکار است [۱۵].
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بندد یا چون حق به سوی او آید آن را تکذیب کند؟ آیا جای کافران در جهنّم نیست [۱۶]؟ کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بست و [سخن] راست را چون به سوی او آمد، دروغ پنداشت؟ آیا جای کافران در جهنّم نیست [۱۷]؟
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بندد یا آیات او را تکذیب کند [۱۸]؟ بی تردید ظالمان [۱۹]و مجرمان [۲۰] رستگار نمی‌شوند [۲۱]. کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بندد یا آیات او را تکذیب کند؟ اینان کسانی هستند که نصیب آنها از آن چه مقرّر شده به ایشان خواهد رسید تا آن گاه که فرشتگان ما به سراغ آنها بیایند که جانشان را بستانند، می‌گویند: آن چه غیر از خدا می‌خواندید، کجاست؟ می‌گویند: از چشم ما ناپدید شدند و علیه خود گواهی می‌دهند که کافر بودند. می‌فرماید: در میان امّت‌هایی از جن و انس که پیش از شما بودند، داخل آتش شوید [۲۲].
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بندد در حالی که به اسلام دعوت می‌شود؟ خدا مردم ستمگر را هدایت نمی‌کند [۲۳].
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بندد یا می‌گوید به من وحی شده در حالی که چیزی به او وحی نشده باشد و آن کس که می‌گوید به زودی نظیر آن چه را خدا نازل کرده، نازل می‌کنم؟ کاش ستمکاران را در گرداب‌های مرگ می‌دیدی که فرشتگان دست هایشان را گشوده‌اند [و می‌گویند:] جان‌های خود را بیرون دهید. امروز به سزای آ نچه به ناحق بر خدا دروغ می‌بستید و در برابر آیات او تکبّر می‌کردید به عذاب خوار کننده کیفر می‌یابید. همان گونه که شما را نخستین بار آفریدم تنها به سوی ما آمده‌اید. آنچه به شما عطا کرده بودیم پشت سر خود نهاده‌اید. شفیعانی را که در [کار] خودتان شریکان [خدا] می‌پنداشتید با شما نمی‌بینیم. به یقین پیوند میان شما بریده شده و آن چه می‌پنداشتید از دست شما رفته است [۲۴]. کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بندد؟ آنان بر پروردگار خود عرضه می‌شوند و گواهان خواهند گفت: اینان بودند که بر پروردگار خود دروغ بستند. هان! لعنت خدا بر ستمکاران باد. همانان که [مردم را] از راه خدا باز می‌دارند و آن را کج می‌شمارند و خود آخرت را باور ندارند. آنان در زمین درمانده کنندگان [خدا] نیستند. جز خدا دوستانی برای آنان نیست. عذاب برای آنان دو چندان می‌شود. آنان توان شنیدن [حق را] نداشتند. [حق را] نمی‌دیدند. اینان هستند که به خود زیان زده و آنچه به دروغ برساخته بودند از دست داده‌اند. شک نیست که آنان در آخرت زیان کارتر هستند [۲۵].
کسانی که بر خدا دروغ می‌بندند، روز رستاخیز چه گمان دارند. در حقیقت خدا بر مردم دارای بخشش است ولی بیشتر آنها سپاسگزاری نمی‌کنند [۲۶]. روز قیامت کسانی را که بر خدا دروغ بسته‌اند، روسیاه می‌بینی. آیا جای سرکشان در جهنّم نیست [۲۷]؟
دروغ بستن بر خدا- اقوام، [نسلی که پس از نوح آمدند، گفتند:] او (پیامبرشان) جز مردی که بر خدا دروغ می‌بندد، نیست. ما به او اعتقاد نداریم [۲۸].
[شعیب به قوم خود گفت:] اگر بعد از این که خدا ما را از آیین شما نجات داد، به آن بازگردیم، در حقیقت بر خدا دروغ بسته‌ایم [۲۹].
موسی به ساحران گفت: وای بر شما. بر خدا دروغ نبندید که شما را به عذابی دردناک هلاک می‌کند. هر کس بر خدا دروغ بندد، ناامید گردد [۳۰].
[اصحاب کهف گفتند:] این قوم ما جز او معبودانی اختیار کرده‌اند. چرا بر آنها برهانی آشکار نمی‌آورند؟ کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد[۳۱]؟
بعد از آنها (بنی اسرائیل) جانشینانی وارث کتاب شدند که متاع این دنیای پست را می‌گیرند و می‌گویند: بخشیده خواهیم شد. اگر متاعی مانند آن به ایشان داده شود، باز آن را می‌گیرند. آیا از آنان در کتاب که محتوای آن را آموخته‌اند، پیمان گرفته نشده است که به خدا جز حق نسبت ندهند [۳۲]؟ [یهودیان] گفتند: جز روزهایی چند هرگز آتش به ما نخواهد رسید. بگو، مگر از خدا پیمانی گرفته‌اید، زیرا خدا هرگز پیمان خود را خلاف نخواهد کرد، یا آن چه را نمی‌دانید، به دروغ، به خدا نسبت می‌دهید [۳۳]؟ همه خوراکی‌ها بر بنی اسرائیل حلال بود جز آن چه پیش از نزول تورات، اسرائیل (یعقوب) بر خود حرام کرده بود. بگو، اگر راست می‌گویید تورات را بیاورید و آن را بخوانید. پس کسانی که بعد از این بر خدا دروغ بندند، آنان ستمکار هستند [۳۴].از اهل کتاب کسی است که اگر او را بر دیناری امین شمری آن را به تو نمی‌پردازد مگر این که دائماً بر سر او بایستی. این به آن سبب است که گفتند: در مورد کسانی که کتاب آسمانی ندارند، بر زیان ما راهی نیست. بر خدا دروغ می‌بندند با این که خود می‌دانند [۳۵]. از میان آنها گروهی هستند که زبان خود را به [خواندن] کتاب می‌پیچانند تا آن را از مطالب کتاب [خدا] پندارید با این که آن از کتاب نیست و می‌گویند: آن از جانب خداست در صورتی که از جانب خدا نیست. بر خدا دروغ می‌بندند با این که خود می‌دانند [۳۶].
آیا می‌گویند [پیامبر] بر خدا دروغی بسته است؟ پس اگر خدا بخواهد بر دلت مهر می‌نهد. خدا باطل را محو و حقیقت را با کلمات خود پا برجا می‌کند. اوست که به راز دلها داناست [۳۷]. کسانی که کفر ورزیدند گفتند: آیا مردی را به شما نشان دهیم که به شما خبر می‌دهد که چون کاملاً متلاشی شدید قطعاً در آفرینشی جدید خواهید بود؟ آیا بر خدا دروغی بسته است یا جنونی دارد؟ [نه] بلکه آنان که به آخرت ایمان ندارند در گمراهی دور و درازی هستند [۳۸]. اگر او پاره‌ای از گفته‌ها بر ما بسته بود، دست راست او را سخت می‌گرفتیم سپس رگ قلب او را پاره می‌کردیم و هیچ یک از شما مانع او نمی‌شد [۳۹].
[جنیان گفتند:] ما می‌پنداشتیم که انس و جن هرگز بر خدا دروغ نمی‌بندند [۴۰].

پا نویس

 1. (بقره/۱۶۹).
 2. (اعراف/۳۳).
 3. (انعام/۱۴۰).
 4. (اعراف/۲۸).
 5. (نحل/۱۱۶-۱۱۷).
 6. (انعام/۱۳۸-۱۳۹).
 7. (مائده/۱۰۳).
 8. (انعام/۱۴۳).
 9. (انعام/۱۴۴).
 10. (انعام/۱۴۴،۱۴۳).
 11. (انعام/۱۴۳).
 12. (انعام/۱۴۴).
 13. (یونس/۵۹).
 14. (یونس/۶۸-۷۰).
 15. (نساء/۴۹-۵۰).
 16. (عنکبوت/۶۸).
 17. (زمر/۳۲).
 18. (انعام/۲۱؛ یونس/۱۷).
 19. (انعام/۲۱) .
 20. (یونس/۱۷).
 21. (انعام/۲۱؛ یونس/۱۷).
 22. (اعراف/۳۷،۳۸).
 23. (صف/۷).
 24. (انعام/۹۳-۹۴).
 25. (هود/۱۸-۲۲).
 26. (یونس/۶۰).
 27. (زمر/۶۰).
 28. (مومنون/۳۸).
 29. (اعراف/۸۹).
 30. (طه/۶۱).
 31. (کهف/۱۵).
 32. (اعراف/۱۶۹).
 33. (بقره/۸۰).
 34. (آل عمران/۹۳-۹۴).
 35. (آل عمران/۷۵).
 36. (آل عمران/۷۸).
 37. (شوری/۲۴).
 38. (سبأ/۷-۸).
 39. (حاقّه/۴۴-۴۷).
 40. (جن/۵).