دروس خارج

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
دروس خارج
حجت الاسلام و المسلمین شیخ حیدر عصمتی
نام استاد : حیدر عصمتی
تاریخ شروع :96
مکان : حوزه علمیه امام صادق (ع)
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 21 عینی و کفایی بودن وجوب امر به معروف 96/06/22
جلسه 22 بررسی کلام صاحب جواهر در مسئله وجوب امر به معروف 96/06/25
جلسه 23 وظیفه در صورت قطع، ظن یا شک در قیام من به الکفایه 96/06/26
جلسه 24 احتمال یا ظن به من به الکفایه بودن قائمین 96/06/28
جلسه 25 تزاحم امر به معروف با نهی از منکر 96/07/11
جلسه 26 رابطه سخنرانی و کار فرهنگی با امر به معروف 96/07/12
جلسه 27 بیان مفاسد و مصالح محرمات و واجبات شرعی 96/07/16
جلسه 28 مولوی بودن امر در امر آمر به معروف 96/07/17
جلسه 29 قصد قربت و اخلاص در امر به معروف 96/07/18
جلسه 30 شرایط امر به معروف - صغیره یا کبیره بودن منکر 96/07/22
جلسه 31 اهتمام فاعل به انجام منکر - نهی از منکر قبل از انجام منکر 96/07/23
جلسه 32 شرط اول - علم آمر و ناهی به معروف و منکر 96/07/24
جلسه 33 شرط الوجوب یا شرط الواجب بودن علم 96/07/25
جلسه 34 شرط اول، علم آمر - اقسام و طرق علم به معروف و منکر 96/07/26
جلسه 35 شرط اول - نهی از منکر در مورد علم اجمالی 96/07/29
جلسه 36 شرط اول - لزوم یادگیری شرائط امر به معروف برای آمر 96/07/30
جلسه 37 شرط اول - امر و نهی کردن بیجا و بی مورد 96/08/01
جلسه 38 شرط دوم ، احتمال تأثیر - استلزام امر به معروف به وهن شریعت 96/08/02
جلسه 39 شرط دوم - ادله لزوم احتمال تاثیر - بررسی کلام محقق حلی 96/08/06
جلسه 40 شرط دوم - وظیفه هنگام قیام بینه بر عدم تاثیر 96/08/07
جلسه 41 شرط دوم - حکم موعظه در صورت موثر واقع شدن 96/08/08
جلسه 42 شرط دوم - تزاحم تاثیر نهی از منکر دررابطه با دو منکر 96/08/09
جلسه 43 شرط دوم - وظیفه هنگام عدم تاثیر 96/08/13
جلسه 44 شرط دوم - نهی از منکر علنی در حضور جمع 96/08/14
جلسه 45 شرط دوم - توجه به عدم تأثیر بلند مدت در شرط دوم 96/08/15
جلسه 46 شرط دوم - امر به امر به معروف 96/09/04
جلسه 47 شرط دوم - تزاحم شرط تأثیر با ارتکاب حرام 96/09/05
جلسه 48 شرط دوم - لزوم امر به منکر و نهی از معروف در صورت تاثیر معکوس 96/09/06
جلسه 49 شرط دوم - لزوم امر به معروف حتی در صورت تأثیر ناقص 96/09/07
جلسه 50 تزاحم نهی از منکر تفصیلی و منکر اجمالی 96/09/11
جلسه 51 شرط دوم - نهی از منکر در صورت احتمال لجبازی فاعل منکر 96/09/12
جلسه 52 شرط دوم - لزوم امر به معروف حتی در صورت تعدد آمر و ناهی 96/09/13
جلسه 53 شرط سوم - اصرار بر معصیت - ادله شرط سوم 96/09/14
جلسه 54 شرط سوم - اصرار بر معصیت - ادله شرط سوم - بررسی کلام محقق و صاحب جواهر 96/09/18
جلسه 55 شرط سوم - اصرار بر معصیت - وظیفه هنگام قیام اماره بر ترک 96/09/19
جلسه 56 شرط سوم - اصرار بر معصیت - قیام بینه بر ترک - اظهار ندامت فاعل منکر 96/09/20
جلسه 57 شرط سوم، اصرار بر معصیت-دقت در نوع اشتراط شرط سوم 96/09/21
جلسه 58 شرط سوم، اصرار بر معصیت-مراد از اماره بر ترک-شک در بقاء بر ترک 96/09/25
جلسه 59 شرط سوم، اصرار بر معصیت-وجوب توبه-لزوم امر به توبه 96/10/10
جلسه 60 شرط سوم، اصرار بر معصیت-وجوب فوری توبه 96/10/11
جلسه 61 شرط سوم، اصرار بر معصیت-لزوم نهی ازمنکر در صورت اماره بر نیت ارتکاب 96/10/12
جلسه 62 شرط سوم، اصرار بر معصیت-کفایت علم به ترک از احراز توبه 96/10/16
جلسه 63 شرط سوم، اصرار بر معصیت-حکم صورت علم اجمالی به اصرار احد الفاعلین 96/10/17
جلسه 64 شرط چهارم، عدم مفسده - ادله شرط چهارم 96/10/18
جلسه 65 ادامه ادله شرط چهارم 96/10/19
جلسه 66 ادله شرط چهارم - تعارض ادله و راه رفع آن 96/10/23
جلسه 67 ادله شرط چهارم - تعارض ادله و راه ششم برای رفع آن 96/10/24
جلسه 68 ادله شرط چهارم - قاعده لاضرر و لا حرج 96/10/25
جلسه 69 ادله شرط چهارم-تعارض ادله و راه هشتم برای رفع آن 96/11/01
جلسه 70 شرط چهارم، عدم مفسده - حکم فرض حرجی بودن 96/11/02
جلسه 71 شرط چهارم، عدم مفسده-بررسی مفاسد مفروض در نهی از منکر 96/11/03
جلسه 72 شرط چهارم، عدم مفسده-بدعت و اقسام آن 96/11/08
جلسه 73 شرط چهارم، عدم مفسده-بدعت در لغت و اصطلاح-بدعت و تشریع 96/11/09
جلسه 74 شرط چهارم ، عدم مفسده - ادله حرمت بدعت 96/11/10
جلسه 75 عدم مفسده ادله حرمت بدعت و لزوم مقابله با آن حتی مع الضرر 96/11/14
جلسه 76 عدم مفسده-بدعت-لزوم مقابله با بدعت حتی با عدم تاثیر 96/11/15
جلسه 77 عدم مفسده-جمع بین ادله-توضیح تعارض بدوی تحریر 96/11/16
جلسه 78 عدالت آمر-عدم اشتراط عدالت در آمر و ناهی 96/11/17
جلسه 79 بلوغ آمر و ناهی-بلوغ منهی و مامور-عدم اشتراط بلوغ در بعضی صور 96/11/21
جلسه 80 ترتیب در مراتب امر به معروف 96/11/28
جلسه 81 ترتیب در مراتب امر به معروف - ادله بر مراتب 96/12/05
جلسه 82 ترتیب در مراتب امر به معروف - ادله ترتیب 96/12/06
جلسه 85 ترتیب در مراتب امر به معروف - رد هدیه در صورت مؤثر بودن 96/12/12
جلسه 97 ادله اثباتی ولایت فقیه 97/01/20
جلسه 98 ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام مرحوم نراقی 97/01/21
جلسه 99 شئون ولایت فقیه در کلام مرحوم نراقی 97/01/27
جلسه 100 موارد ولایت فقیه-بررسی کلام مرحوم نراقی و قبول احکامهم 97/01/28
جلسه 101 ادله اثباتی ولایت فقیه - کلام شیخ مفید 97/02/03
جلسه 102 ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام شیخ انصاری - مناصب ولی فقیه د کتاب مکاسب 97/02/08
جلسه 103 ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام شیخ انصاری - مناصب فقیه 97/02/09
جلسه 104 ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام شیخ انصاری - ولایت استقلالی فقیه 97/02/10
جلسه 105 ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام شیخ انصاری - توقف تصرف غیر 97/02/11
جلسه 106 ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام شیخ انصاری در کتاب الزکاه 97/02/16
جلسه 107 ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام مرحوم آیت االله خوئی در کتاب مصباح الفقاهة 97/02/17
جلسه 108 ادله اثباتی ولایت فقیه-بررسی کلام مرحوم آیت االله خوئی - ولایت تشریعیه ائمه علیهم السلام 97/02/22
جلسه 109 ادله اثباتی ولایت فقیه- ادامه کلام مرحوم آیت االله خوئی 97/02/23
جلسه 110 جمع بندی کلمات علما در ولایت فقیه 97/02/24
حجه الاسلام الهی خراسانی
نام استاد : مجتبی الهی خراسانی
تاریخ شروع : 95
مکان : مدرسه آیت الله خویی مشهد
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 مدخل بحث امربه معروف و نهی از منکر - جلسه اول 95/09/06
جلسه 2 پیشینه و تبار شناسی بحث امربه معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 95/09/07
جلسه 3 پیشینه و تبار شناسی بحث امربه معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 95/09/09
جلسه 4 پیشینه و تبار شناسی بحث امربه معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم 95/09/13
جلسه 5 ساختار،رویکرد و روش بحث در امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجم 95/09/17
جلسه 6 رویکردهای لازم دراستنباط فقهی - جلسه ششم 95/09/23
جلسه 7 مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منکردر دیدگاه امامیه و عامه(1) 95/09/28
جلسه 8 مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منکر در دیدگاه امامیه و عامه (2) 95/09/30
جلسه 9 مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منکر در دیدگاه امامیه و عامه(3) 95/10/04
جلسه 10 مفهوم شناسی امربه معروف و نهی از منکردر دیدگاه امامیه و عامه(4) 95/10/05
جلسه 11 مفهوم شناسی معروف و منکر در آیات 95/10/25
جلسه 12 تبیین معانی و کاربردهای واژه معروف در قرآن کریم 95/10/27
جلسه 13 تفاوت خاستگاه اجتماعی امر به معروف با اقامه و حفظ حدود 95/10/29
جلسه 14 دعوت به خیر ترغیب به هنجار سازی از طریق امر به معروف و نهی از منکر است 95/11/03
جلسه 15 جایگاه معنای منکر در قرآن 95/11/17
جلسه 16 دلالت واژه منکر بر اعم از معنای باطل بودن 95/11/18
جلسه 17 تبیین معانی مختلف منکر در آیات قرآن 95/11/20
جلسه 18 بررسی ضابطه تعیین معروف و منکر در حیثیت های معنایی 95/11/23
جلسه 19 بررسی کتاب امر به معروف از وسائل الشیعه 95/11/25
جلسه 20 بررسی مفهوم معروف و منکر در روایات 95/11/27
جلسه 21 بررسی مفهوم معروف و منکر در روایات 95/11/26
جلسه 22 نقش تاثیر اجتماعی در تعیین مصادیق معروف 95/12/02
جلسه 23 معنایابی معروف و حدود آن در روایات 96/02/10
جلسه 24 امنیت اجتماعی/ ابزار تحصیل امنیت اجتماعی 96/02/18
جلسه 25 امر به معروف ونهی از منکر در سیره امام حسین (ع 96/02/20
جلسه 26 نتیجه‌گیری بررسی قیام امام حسین (ع) 96/02/25
جلسه 27 جمع‌بندی معنای معروف ومنکردر آیات و روایات 96/03/01
جلسه 28 جمع‌بندی معنای معروف و منکر 96/03/02
جلسه29 معنای امرونهی 96/03/06
جلسه 30 بررسی معنا و لزوم علو و استعلاء در تحصیل امر و نهی 96/03/08
جلسه 31 تفاوت لزوم استعلاء در امر مولوی و ارشادی 96/03/11
جلسه 32 امر به معروف و نهی از منکر ناظر به امور اجتماعی 96/03/13
جلسه 33 ادله وجوب عقلی و شرعی امر به معروف 96/03/21
جلسه 34 بررسی اثبات لزوم فعل بر اساس مطلوبیت و حسن فعل 96/03/31
جلسه 35 ادله قرآنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر 1 96/04/10
جلسه 36 جمع‌بندی معنای معروف و منکر 0000/00/00
جلسه 37 ادله قرآنی وجوب امر به معروف و نهی از منکر 2 96/04/22
جلسه 38 تبیین امر به معروف به عنوان نشانه قطعی مؤمن 96/04/25
جلسات 39 - 40 بررسی آیات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/04/27
جلسات 41 - 42 بررسی آیات دال بر عدم وجوب امر به معروف 96/05/08
جلسات 43 - 44 بررسی وجوب امر به معروف ونهی از منکر در روایات وسنت 96/05/19
جلسات 45 - 46 تحلیل روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/05/24
جلسات 47 - 48 بررسی معنا و معیار افضلیت در روایات امر به معروف 96/05/30
جلسات 49 - 50 معنا و دلایل به کارگیری لفظ ویل برای تارکان امر به معروف 96/06/02
جلسات 51 - 52 بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 1 96/06/20
جلسات 53 - 54 بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر 2 96/06/26
جلسات 55 - 56 بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر 3 96/07/02
جلسات 57 - 58 روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/07/12
جلسات 59 - 60 بررسی دلالت خطبه فدکیه بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/07/22
جلسات 61 - 62 روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر 96/08/24
جلسات 63 - 64 بررسی روایات دال بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر 96/09/01
جلسات 65 - 66 دلالت قطعی روایات بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/09/07
جلسات 67 - 68 امر به معرف و نهی از منکر در روایات اهل تسنن 96/09/11
جلسات 69 - 70 بررسی اجماع و سیره متشرعه در وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/09/18
جلسات 71 - 72 اثبات ضروری دین بودن امر به معروف 96/09/26
جلسات 73 - 74 تعیین تعبدیت یا توصلیت امر به معروف و نهی از منکر 96/09/29
جلسات 75 - 76 بررسی اشتراکات جهاد و امر به معروف و نهی از منکر 96/10/05
جلسات 77 - 78 تعبدیت یا توصلیت 96/10/11
جلسات 79 - 80 بررسی دلالت اطلاق لفظی بر کفایی یا عینی بودن وجوب امر به معروف 96/10/17
جلسات 81 - 82 بررسی وجوب کفایی و وجوب عینی 96/11/02
جلسات 83 - 84 بررسی نظریه های واجب کفایی 1 96/11/05
جلسات 85 - 86 بررسی نظریه های واجب کفایی 2 96/11/09
جلسات 87 - 88 بررسی نظریه های واجب کفایی 3 96/11/14
جلسات 89 - 90 نظریه شهید صدر در تفسیر عموم استغراقی 96/11/18
جلسات 91 - 92 بررسی ادله قائلین به کفائیت یا عینیت 1 96/11/25
جلسات 93 - 94 بررسی ادله قائلین به کفائیت یا عینیت 2 96/12/06
جلسات 95 - 96 کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 1 96/12/09
جلسات 97 - 98 کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 2 96/12/16
جلسات 99 - 100 کفائیت یا عینیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 3 96/12/21
آیت الله نوری همدانی
نام استاد : حسین نوری همدانی
تاریخ شروع :94
مکان : مسجد اعظم
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر 94/11/27
جلسه 2 آیات امر معروف ونهی عن منکر1 94/11/28
جلسه 3 آیات امر به معروف و نهی از منکر2 94/12/01
جلسه 4 سنن الهی امر به معروف و نهی از منکر 94/12/02
جلسه 5 اهمیت نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر - جلسه اول 94/12/08
جلسه 6 اهمیت نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 94/12/09
جلسه 7 اهمیت نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 94/12/11
جلسه 8 سنن الهی امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 94/12/12
جلسه 9 وظیفه علماء امر به معروف و نهی از منکر 94/12/15
جلسه 10 وظیفه علماء امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 94/12/16
جلسه 11 وظیفه علماء امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 94/12/17
جلسه 12 سنن الهی امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 94/12/18
جلسه 13 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه دوم 94/12/19
جلسه 14 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه سوم 95/01/14
جلسه 15 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه چهارم 95/01/15
جلسه 16 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه پنجم 95/01/15
جلسه 17 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/01/16
جلسه 18 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 95/01/17
جلسه 19 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 95/01/18
جلسه 20 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم 95/01/21
جلسه 21 معنای معروف و منکر امر به معروف و نهی از منکر 95/01/22
جلسه 22 الامر بالمعروف والنهی عن المنکر - جلسه ششم 95/01/24
جلسه 23 اهمیت امر و نهی امر به معروف و نهی از منکر 95/01/25
جلسه 24 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجم 95/01/28
جلسه 25 حکم وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه ششم 95/01/29
جلسه 26 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/01/30
جلسه 27 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 95/01/31
جلسه 28 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 95/02/01
جلسه 29 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم 95/02/05
جلسه 30 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجم 95/02/06
جلسه 31 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه ششم 95/02/07
جلسه 32 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هفتم 95/02/08
جلسه 33 شناخت معروف و منکر امر به معروف و نهی از منکر 95/02/11
جلسه 34 شناخت معروف و منکر امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم 95/02/12
جلسه 35 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هشتم 95/02/13
جلسه 36 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه نهم 95/02/18
جلسه 37 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دهم 95/02/19
جلسه 38 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه یازدهم 95/02/20
جلسه 39 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوازدهم 95/02/22
جلسه 40 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سیزدهم 95/02/25
جلسه 41 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهاردهم 95/02/26
جلسه 42 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پانزدهم 95/02/27
جلسه 43 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه شانزدهم 95/02/28
جلسه 44 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هفدهم 95/02/29
جلسه 45 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هجدهم 95/03/01
جلسه 46 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه نوزدهم 95/03/03
جلسه 47 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه بیستم 95/03/04
جلسه 48 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه بیست و یکم 95/03/05
جلسه 49 شرائط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه بیست و دوم 95/03/08
آیت الله شب زنده دار
نام استاد :مهدی شب زنده دار
تاریخ شروع :94
مکان : دارالتلاوه مسجد اعظم
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 چهار منهج فقهی در موضوع امر به معروف و نهی از منکر 94/6/16
جلسه 2 بررسی ادله قرآنی و روایی اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 94/6/17
جلسه 3 روایت درباره اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 94/6/21
جلسه 4 تصحیح کتاب تحف العقول از راه اسناد جزمی ثقه و شهادت مولف بر وثاقت راویان 94/6/22
جلسه 5 در پرتو امر به معروف، امنیت و آبادانی تامین می شود 94/6/24
جلسه 6 امر به معروف و نهی از منکر عزت الهی می آورد 94/6/28
جلسه 7 بررسی راه حل هایی برای دفع اشکال سندی روایات اهمیت امر به معروف 94/6/29
جلسه 8 مقامات 12 گانه امر به معروف 94/6/31
جلسه 9 منکر یا حرام، یا اعم از حرام و مکروه یا اعم از قبیح عقلی و عقلایی است 94/7/5
جلسه 10 راهی برای تعیین مصادیق معروف و منکر 94/7/6
جلسه 11 زیارت آل یاسین از لحاظ دلالی و سندی مورد تایید است 94/7/7
جلسه 12 مصداق معروف، تنها واجب است 94/7/11
جلسه 13 اختلاف در نقل، موجب عدم احراز فراز محل استشهاد می شود 94/7/12
جلسه 14 تنها مصداق معروف، واجبات و تنها مصداق منکر، محرمات هستند 94/7/13
جلسه 15 حقیقت شرعیه و متشرعیه، عرف عام و لغت، مصادیق معروف و منکر را مشخص می کند 94/7/14
جلسه 16 معنا در لغت برای معروف آمده است 94/7/18
جلسه 17 بررسی حقیقت شرعیه برای معروف و منکر 94/7/19
جلسه 18 روایات دلالت بر حقیقت شرعیه درباره واژه معروف نزد شارع دارد 94/8/9
جلسه 19 معروف در روایات به معنای قرض دادن و رسیدگی به امور نزدیکان آمده است 94/8/10
جلسه 20 به کار بردن بدون قرینه معروف در معانی خاص توسط شارع دلیل حقیقت شرعیه نیست 94/8/11
جلسه 21 معروف نزد عرف، به معنای اموری است که خوبی آنها شناخته شده است 94/8/12
جلسه 22 شناخت و عمل عموم مردم به معروف و ترک منکر، حکمت تشریع این فریضه الهی است 94/8/16
جلسه 23 معنای امر، متوقف بر شناخت امور هشتگانه است 94/8/18
جلسه 24 مراتب امر و نهی، نشانه حقیقت شرعیه است 94/8/19
جلسه 25 رد اشکال سوم به حقیقت شرعیه بودن امر و نهی 94/8/23
جلسه 26 حل معارضه مراتب سه گانه و مرتبه لسانی با روایت یحیی الطویل 94/8/24
جلسه 27 امر و نهی لسانی مصداقی از دستور خدا درباره نگه داشتن خانواده از عذاب اخروی است 94/8/25
جلسه 28 عدم اثبات حقیقت شرعیه برای واژه امر ونهی - در امر و نهی برتری آمر و ناهی شرط نیست 94/8/26
جلسه 29 امتثال امر و نهی منوط به فهم عرفی است 94/8/30
جلسه 30 امر و نهی غیر عرفی در اجتماع، بدون قرینه موجب امتثال وظیفه نیست 94/9/1
جلسه 31 در صورت تعذر از امر و نهی، نصیحت واجب است 94/9/2
جلسه 32 امر و نهی در شرع حمل بر معنای عرفی می شود 94/9/3
جلسه 33 احتیاط در رعایت قیود عرفی در واژه امر و نهی است 94/9/7
جلسه 34 ده دلیل شرعی بر وجوب امر به معروف ونهی از منکر اقامه شده است 94/9/28
جلسه 35 امر به معروف بر کافران نیز واجب است 94/9/30
جلسه 36 تفسیر علی بن ابراهیم؛ تلفیقی از روایات چند کتاب یا نقل روایات از یک کتاب 94/10/1
جلسه 37 امر به معروف کفران نعمت است 94/10/5
جلسه 38 پنج وجه جمع بین روایات معارض ذیل آیه 104 سوره آل عمران وجود دارد 94/10/5
جلسه 39 چهار اشکال به قرینه عقلی بر اختصاص امر به معروف به ائمه وارد است 94/10/7
جلسه 40 صیغه امر در آیه 104 سوره آل عمران دلالت بر وجوب دارد 94/10/12
جلسه 41 واژه امر و نهی دلالت بر الزام دارد 94/10/14
جلسه 42 معروف و منکر به نظر عرف منصرف از مستحبات و مکروهات است 94/10/15
جلسه 43 ظهور عرفی آیه در وجوب امر و نهی به خاطر قراین منفصل حجیت ندارد 94/10/19
جلسه 44 آیه 104 سوره آل عمران در صدد بیان حکم وجوب تشکیل امّت است 94/10/20
جلسه 45 آیه 104 سوره آل عمران مومنان را به تشکیل نهاد امر به معروف تشویق می کند 94/10/21
جلسه 46 اشکال پنجم بر تقريب اول براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران 94/10/22
جلسه 47 تقريب دوم براي استدلال به آيه 104 از سوره آل‌عمران 94/10/26
جلسه 48 دو نکته باقي ماند، استدراک کنيم راجع به آيه مبارکه 94/10/27
جلسه 49 امر به معروف مانند ایمان به خدا از اوجب واجبات است 94/10/29
جلسه 50 روایات اختصاص امر و نهی به معصومین، بیانگر مصداق کامل آمر و ناهی است 94/11/3
جلسه 51 در آیه 110 سوره آل عمران "آمران، ناهیان و مومنان" مورد ستایش خدا هستند 94/11/5
جلسه 52 بررسی احتمالات مقصود از امت در آیات الاحکام 94/11/6
جلسه 53 از آیه 104 سوره آل عمران وجوب عقلی فهمیده می شود 94/11/10
جلسه 54 تقاریب ثلاثه برای استفاده وجوب امر به معروف و نهی از منکر از آیه 71 سوره توبه 94/11/11
جلسه 55 اقسام ولایت در اسلام ولایت میراث، نصرت، امن، سرپرستی و مالکیت است 94/11/17
جلسه 56 ناتمام بودن استدلال به آیه 71 سوره توبه برای وجوب امر و نهی 94/11/8
جلسه 57 طبق روایت، نهی نکردن از منکر، مبارزه با خداست 94/11/19
جلسه 58 دلیل دوم مقتضی وجوب؛ سنت (2)/ مسلمانان بی اعتنا به معاصی علنی، مورد مواخذه ائمه هستند 94/11/20
جلسه 59 دلیل دوم مقتضی وجوب؛ سنت 94/11/25
جلسه 60 بررسی ادله وجوب؛ ضرورت، اجماع، ارتکاز متشرعه و بقای احکام شرایع سابق 94/11/27
جلسه 61 ادله وجوب؛ قاعده و استصحاب بقای احکام شرایع، دلیل عقل به نحو حکومت و کشف 94/12/1
جلسه 62 ادله فراوان وجوب، استدلال عدم وجوب را فاقد حجیت می‌کند 94/12/2
جلسه 63 سه پاسخ تفصیلی به برداشت عدم وجوب از "علیکم انفسکم 94/12/8
جلسه 64 آمر و ناهی، نسبت به حصول نتیجه وظیفه ای ندارند 94/12/9
جلسه 65 برداشت عرف از "لا یضرکم" عدم وجوب امر و نهی نیست 94/12/10
جلسه 66 منظور آیه نفی اکراه، الزام مکلف به عمل بی حاصل است 94/11/11
جلسه 67 ادله عدم تعارض آیه "لا اکراه" با فریضه امر به معروف و نهی از منکر 94/12/15
جلسه 68 مقصود از آیه "لا اکراه" نفی اجبار در عقائد است نه احکام و تکالیف 94/12/16
جلسه 69 اکراه در تکالیف، امری عقلانی و مبتنی بر سنت جزاء و عقاب الهی است 94/12/17
جلسه 70 روایت جریر طبری در عدم وجوب امر به معروف ضعف دلالی و سندی دارد 94/12/18
جلسه 71 روایت طبری در عدم وجوب امر به معروف علاوه بر ضعف سندی در مضمون نیز دارای خدشه است 94/12/14
جلسه 72 ضعف صدوری و دلالی روایت طبری 95/1/15
جلسه 73 ضعف دلالی و اختلافات متنی روایت ابی عمیر 95/1/16
جلسه 74 ادله داله بر برائت در آیه شریفه تعذیب 95/1/14
جلسه 75 اشکال سندی و متنی روایت ابی عمیر 95/1/21
جلسه 76 استناد به ظاهر روایات عدم وجوب 95/1/22
جلسه 77 لزوم حفظ عباد الله از هلاک 95/1/24
جلسه 78 وجوب حفظ نظام اسلامی 95/1/28
جلسه 79 دلیل عقلی بر وجوب امر به معروف 95/1/29
جلسه 80 اثبات وجوب امر به معروف با قاعده صیانت 95/1/30
جلسه 81 عقل مستقلاً تمام ابعاد امر به معروف را نمی تواند اثبات کند و این لزوم تاکید بر روایات را در پی دارد 95/1/31
جلسه 82 عقل از باب شکر منعم می تواند حکم کند به وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/2/2
جلسه 83 بعد از امر شارع به معروف، عقل حکم به امر به معروف می‌کند 95/2/6
جلسه 84 اصل برائت در مقابل دلیل عقلی موجب عدم وجوب مطلق امر به معروف می‌شود 95/2/7
جلسه 85 بررسی ادله کفایی یا عینی بودن امر به معروف و نهی از منکر 95/2/11
جلسه 86 روایت مسعده بن صدقه سنداً و مضموناً برای کفایی بودن امر به معروف قابل استناد است 95/2/12
جلسه 87 دلیل عقلی به تنهایی نمی تواند کفایی بودن امر به معروف را اثبات کند 95/2/13
جلسه 88 استناد به سیره متشرعه برای اثبات کفایی بودن امر به معروف از باب محتمل الحدس و حس بودن حجت است. 95/2/18
جلسه 89 اصل عملی در امر به معروف اثبات کننده وجوب کفایی آن است 95/2/19
جلسه 90 روایات معارض حجیت اطمینان در رفع تکلیف ناتمام بوده و توان مقابله با سیره عقلاء را ندارد 95/2/20
جلسه 91 عمل به اطمینان مبتنی بر سیره، تتمیماً للتشریع جایز است 95/2/24
جلسه 92 مصلحت احتیاط رافع اشکال عدم مصلحت در موارد احتمال امتثال توسط دیگری است 95/2/25
جلسه 93 ادله شش گانه می تواند لزوم امر به معروف در زمان ظن اهتمام غیر را اثبات کند 95/2/26
جلسه 94 حجیت استدلال به فور و تراخی در لزوم اهتمام به امر به معروف در صورت ظن به قیام غیر 95/2/27
جلسه 95 عدم مسارعت در امر به معروف در حالت ظن اقدام غیر به معنای وجوب عقاب نیست 95/2/28
جلسه96 لزوم فور در امر به معروف قابل اثبات نیست 95/3/1
جلسه 97 تعبدی یا توصلی بودن امر به معروف و نهی از منکر 95/3/3
جلسه 98 آیات مورد استدلال در تعبدی بودن امر به معروف تمام نیست 95/2/4
جلسه 99 اشکالات وارده بر روایت زراره از حیث سند قابلیت رد این حدیث را ندارد 95/3/8
جلسه 100 سند روایت زراره به نقل امالی تمام است و تعویض سند برای توثیق سند خصال محتمل است 95/2/9
جلسه 101 تعبدی بودن امر به معروف قابل اثبات نیست و ثواب در صورت عدم نیت محل اختلاف است 95/2/10
جلسه 102 شرائط آمر و ناهی، مأمور و منهی، مأموربه و منهی‌عنه 95/2/14
جلسه 103 شرطیت علم در وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/6/15
جلسه 104 شرط واجب بودن علم آمر در فتاوای فقها 95/6/16
جلسه 105 مناقشات اشتراط علم در وجوب امر به معروف 95/6/20
جلسه 106 عدم دلالت روایت مسعده بر اشتراط علم در امر به معروف 95/6/21
جلسه 107 وحدت سیاق در روایت دلیل عدم دلالت بر شرطیت علم به معروف است 95/6/23
جلسه 108 بررسی اعتبار کتاب جعفریات در دیدگاه علماء 95/6/27
جلسه 109 عدم حجیت روایت ابی عمیر در اشتراط علم برای امر به معروف 95/6/28
جلسه 110 اشتراط علم بر اساس روایات قابل اثبات نیست 95/6/29
جلسه 111 محذورات عقلی در عدم لزوم علم، حاصل جعل مطلق نیست 95/7/3
جلسه 112 قدرمتیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق نیست 95/7/4
جلسه 113 لزوم علم به معروف از باب شبهه موضوعیه وجوبیه 95/7/5
جلسه 114 بررسی جاری شدن برائت عقلی و شرعی در شرطیت علم به معروف 95/7/6
جلسه 115 عدم تمامیت دلیل صاحب جواهر در اشتراط علم برای وجوب امر به معروف 95/7/25
جلسه 116 بررسی امکان اشتراط علم به نحو شرط واجب 95/7/26
جلسه 117 وجوب امر به معروف در صورت شکل گیری علم اجمالی 95/07/27
جلسه 118 شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 95/08/02
جلسه 119 شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 2 95/08/03
جلسه 120 شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 3 95/08/04
جلسه 121 امکان تمسک به اطلاقات ادله در عدم اشتراط احتمال تأثیر برای وجوب امر به معروف 95/08/09
جلسه 122 بررسی قول دوم در اشتراط احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 95/08/10
جلسه 123 قلیل الفایده شدن امر به معروف در صورت اشتراط تأثیر به نحو شرط متأخر 95/08/11
جلسه 124 بررسی دلالت روایت مسعده بر اشتراط احتمال تاثیر علم 95/08/15
جلسه 125 بررسی دلالت روایت حارث بن مغیره بر اشتراط تاثیر در امر به معروف 95/08/16
جلسه 126 بررسی امکان تخلص از اشکالات سندی روایت حارث بن مغیره 95/08/18
جلسه 127 بررسی دلالت روایت یحیی الطویل بر اشتراط تاثیر 95/08/22
جلسه 128 ادامه مباحث مربوط به ر.وایت یحیی الطویل بر اشتراط تاثیر 95/08/23
جلسه 129 بررسی بحث اختصاص امر به معروف و نهی از منکر به مومن 95/08/24
جلسه 130 بررسی روایت ابان بن تغلب در باب اشتراط تاثیر در وجوب امر به معروف 95/08/25
جلسه 131 بررسی دلالت روایات اذلال بر الزامی بودن احتمال تاثیر امر به معروف 95/09/13
جلسه 132 بررسی دلیل دوم در اشتراط علم به تاثیر در وجوب امر به معروف 95/09/14
جلسه 133 بررسی دلیل دوم در اشتراط علم به تاثیر در وجوب امر به معروف 2 95/09/15
جلسه 134 بررسی قول سوم در باب شرطیت احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف 95/09/16
جلسه 135 بررسی وجوب شرط تاثیر از باب اتمام حجت شارع بر عاصی 95/09/20
جلسه 136 عدم پذیرش قول به وجود اجماع در لزوم تاثیر 95/09/21
جلسه 137 بررسی قول چهارم در نوع شرطیت احتمال تاثیر 95/09/22
جلسه 138 بررسی قول عدم وجوب در صورت وجود ظن غالب به عدم تاثیر 95/09/23
جلسه 139 معنا و مقتضیات شرط تاثیر در وجوب امر به معروف 95/09/28
جلسه 140 بررسی بحث تاثیر حالی یا استقبای امر به معروف 95/09/29
جلسه 141 بررسی حد واجب در معنای تاثیر 95/09/30
جلسه 142 بررسی قول اثبات شرطیت مطلق تاثیر از طریق قاعده قبح تکلیف به لغو 95/10/04
جلسه 143 بررسی دلیل سوم بر شرطیت مطلق اثر در وجوب امر به معروف 95/10/05
جلسه 144 وجوب امر به معروف در صورت اقامه اماره غیر علمیه بر عدم تاثیر 95/10/06
جلسه 145 بررسی وضعیت وجوب در صورت اقامه اماره بر عدم تاثیر 95/10/07
جلسه 146 بررسی دایره مصادیق امر به معروف 95/10/11
جلسه 147 بررسی ادله منع تمسک به اطلاق لفظ امر در تعیین مصادیق امر به معروف 95/10/12
جلسه 148 بررسی حکم امر به معروف علنی در مورد فرد غیر متجاهر به فسق 95/10/13
جلسه 149 بررسی نسبت ادله امر به معروف و حرمت هتک مومن در غیر متجاهر به فسق 95/10/18
جلسه 150 بررسی ادله امربه معروف و حرمت ایذاء و جهر بالسوء 95/10/19
جلسه 151 عمومات حرکت هتک مومن بر اطلاقات امر به معروف 95/10/25
جلسه 152 بررسی تعارض ادله هتک حرمت مومن و لزوم امر به معروف 95/10/26
جلسه 153 بررسی ادله نفی احترام فاسق از منظر دین اسلام 95/10/27
جلسه 154 بررسی اختلافات موجود در باب لزوم حفط آبروی مومن و لزوم امر به معروف 95/10/28
جلسه 155 ادله موجود در اقوال پیرامون احتمال خلاف در تاثیر امر به معروف فاسق 95/11/02
جلسه 156 بررسی حکم امر به معروف در صورت احتمال ایجاد تاخیر در وقوع منکر 95/11/09
جلسه 157 ادامه بررسی حکم امر به معروف در صورت احتمال ایجاد تاخیر در وقوع منکر 95/11/11
جلسه 158 قطع به وجود کمترین تأثیر عامل وجوب امر به معروف 95/11/16
جلسه 159 بررسی اقوال در باب اثبات وجوب یا عدم وجوب امر به معروف 95/11/17
جلسه 160 تبیین حکم چشم پوشی از حرام به منظور تحقق فعل واجب 95/11/18
جلسه 161 بررسی حکم امر به معروف در صورت تزاحم یا تعارض با فعل حرام 95/11/19
جلسه 162 بررسی دخالت شرط اصرار در وجوب نهی از منکر 95/12/01
جلسه 163 بررسی مطلوبیت تاخیر گناه از منظر شارع 95/12/02
جلسه 164 بررسی شرط اصرار بر گناه در وجوب امر به معروف 95/12/03
جلسه 165 بررسی وجوب امر به معروف در صورت فقدان شرط اصرار 95/12/07
جلسه 166 بررسی شمول نهی از منکر نسبت به لزوم وقوع توبه گنهکار 95/12/08
جلسه 167 بررسی اشتراط اصرار فاعل منکر در اثبات وجوب امر به معروف و نهی از منکر 95/12/09
جلسه 168 بررسی حکم نهی از منکر در صورت فقدان قصد بر تکرار 95/12/14
جلسه 169 عدم جریان استصحاب هنگام شک در وجود قصد بر تکرار حرام پس از وقوع آن 95/12/15
جلسه 170 تبیین ضرورت یا عدم ضرورت امر به معروف 95/12/16
جلسه 171 بررسی مناط وجوب امر به معروف قبل از عمل 95/12/17
جلسه 172 بررسی جواز نهی از منکر از طریق عنوان عام 95/12/21
جلسه 173 بررسی برخی مسائل مترتب بر شرط اصرار 95/12/22
جلسه 174 بررسی شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف 95/12/23
جلسه 175 بررسی دلالت قاعده لاضرر بر نهی ناظر بر احکام 95/12/24
جلسه 176 بررسی نصوص عامه در تبیین وجوب اشتراط عدم ضرر در امر به معروف و نهی از منکر 96/01/14
جلسه 177 بررسی نصوص خاص دال بر اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف 96/01/15
جلسه 178 بررسی اشتراط عدم ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/01/19
جلسه 179 بررسی نامه امام رضا(ع) به عنوان نصوص خاصه 96/01/20
جلسه 180 بررسی امکان اثبات وثاقت با دلیل ذکر در قسم اول رجال علامه 96/01/21
جلسه 181 حدود دلالت متنی نامه امام رضا به مأمون 96/01/26
جلسه 182 بررسی وجوب امر به معروف به شرط عدم الضرر 96/02/09
جلسه 183 ادامه بررسی وجوب امر به معروف به شرط عدم الضرر 96/02/11
جلسه 184 نفی مدخلیت شرط عدم ضرر در وجوب امر به معروف 96/02/12
جلسه 185 بررسی مانعیّت ضرر قلیل در وجوب امر به معروف 96/02/16
جلسه 186 بررسی ادله دال بر عدم اشتراط ضرر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر 96/02/17
جلسه 187 وجود ضرر مانع مقابله با سلطان جائر نیست 96/02/18
جلسه 188 روایات مُثبتِ عدمِ اشتراط تمامیت ندارد 96/02/19
جلسه 189 بررسی ادله مخصِّص نصوص عام و معارض با نصوص خاص 96/02/23
جلسه 190 شرط چهارم: عدم مفسده و عدم ضرر 96/02/24
جلسه 191 شرط چهارم: مسأله اول؛ طریق احراز ضرر؛ اقوال 96/02/25
جلسه 192 شرط چهارم: مسأله‌ی اول: طریق احراز ضرر؛ دلیل قول سوم 96/02/26
جلسه 193 شرط پنجم: عدالت؛ ادله‌ی اشتراط 96/06/12
جلسه 194 شرط پنجم: عدالت؛ نقد اجمالی ادله‌ی اشتراط 96/06/13
جلسه 195 شرط پنجم: عدالت؛ ادامه‌ی جواب‌های اجمالی و مناقشات آنها 96/06/14
جلسه 196 شرط پنجم: عدالت؛ ادامه‌ی مناهج اجمالی و شروع منهج تفصیلی 96/06/19
جلسه 197 منهج تفصیلی؛ جواب‌های آیه‌ی «لم تقولون» و «کبر مقتاً» 96/06/20
جلسه 198 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط؛ روایت اول 96/06/21
جلسه 199 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله اشتراط؛ تصحیح روایات ارشاد دیلمی 96/06/25
جلسه 200 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط؛ روایت دوم و مناقشات آن 96/06/26
جلسه 201 منهج تفصیلی پاسخ به ادله اشتراط؛ اشکالات استدلال به روایت دوم 96/06/27
جلسه 202 منهج تفصیلی پاسخ به ادله اشتراط؛ اشکالات استدلال به روایت دوم 2 96/07/15
جلسه 203 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط بررسی ضعف سند روایت دوم 96/07/16
جلسه 204 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط؛ اشکالات استدلال به روایت دوم 3 96/07/17
جلسه 205 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط / اشکالات استدلال به روایت دوم 4 96/07/18
جلسه 206 منهج تفصیلی؛ روایت سوم؛ جواب اول و دوم و سوم 96/07/22
جلسه 207 منهج تفصیلی؛ روایت سوم؛ جواب چهارم و پنجم و ششم 96/07/23
جلسه 208 منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط؛ روایت چهارم؛ بررسی سند 96/07/25
جلسه 209 منهج تفصیلی پاسخ به ادله اشتراط؛ روایت چهارم؛ جواب اول و دوم 96/07/29
جلسه 210 منهج تفصیلی ؛ روایت چهارم ؛ جواب دوم؛ جهات استبعاد این روایت 96/07/30
جلسه 211 منهج تفصیلی؛ روایت چهارم؛ ادامه جواب دوم 96/08/01
جلسه 212 منهج تفصیلی پاسخ ادله اشتراط؛ تتمه روایت چهارم و روایت پنجم 96/08/02
جلسه 213 منهج تفصیلی؛ روایتی برای اثبات عدم اشتراط 96/08/06
جلسه 214 منهج تفصیلی؛ آیه‌ی جدیدی بر اثبات اشتراط و جواب از آن 96/08/07
جلسه 215 منهج تفصیلی؛ پاسخ به ادله‌ی عقلی، برهان اول: قبح عقلی 96/08/08
جلسه 216 منهج تفصیلی؛ پاسخ به ادله‌ی عقلی، برهان دوم و سوم 96/08/09
جلسه 217 منهج تفصیلی؛ پاسخ از دلیل عقل، مناقشات برهان سوم 96/08/13
جلسه 218 امور حسبیه؛ و ادله‌ی قول دوم: شرط واجب 96/08/14
جلسه 219 قول دوم: اشتراط به «ائتمار»، ادله عدم اشتراط، دلیل سوم: آیه «لایتناهون» 96/09/04
جلسه 220 پاسخ اجمالی به ادله شرط واجب 96/09/07
جلسه 221 شرایط چهارده‌گانه‌ی امربه‌معروف 96/09/11
جلسه 222 شرط ششم: بلوغ؛ بحث اول: آمر و ناهی 96/09/12
جلسه 223 شرط ششم: بلوغ؛ بحث دوم: مأمور و منهیّ؛ بررسی تفصیلی اقوال 96/09/13
جلسه 224 شرط ششم: بلوغ؛ بحث دوم: مأمور و منهیّ؛ بررسی ادله‌ی اقوال 96/09/14
جلسه 225 ضابطه امور عزیمه؛ شرطیت بلوغ؛ امربه‌معروف 96/09/18
جلسه 226 شرایط امربه‌معروف؛ مناقشه سوم امور عزیمه و شرط هفتم: تنجّز 96/09/19
جلسه 227 مقدمات بحث؛ مراتب امربه‌معروف 96/09/20
جلسه 228 مراتب امربه‌معروف؛ مفهوم شناسی مراتب 96/09/21
جلسه 229 مفهوم شناسی مراتب؛ تفسیر مراتب قلبی و یدی 96/09/25
جلسه 230 مراتب امربه‌معروف؛ بررسی اصل تنویع امربه‌معروف 96/09/26
جلسه 231 اصل تنویع امربه‌معروف؛ استدراک از شرط هفتم 96/09/27
جلسه 232 بررسی صدق امربه‌معروف بر مرحله قلبی و یدی 96/09/28
جلسه 233 بررسی صدق امربه‌معروف بر مرحله قلبی و یدی؛ روایات باب سوم 96/10/02
جلسه 234 بررسی صدق امربه‌معروف بر مرحله قلبی و یدی؛ روایات باب هفتم 96/10/03
جلسه 235 مراتب امربه‌معروف؛ روایات معارض با روایات دال بر تنویع 96/10/04
جلسه 236 مراتب امربه‌معروف؛ ادامه ادله تنویع امربه‌معروف 96/10/05
جلسه 237 مراتب امربه‌معروف؛ دلیل نُهم تنویع امربه‌معروف 96/10/09
جلسه 238 مراتب امربه‌معروف؛ دلایل سه مرتبه بودن امربه‌معروف 96/10/10
جلسه 239 مراتب امربه‌معروف؛ بررسی ادله تفاسیر مرتبه‌ی قلبی 96/10/11
جلسه 240 مراتب امربه‌معروف؛ بررسی ادله تفاسیر مرتبه‌ی قلبی؛ دلیل چهارم 96/10/12
جلسه 241 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ ادله قول اول و دوم؛ روایات اول تا چهارم 96/10/16
جلسه 242 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ ادله‌ی قول اول و دوم؛ روایات پنجم تا هفتم 96/10/17
جلسه 243 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر اول و دوم؛ روایات باب تسلیم 96/10/18
جلسه 244 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم 96/10/23
جلسه 245 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ کتاب 96/10/24
جلسه 246 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت 96/10/25
جلسه 247 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ روایت سوم 96/10/26
جلسه 248 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ ادله سنت 96/10/30
جلسه 249 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ مناقشه دوم 96/11/01
جلسه 250 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ مناقشه دوم؛ جواب پنجم و ششم 96/11/02
جلسه 251 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ مناقشه دوم؛ جواب ششم و هفتم 96/11/03
جلسه 252 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ سنت؛ مناقشه سوم 96/11/07
جلسه 253 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر سوم؛ دلیل عقل و حرمت رضایت به ترک واجب 96/11/08
جلسه 254 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تتمه تفسیر سوم و تفسیر چهارم 96/11/09
جلسه 255 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر چهارم؛ کتاب؛ تقریب دوم و سوم 96/11/10
جلسه 256 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر چهارم؛ سنت؛ روایت اول 96/11/14
جلسه 257 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر چهارم؛ سنت؛ طایفه اول و دوم 96/11/15
جلسه 258 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر چهارم؛ سنت؛ طایفه دوم و سوم 96/11/16
جلسه 259 مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر چهارم؛ عقل؛ بیان اول 96/11/17
جلسه 260 مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر چهارم؛ عقل؛ بیان دوم 96/11/21
جلسه 261 مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر چهارم؛ عقل؛ استدلال شرعی 96/11/23
جلسه 262 مراتب امربه‌معروف و نهی از منکر؛ مرتبه قلبی؛ تفسیر ششم 96/11/24
جلسه 263 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ دلیل دوم 96/12/05
جلسه 264 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ دلیل دوم بررسی سند روایت 96/12/07
جلسه 265 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ دلیل دوم؛ سایر روایات 96/12/08
جلسه 266 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ تتمه بحث 96/12/12
جلسه 267 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر ششم؛ بررسی سایر محتملات 96/12/13
جلسه 268 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر هفتم 96/12/14
جلسه 269 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم 96/12/15
جلسه 270 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ بررسی روایات 96/12/19
جلسه 271 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ ادامه بررسی روایات 96/12/20
جلسه 272 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ روایات دال بر وجوب بغض عاصی 96/12/21
جلسه 273 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ روایات دال بر عدم وجوب بغض 96/12/22
جلسه 274 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ جمع بین روایات 96/12/26
جلسه 275 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ طریق دوم: تفاوت در حیثیت 96/12/27
جلسه 276 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر نهم؛ طریق سوم 97/01/18
جلسه 277 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر دهم: ابتهال 97/01/19
جلسه 278 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر دهم: ابتهال؛ روایات حقوق 97/01/20
جلسه 279 مراتب امربه‌معروف؛ مرتبه‌ی قلبی؛ تفسیر دهم: ابتهال؛ روایات دعا 97/01/21
جلسه 280 طایفه سوم از روایات در باب دعا 97/01/26
جلسه 281 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/01/27
جلسه 282 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/01/28
جلسه 283 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/01
جلسه 284 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/02
جلسه 285 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/03
جلسه 286 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/04
جلسه 287 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/09
جلسه 288 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/10
جلسه 289 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/11
جلسه 290 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/15
جلسه 291 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/16
جلسه 292 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/17
جلسه 293 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/18
جلسه 294 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/22
جلسه 295 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 97/02/23
جلسه 296 مراتب امر به معروف و نهی از منکر 97/06/03
جلسه 297 بررسی صنف اول: التألیم البدنی الجسمی 97/06/04
جلسه 298 بررسی ضرب و ایلام بدنی 97/06/05
جلسه 299 طرق تمسک به طایفه أولی 97/06/06
جلسه 300 اعمال قدرت و امر و نهی به ید 97/06/10
جلسه 301 طایفه دوم از روایات ضرب و فرک 97/06/11
جلسه 302 مناقشه دوم در استدلال به روایات انکار به ید 97/06/12
جلسه 303 اشکال به استدلال به واجب بودن ضرب و فرک 97/06/13
جلسه 304 قسم اول از انواع امر به معروف 97/07/02
جلسه 305 بررسی روایت «و أمر بالمعروف‏ تكن‏ من‏ أهله» 97/07/03
جلسه 306 بررسی روایت «و أَنكر المنكر بيدك‏ و لسانك» 97/07/07
جلسه 307 بررسی طايفه‌ي سوم روايات 97/07/08
جلسه 308 بررسی طایفه چهارم روایات 97/07/09
جلسه 309 ادله وجوب التألیم البدنی الجسمی 97/07/10
جلسه 310 طایفه چهارم از صنف اول؛ ضرب غیربالغ 97/07/14
جلسه 311 دلیل سوم: تمسک به قاعده‌ تأسی و اتباع 97/07/15
جلسه 312 دلیل چهارم ادله وجوب التألیم البدنی الجسمی 97/07/16
جلسه 313 بررسی سایر ادله وجوب ضرب و جرح 97/07/17
جلسه 314 نتیجه بررسی وجوب ضرب و جرح 97/07/21
جلسه 315 استثناء والدین از بعضی موارد امر به معروف ونهی از منکر 97/07/22
جلسه 316 ضرب غیربالغ / تفصیل به والدین 97/07/23
جلسه 317 استثناء مراتب خشن امر به معروف و نهی از منکر در والدین 97/07/24
جلسه 318 روایات اثبات تفصیل بین والدین و غیر آنها 97/07/28
جلسه 319 بررسی مناقشات استدلال به روایت عبدالله بن سنان 97/07/29
جلسه 320 بررسی مناقشات استدلال به روایت عبدالله بن سنان 2 97/07/30
جلسه 321 جواب از ادله تفصیل به والدین 97/08/01
جلسه 327 ضرب غیربالغ تفصیل به سادات 97/08/20
جلسه 328 ضرب غیربالغ تفصیل به سادات 2 97/08/21
آیت الله سبحانی
نام استاد :جعفر سبحانی
تاریخ شروع : 1393
مکان : مسجد اعظم
حجه الاسلام و المسلمین طائب
نام استاد : مهدی طائب
تاریخ شروع : 1393
مکان : مدرسه فیضیه
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/06/30
جلسه 2 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/06/31
جلسه 3 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/05
جلسه 4 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/06
جلسه 5 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/07
جلسه 6 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/12
جلسه 7 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/14
جلسه 8 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/19
جلسه 9 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/26
جلسه 10 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/27
جلسه 11 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/07/28
جلسه 12 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/17
جلسه 13 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/18
جلسه 14 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/19
جلسه 15 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/24
جلسه 16 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/25
جلسه 17 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/08/26
جلسه 18 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/01
جلسه 19 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/02
جلسه 20 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/03
جلسه 21 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/08
جلسه 22 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/10
جلسه 23 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/15
جلسه 24 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/16
جلسه 25 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/09/17
جلسه 26 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/06
جلسه 27 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/07
جلسه 28 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/13
جلسه 29 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/14
جلسه 30 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/15
جلسه 31 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/20
جلسه 32 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/21
جلسه 33 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/22
جلسه 34 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/27
جلسه 35 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/28
جلسه 36 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/10/29
جلسه 37 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/04
جلسه 38 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/05
جلسه 39 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/06
جلسه 40 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/11
جلسه 41 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/12
جلسه 42 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/13
جلسه 43 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/18
جلسه 44 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/20
جلسه 45 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/25
جلسه 46 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/26
جلسه 47 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/11/27
جلسه 48 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/02
جلسه 49 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/03
جلسه 50 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/04
جلسه 51 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/10
جلسه 52 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/11
جلسه 53 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/17
جلسه 54 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/18
جلسه 55 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/23
جلسه 56 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/24
جلسه 57 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 93/12/25
جلسه 58 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/15
جلسه 59 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/16
جلسه 60 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/17
جلسه 61 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/22
جلسه 62 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/23
جلسه 63 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/24
جلسه 64 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/29
جلسه 65 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/30
جلسه 66 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/01/31
جلسه 67 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/06
جلسه 68 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/07
جلسه 69 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/19
جلسه 70 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/20
جلسه 71 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/21
جلسه 72 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/27
جلسه 73 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/02/28
جلسه 74 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/03
جلسه 75 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/04
جلسه 76 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/09
جلسه 77 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/10
جلسه 78 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/03/11
جلسه 79 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/21
جلسه 80 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/23
جلسه 81 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/24
جلسه 82 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/28
جلسه 83 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/06/30
جلسه 84 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/05
جلسه 85 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/06
جلسه 86 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/11
جلسه 87 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/12
جلسه 88 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/13
جلسه 89 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/07/14
جلسه 90 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/09
جلسه 91 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/10
جلسه 92 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/11
جلسه 93 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/12
جلسه 94 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/17
جلسه 95 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/18
جلسه 96 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/19
جلسه 97 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/23
جلسه 98 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/24
جلسه 99 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/25
جلسه 100 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/08/26
جلسه 101 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/09/01
جلسه 102 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/09/02
جلسه 103 درس خارج فقه امر به معروف و نهی از منکر 94/09/03
آیت الله اعرافی
نام استاد : علیرضا اعرافی
تاریخ شروع : 1392
مکان  : موسسه اشراق
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 فقه التربیۀ - امر به معروف و نهی از منکر 92/07/02
جلسه 2 طبقه بندی ابواب فقهی با نگاه تربیتی 92/07/03
جلسه 3 فقه التربیۀ - امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم 92/07/10
جلسه 4 مقدمه هفتم 92/07/16
جلسه 5 مقدمۀ هشتم - جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در ادیان و علوم 92/07/17
جلسه 6 مقدمه دهم - رابطۀ مفهوم امر به معروف و نهی از منکر با واژه‌های دینی 92/07/23
جلسه 7 مقدمه دهم - رابطۀ مفهوم امر به معروف و نهی از منکر با واژه‌های دینی - جلسه هفتم 92/07/30
جلسه 8 امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هشتم 92/08/01
جلسه 9 امربه معروف و نهی از منکر - جلسه نهم 92/08/07
جلسه 10 بررسی واژه‌های «معروف» و «منکر» - جلسه دهم 92/08/08
جلسه 11 حکم اولیۀ امر به معروف و نهی از منکر 92/08/28
جلسه 12 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/08/29
جلسه 13 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/09/05
جلسه 14 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/09/06
جلسه 15 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/09/12
جلسه 16 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/09/13
جلسه 17 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/09/20
جلسه 18 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/09/26
جلسه 19 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/09/27
جلسه 20 تعلق اوامر به طبایع یا افراد 92/10/24
جلسه 21 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/10/25
جلسه 22 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/11/01
جلسه 23 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/11/02
جلسه 24 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/11/15
جلسه 25 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/11/16
جلسه 26 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات 92/11/29
جلسه 27 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92/11/30
جلسه 28 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92/12/06
جلسه 29 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92/12/07
جلسه 30 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92/12/13
جلسه 31 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92/12/14
جلسه 32 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92/12/20
جلسه 33 حکم اولیه امر و نهی در واجبات و محرمات
92/12/21
جلسه 34 فصل دوم - کیفیات حکم امر به معروف و نهی از منکر 93/01/19
جلسه 35 وجوب عینی یا کفائی امر به معروف و نهی از منکر 93/01/20
جلسه 36 وجوب عینی یا کفائی امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سی و ششم 93/01/26
جلسه 37 ونفسی یا غیری بودن امر به معروف و نهی از منکر 93/01/27
جلسه 38 مولوی یا ارشادی بودن امر به معروف و نهی از منکر 93/02/02
جلسه 39 اولی یا ثانوی بودن امر به معروف و نهی از منکر 93/02/03
جلسه 40 کبیره یا صغیره بودن ترک امر به معروف و نهی از منکر 93/02/09
جلسه 41 کیفیات ویژگی‌ها و مختصات حکم امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهل و یکم 93/02/10
جلسه 42 وحدت یا تعدد مخاطب در تکلیف امر به معروف 93/02/16
جلسه 43 احکام امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهل و سوم 93/02/17
جلسه 44 احکام امربه معروف و نهی از منکر 93/02/30
جلسه 45 احکام امربه معروف و نهی از منکر 93/02/31
جلسه 46 احکام امربه معروف و نهی از منکر 93/03/07
جلسه 47 خلاصه جلسه قبل - جلسه چهل و هفتم 93/06/25
جلسه 48 خلاصه جلسه قبل - جلسه چهل و هشتم 93/06/26
جلسه 49 خلاصه جلسه قبل - جلسه چهل و نهم 93/07/01
جلسه 50 خلاصه جلسه قبل - جلسه پنجاهم 93/07/02
جلسه 51 خلاصه جلسه قبل - جلسه پنجاه و یکم 93/07/08
جلسه 52 جلسه پنجاه دوم - قسمت اول
جلسه پنجاه دوم - قسمت دوم
93/07/09
جلسه 53 جلسه پنجاه سوم - قسمت اول
جلسه پنجاه سوم - قسمت دوم
93/07/15
جلسه 54 جلسه 54 - قسمت اول
جلسه 54 - قسمت دوم
93/07/16
جلسه 55 جلسه 55 - قسمت اول
جلسه 55 - قسمت دوم
93/07/16
جلسه 56 جلسه 56 - قسمت اول
جلسه 56 - قسمت دوم
93/07/22
جلسه 57 جلسه 57 - قسمت اول
جلسه 57 - قسمت دوم
93/07/23
جلسه 57 جلسه 57 - قسمت اول
جلسه 57 - قسمت دوم
93/07/23
جلسه 58 جلسه 58 - قسمت اول
جلسه 58 - قسمت دوم
93/08/20
جلسه 59 حکم امر به معروف و نهی از منکر در اجتهاد یا تقلید
جلسه 59 - قسمت دوم
93/08/21
جلسه 60 جلسه 60 - قسمت اول
جلسه 60 - قسمت دوم
93/08/27
جلسه 61 تبیین شرط سوم امر به معروف و نهی از منکر
جلسه 61 - قسمت دوم
93/08/27
جلسه 62 جلسه 62 - قسمت اول
جلسه 62 - قسمت دوم
93/09/05
جلسه 63 جلسه 63 - قسمت اول
جلسه 63 - قسمت دوم
93/09/11
جلسه 64 جلسه 64 - قسمت اول
جلسه 64 - قسمت دوم
93/09/12
جلسه 65 جلسه 65 - قسمت اول
شرط دوم از محور سوم شرایط امر و نهی - احتمال تأثیر
93/10/09
جلسه 66 جلسه 66 - قسمت اول
جلسه 66 - قسمت دوم
93/10/16
جلسه 67 جلسه 67 - قسمت اول
جلسه 67 - قسمت دوم
93/10/17
جلسه 68 شرطیت احتمال تأثیر
93/10/23
جلسه 69 شرطیت احتمال تأثیر
93/10/24
جلسه 70 شرطیت احتمال تأثیر
93/10/30
جلسه 71 الجهه السادسه
93/11/01
جلسه 72 جهت یا فرع هفتم
93/11/07
جلسه 73 جهت تاسعه
93/11/08
جلسه 74 شرطیت احتمال تأثیر
93/11/14
جلسه 75 شرطیت احتمال تأثیر
93/11/15
جلسه 76 مبحث پانزدهم - معلومیت منکر و معروف
93/11/28
جلسه 77 احتمال تأثیر - جلسه هفتاد و هفتم
93/11/29
جلسه 78 امر به معروف و نهی از منکر
93-12-06
جلسه 79 امر به معروف و نهی از منکر
93-12-12
جلسه 80 شرائط امر و نهی
93-12-19
جلسه 81 شرائط امر و نهی
94-01-18
جلسه 82 شرائط امر و نهی
94-01-19
جلسه 83 امر به معروف و نهی از منکر
94-01-26
جلسه 84 امر به معروف و نهی از منکر
94-02-08
جلسه 85 امر به معروف و نهی از منکر
94-02-09
جلسه 86 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
94-02-15
جلسه 87 رضایت و کراهت نسبت به گناه
94-02-16
جلسه 88 اصل رضایت و کراهت نسبت به منکر
94-02-22
جلسه 89 بررسی حکم رضای به معروف و کراهت از معروف
94-02-23
جلسه 90 عواطف مثبت و منفی نسبت به گناه و طاعت
94-02-29
جلسه 91 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
94-02-30
جلسه 92 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
94-03-05
جلسه 93 مراتب امر به معروف و نهی از منکر
94-03-06
جلسه 94 فقه التربیه مرور کلی بر مباحث گذشته
94-06-25
جلسه 95 قواعد سه گانه فقه التربیة
94-06-31
جلسه 96 مراد از امر و نهی در این مقام
94-07-07
جلسه 97 معانی امر و نهی
94-07-08
جلسه 98 اقدامات یدوی در امر به معروف و نهی از منکر
94-07-14
جلسه 99 شمول ادله امر به معروف و نهی از منکر
94-07-15
جلسه 100 تعمیم واژگان امر به معروف و نهی از منکر
94-07-15
جلسه 101 شمول اقدامات یدی در امر به معروف و نهی از منکر
94-08-12
جلسه 102 شمول امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اقدامات علمی
94-08-13
جلسه 103 اقدامات عملی و یدوی
94-08-19
جلسه 104 مرور گذشته
94-08-20
جلسه 105 مرور گذشته
94-08-26
جلسه 106 ترتب بر دو قسم است
94-08-27
جلسه 107 مقامات قاعده امر به معروف
94-09-03
جلسه 108 مراتب امر به معروف
94-09-04
جلسه 109 قواعد خاصه در دامنه ی قواعد عامه
94-10-02
جلسه 110 امر به معروف و نهی از منکر برای مخاطبان خاص
94-10-15
جلسه 111 اشاره به گذشته
94-10-16
جلسه 112 بررسی نکات امر به معروف و نهی از منکر حکومتی
94-10-22
جلسه 113 فروع و تزییلات وظیفه حاکمیت و دولت
94-10-23
جلسه 114 شرایط امر به معروف و نهی از منکر حکومتی
94-10-29
جلسه 115 شرایط اسلام تکلیف و عدالت آمر و ناهی
94-10-30
جلسه 116 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-06
جلسه 117 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-07
جلسه 117 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-13
جلسه 118 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-14
جلسه 119 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-11-20
جلسه 120 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-11
جلسه 121 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-12
جلسه 122 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-18
جلسه 123 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-19
جلسه 123 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
94-12-25
جلسه 124 امر به معروف و نهی از منکر خانوادگی
95-01-17
جلسه 125 امر به معروف و نهی از منکر در محیط خانه و خانواده
95-01-18
جلسه 126 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (خانواده)
95-01-24
جلسه 127 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (خانواده) (2)
95-01-25
جلسه 128 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (علما)
95-01-31
جلسه 129 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (علما) (2)
95-02-07
جلسه 130 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (علما) (3)
95-02-08
جلسه 131 امر به معروف و نهی از منکر - وظایف نهادها (علما) (4)
95-02-15
جلسه 132 وظایف نهادها (منتسبین به دین)
95-02-28
جلسه 133 وظایف نهادها (مؤثرین اجتماعی و متمکنین)
95-02-29
جلسه 133 وظایف نهادها (عاملان و مأموران)
95-03-04
جلسه 134 وظایف نهادها (مأمور و منهی)
95-03-05
جلسه 135 سیر بحث امر به معروف و نهی از منکر
95-06-24
جلسه 136 سیر بحث امر به معروف و نهی از منکر (2)
95-06-31
جلسه 137 سیر بحث امر به معروف و نهی از منکر (4)
95-07-06
جلسه 138 سیر بحث امر به معروف و نهی از منکر (5)
95-07-07
ایت الله مقتدایی
نام استاد : مرتضی مقتدایی
تاریخ شروع :1392
مکان : - - - -
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 جایگاه بحث از امر به معروف و نهی از منکر 92/06/24
جلسه 2 جایگاه امر به معروف و نهی از منکر در آیات و روایات 92/06/25
جلسه 3 شرائط امر به معروف و نهی از منکر 92/06/29
جلسه 4 اقوال علماء در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر 92/06/30
جلسه 5 استدلال به آیات برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر 92/06/31
جلسه 6 اشکال بر استدلال وجوب امر به معروف و نهی از منکر به آیه ولتکن منکم امۀ 92/07/01
جلسه 7 استدلال به آیه الذين إن مكناهم في الأرض در وجوب امر به معروف 92/07/02
جلسه 8 ادله روایی وجوب امر به معروف و نهی از منکر 92/07/03
جلسه 9 کیفیت استدلال روایات دال بر وجوب امر به معروف و نهی از منکر 92/07/06
جلسه 10 اخبار دال بر عقوبت تارک امر به معروف و نهی از منکر 92/07/07
جلسه 11 بررسی باقی روایات امر به معروف و نهی از منکر 92/07/08
جلسه 12 بررسی روایت سرنوشت تارکین امر به معروف و نهی از منکر 92/07/09
جلسه 13 بررسی ادله مضاعف بودن تکلیف امر به معروف و نهی از منکر نسبت به اهلین 92/07/10
جلسه 14 بررسی آیات و روایت امر به معروف و نهی از منکر در خانواده 92/07/13
جلسه 15 اقسام و کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 1 92/07/15
جلسه 16 کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 92/07/16
جلسه 17 اقسام و کیفیت وجوب امر به معروف و نهی از منکر 2 92/07/17
جلسه 18 بررسی اقسام امر به معروف و نهی از منکر 92/08/06
جلسه 19 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر 92/08/07
جلسه 20 شرایط چهارگانه امر به معروف و نهی از منکر 92/08/08
جلسه 21 جهل تارک معروف یا مرتکب منکر به موضوع 92/09/03
آیت الله محمدی گیلانی.JPG
نام استاد : محمد محمدی گیلانی
تاریخ شروع :
مکان :
جلسه موضوع تاریخ
جلسه اول تاریخچه امر بمعروف و نهی ازمنکر ---
جلسه دوم معانی واژه های امر و نهی و معروف و منکر ---
جلسه سوم تعریف معروف و منکر ---
جلسه چهارم بررسی وجوب شرعی یا عقلی امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه پنجم بررسی وجوب کفایی یا عینی امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه ششم روایات وجوب امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه هفتم شروط امر بمعروف و نهی از منکر ---
جلسه هشتم بررسی شرط واجب یا شرط وجوب در امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه نهم شرط احتمال تأثیر امر و نهی ---
جلسه دهم تکلیف در صورت علم به عدم تأثیر ---
جلسه یازدهم شرط سوم: اصرار بر ترک واجب و عمل به منکر ---
جلسه دوازدهم شرط چهارم: از شرائط امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه سیزدهم ادامه شرط چهارم امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه چهاردهم بررسی قاعده لاضرر در امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه پانزدهم بررسی مراتب امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه شانزدهم بررسی مرتبه دوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه هفدهم بررسی مرتبه سوم از مراتب امر به معروف و نهی از منکر ---
آیت الله نمازی
نام استاد : عبدالنبی نمازی
تاریخ شروع : - - - -
مکان : - - - -
جلسه موضوع تاریخ
جلسه 1 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه 2 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم ---
جلسه 3 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم ---
جلسه 4 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم ---
جلسه 5 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه پنجم ---
جلسه 6 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه ششم ---
جلسه 7 بررسی آیات و روایات امر به معروف و نهی از منکر - جلسه هفتم ---
جلسه 8 بررسی وجوب عینی یا کفایی بودن امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه 9 اقسام امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه 10 امر به معروف در مستحبات ---
جلسه 11 وجوب امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه 12 امر به معروف؛ مولوی یا ارشادی؟؟ شرطیت قصد قربت در امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه 13 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه اول ---
جلسه 14 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه دوم ---
جلسه 15 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه سوم ---
جلسه 16 شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر - جلسه چهارم ---
جلسه 17 شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه 18 احادیث امر به معروف در منابع حدیثی ---
جلسه 19 احادیث فروعات شرط دوم امر به معروف و نهی از منکر ---
جلسه 20 فروعات امر به معروف و نهی از منکر ---