فرهنگ مصادیق:استماع خطبه نماز جمعه

از پژوهشکده امر به معروف
(تغییرمسیر از استماع خطبه نماز جمعه)
پرش به: ناوبری، جستجو
استماع خطبه نماز جمعه

کتب مرتبط

ردیف عنوان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ نماز
۲ نماز خواندن بر کفار
۳ باطل کردن نماز عمداً و از روی اختیار
۴ جلوگیری از اقامه نماز
۵ سبک شمردن نماز
۶ قطع نماز
۷ نماز جمعه
۸ تشویق به نماز
۹ نماز آیات
10 نماز جمعه
۱۱ نماز طواف
۱۲ نماز عید فطر
۱۳ نماز عید قربان
۱۴ نماز قضا
۱۵ نماز قضای پدر بر پسر بزرگتر
۱۶ نماز قضای مادر بر پسر بزرگتر
۱۷ نماز میّت
۱۸ نماز یومیه

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

استماع – ویکی فقه

مقدمه

گوش فرادادن از روی اراده و اختیار را استماع گویند. این عنوان در باب‌های صلات، تجارت، نکاح، طلاق و قضاء آمده است.

تعریف استماع و سماع

شنیدن یا از روی اراده و اختیار است که به آن «استماع» گفته می‌شود و یا غیر اختیاری که «سماع» نام دارد.

استماع قرآن

استماع قرآن در غیر نماز، خواه قاری نمازگزار باشد یا نه مستحب است. [۱]

استماع قرائت امام در نماز

بنابر قول مشهور گوش دادن مأموم به قرائت امام در نماز جماعت، مستحب است.[۲]


استماع آیه سجده توسط جنب و حائض

بر جنب [۳] و حائض [۴] خواندن سوره‌های عزائم حرام است، لیکن به قول مشهور، در صورت استماع آیهٔ سجده، سجده بر جنب و حائض واجب است. [۵]

استماع حرام

در برخی موارد استماع حرام است.

استماع غیبت

استماع غیبت همانند غیبت حرام است. [۶]

استماع غناء

همچنین است استماع غناء که مستمع آن فاسق و شهادت او مردود است. [۷]

عدم تفاوت در حرمت بین مستمع و فاعل

در حرمت سخن‌چینی، هجاء [۸] و تشبیب [۹] فرقی بین مستمع و فاعل آن نیست.

استماع آیات سجده در نماز

استماع آیات سجده بنا به تصریح برخی فقها در نمازهای واجب همچون قرائت آن حرام است.[۱۰]

استماع صدای زن

استماع صدای زن جز همسر در صورت خوف وقوع در فتنه و مفسده یا به قصد التذاذ حرام است.
در حرمت استماع صدای زن نامحرم در غیر دو صورت فوق اختلاف است. حرمت آن به مشهور نسبت داده شده است.[۱۱]

استماع خطبه نماز جمعه

در وجوب استماع خطبهٔ نماز جمعه اختلاف است. [۱۲]

استماع خطبه نماز عیدین

استماع خطبهٔ نماز عید فطر و قربان مستحب است. [۱۳]

استماع ادعای طرفین دعوا توسط قاضی

استماع ادّعای طرفین دعوا بر قاضی واجب است. [۱۴]

استماع صیغه طلاق توسط عدلین

استماع صیغهٔ طلاق توسط دو مرد عادل در مجلس طلاق، از شرایط صحّت آن است. [۱۵]

منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۴۸۴-۴۸۵.

پا نویس

 1. کشف الغطاء ج۳، ص۴۶۴
 2. مستمسک العروة ج۷، ص۲۵۴. المقنعة، ص۱۶۴
 3. جواهر الکلام ج۳، ص۴۲
 4. جواهر الکلام ج۳، ص۲۲۳
 5. التنقیح (الطهارة) ج۶، ص۴۳۲
 6. کتاب المکاسب (شیخ انصاری) ج۱، ص۳۵۹
 7. جواهر الکلام ج۴۱، ص۴۷
 8. الجامع للشرائع، ص۳۹۷-۳۹۸.
 9. کتاب المکاسب (شیخ انصاری) ج۱، ص۱۸۱
 10. جواهر الکلام ج۹، ص۳۴۵
 11. جواهر الکلام ج۲۹، ص۹۷-۹۸، مستند العروة (النکاح) ج۱، ص۹۹
 12. جواهر الکلام ج۱۱، ص۲۸۸-۲۹۰
 13. جواهر الکلام ج۱۱، ص۳۹۷
 14. المبسوط ج۸، ص۱۴۹
 15. مجمع المسائل ج۲، ص۲۳۹
منبع: سایت ویکی فقه - تاریخ برداشت : 95/02/25