فرهنگ مصادیق:ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار

از پژوهشکده امر به معروف
پرش به: ناوبری، جستجو
ازدواج دائم مرد مسلمان با کفار

کتب مرتبط

ردیف عنوان
۱ ازدواج از دیدگاه قرآن و سنت
۱ ازدواج با بیگانگان

مقالات مرتبط

ردیف عنوان
۱ ازدواج از ديدگاه سه دين بزرگ الهي
۲ ازدواج با سایر فرق
۳ ازدواج با مرتدان در آيين يهود
۴ ازدواج دائم مرد مسلمان با زن اهل کتاب چه حکمی دارد؟ به فتوای امام خمینی ره ازدواج موقت با آنان صحیح است؟
۵ ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی
۶ ازدواج مسلمان با غیر مسلمان در قرآن
۷ چرا ازدواج مرد مسلمان با زن غیرمسلمان(مسیحی و یهودی) مشكلی ندارد ولی ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان حرام است؟
۸ چرا ازدواج مردان مسلمان با زنان اهل کتاب جایز است ولی بالعکس جایز نیست؟
۹ فقه و ازدواج با كافران

مصادیق مرتبط

ردیف عنوان
۱ پرداخت خمس زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد
۲ پرونده سازی (ثبت و نگهداری عیوب مسلمان)
۳ تخریب قبر مسلمان
۴ تشریح بدن مسلمان
۵ دروغ بستن بر غیر مسلمان
۶ دروغ بستن بر مسلمان
۷ دریافت ربا از مسلمان
۸ دفن مسلمان در گورستان کفار
۹ رجوع به قاضی غیر مسلمان در دعاوی مسلمین
۱۰ زنا با مسلمان
۱۱ سرزنش مسلمان
۱۲ نبش قبر مسلمان
۱۳ ازدواج دائم مرد مسلمان با بهائی
۱۴ ازدواج دائم مرد مسلمان با فرق انحرافی
۱۵ ازدواج
۱۶ ازدواج زن مسلمان با کفار
۱۷ ازدواج زن مسلمان با نواصب
۱۸ قضاء حوائج مسلمین
۱۹ پیمان شکنی با دولت های غیر مسلمان
۲۱ وساطت در ازدواج
۲۲ ازدواج با بیش از چهار زن
۲۳ ازدواج با دختر همسر (ربیبه)
۲۴ ازدواج با محارم
۲۵ ازدواج دختر بدون اذن ولی
۲۶ ازدواج های حرام
۲۷ ازدواج در حال عدّه
۲۸ نکاح شغار (ازدواج تبادلی)
۲۹ ازدواج دائم مرد مسلمان با بهائی‌
۳۰ جلوگیری از اختلاط زن و مرد نامحرم
۳۱ اختلاط زن و مرد در مجالس
۳۲ استعمال زیورآلات طلا برای مرد
۳۳ پوشیدن ابریشم خالص برای مرد
۳۴ پوشیدن دوخته بر مرد محرم
۳۵ پوشیدن زربافت برای مرد

چندرسانه‌ای مرتبط

ردیف عنوان

مرتبط‌های بوستان

ردیف عنوان

نرم‌افزارهای مرتبط

ردیف عنوان

ازداوج دائم و موقّت مسلمان با کافر غیر اهل کتابی

سوال

ازدواج زن و مرد مسلمان در موارد زیر چه حکمی دارد؟ الف) ازدواج دائم و موقت مرد مسلمان با زن کافر غیر اهل کتاب ب) ازدواج دائم و موقت زن مسلمان با مرد کافر غیر اهل کتاب

امام خمینی(ره)

الف) برای مرد مسلمان جایز نیست که غیر از زن کتابی از اصناف کفار و نه مرتد و نه فطری یا ملی ازدواج کند.
ب) برای زن مسلمان جایز نیست که با کافر چه دائم و چه انقطاعی ازدواج کند.
[۱]
[۲]


آیة الله اراکی(ره)

الف) جایز نیست برای مرد مسلمان ازدواج با کافره غیر اهل کتاب ب) برای زن مسلمان جایز نیست که با کافر ازدواج کند چه مشرک باشد چه اهل کتاب چه به طور دائم چه به طور موقت.
[۳]
[۴]


آیة الله بهجت(ره)

الف) مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زنان کافری که اهل کتاب نیستند ازدواج کند.
ب) زن مسلمان نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان ازدواج کند.
[۵]
[۶]


آیة الله تبریزی(ره)

الف) جایز نیست برای مرد مسلمان که با کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند چه به طور دائم و چه به طور موقت.
ب) جایز نیست برای مسلمه که با کافر ازدواج کند.
[۷]


آیة الله خویی(ره)

الف) جایز نیست برای مرد مسلمان که با زن غیر اهل کتاب ازدواج کند چه دائم چه موقت.
ب) زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر در آید.
[۸]
[۹]


آیة الله سیستانی(دام ظلّه)

الف) جایز نیست بر مرد مسلمان که با کافر غیر اهل کتاب ازدواج کند.
ب) جایز نیست برای زن مسلمان که با کافر ازدواج کند چه عقد دائم چه عقد موقت چه اصلی کتابی باشد چه غیر اهل کتاب.
[۱۰]


آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه)

الف) مرد مسلمان نمی‌تواند با کافر غیراهل کتاب و مجوس ازدواج کند نه به صورت دائم و نه موقت.
ب) زن مسلمان نمی‌تواند به عقد مرد کافر در آید.
[۱۱]


آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه)

الف) جایز نیست برای مرد مسلمان ازدواج با غیر اهل کتاب از اصناف کافر ب) جایز نیست برای زن مسلمان که با کافر ازدواج کند چه دائم و چه منقطع [۱۲]
[۱۳]

آیة الله فاضل لنکرانی(ره)

الف) برای مرد مسلمان جایز نیست که با زن کافر، غیر اهل کتاب ازدواج کند چه دائم چه منقطع.
ب) ازدواج زن مسلمان با کافر مطلقا جایز نیست.
[۱۴]
[۱۵]


آیة الله گلپایگانی(ره)

الف) مرد مسلمان جایز نیست با کافر غیر اهل کتاب ازدواج کند.
ب) زن مسلمان جایز نیست با کافر غیر اهل کتاب ازدواج کند (دائم یا منقطع)
[۱۶]
[۱۷]


آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه)

الف) مرد مسلمان نمی‌تواند بنابر احتیاط با زن کافر غیر کتابی ازدواج دائم یا موقت کند.
ب) زن مسلمان نمی‌تواند به عقد مرد کافر در آید.
[۱۸]


آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه)

الف) مرد مسلمان هم نمی‌تواند با زن‌های کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند.
ب) زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر در آید.
[۱۹]


آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه)

الف) برای مرد مسلمان جایز نیست که با کافره غیر اهل کتاب ازدواج کند.
ب) زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر در آید.
[۲۰]
[۲۱]

پا نویس

 1. تحریرالوسیله، ج2، ص 256، القول، فی الکفر، م1
 2. استفتائات، ج3، ص 128، س 131 و 132
 3. مسائل الواضحه، ج2، ص 85، م 2411
 4. توضیح المسائل، ص 444، م 2411
 5. توضیح المسائل، 1381، ص 382، م 1916
 6. جامع المسائل، ج 4، ص 6
 7. منهاج الصالحین، 1426هـ ق، ج2، م 1288
 8. منهاج الصالحین، ج2، ص 263، ص 265، م 1303
 9. توضیح المسائل، 1422هـ ق، ص 429، م 240
 10. منهاج الصالحین، 1417هـ ق، ج3، ص 67، م 205، توضیح المسائل، ص 479، م 2357
 11. توضیح المسائل، ج 2، 1383، ص 197، م 2406
 12. هدایه العباد، ج2، 1420 هـ ق، ص 440، القول فی الکفر
 13. جامع الاحکام، ج 2، 1382، ص 51، س 1389
 14. احکام الواضحه 1422هـ ق، ص 384، الثالث
 15. توضیح المسائل، 1383، ص429، م 2515
 16. هدایه العباد، ج 2، 1417هـ ق، ص 347، م 1204
 17. مجمع المسائل، ج2، ص 142، م 381
 18. توضیح المسائل، 1383، ص 396، م 2048
 19. توضیح المسائل، 1381، ص 476، م 2393
 20. منهاج الصالحین،ج 3، ص 306، الرابع
 21. توضیح المسائل، ص 660، م 24619
منبع: سایت تبیان - تاریخ برداشت  : 95/04/26